EU’s krise skyldes svækkede nationalstater

Af Michael Böss 79

EU er i krise. Men paradoksalt nok, fordi medlemsstaterne er kommet under pres.

Det er ikke første gang, at det sker. Faktisk var de i dyb økonomisk krise i 1930’erne. Under krigen brød mange af dem sammen eller blev bevidst ødelagt af Tyskland og Sovjetunionen, som historikeren Timothy Snyder viser det i sin bog “Sort jord” (netop udkommet på dansk).

Oprettelsen af Fællesmarkedet og siden Det Europæiske Fællesskab og Unionen motiveret af datidens kriser. Det europæiske projekt fungerede længe som en redningsplanke for nationalstaterne. Projektet endte med at bringe dem styrket gennem krisen. Derfor er det i virkeligheden ikke overraskende, at der skete det modsatte af, hvad Monnet havde håbet. Den føderalistiske integrationsproces mistede dermed sit formål. For borgerne holdt fast ved deres stat og deres nationale identitet; i hvert fald ikke dem, der boede i velfungerende nationalstater og demokratier.

Det nationale demokrati er noget, europæerne sætter højt, og EU har aldrig virket tiltrækkende som en alternativ demokratisk enhed. Det er fuldt forståeligt; for Jean Monnet havde ikke selv tillid til folket. Han havde set, hvordan demokratiet netop havde været med til at ødelægge Europa, og han frygtede, at for meget demokrati ville få de europæiske folk til at sætte sig op imod de eliter, som skulle føre dem ud på den anden side af verdenskrigens ruiner.

Den føderation, Monnet havde i tankerne, skulle derfor have en anden karakter end en stor nationalstat. Den skulle stå for en helt ny styreform inden for rammerne af en forbundsstat. Det sagde han bare ikke ligeud. EU-føderalister har lige siden videreførte hans tilbøjelighed til at være bevidst uklar i mælet, når det gjaldt fremtiden for det Europæiske Fællesskab og siden EU. Det ene lille skridt i retning af tættere integration ville automatisk føre til ønsket om at tage endnu et lille skridt fremad.

Det lod sig længe gøre, fordi man bildte folk ind, at projektet handlede om noget andet, end det i virkeligheden gjorde. I det lange løb har de europæiske folk dog vist sig umulige at snyde. De ønsker et Europa af samarbejdende nationalstater, som sætter grænser for suverænitetsafgivelse. De ønsker sig ikke en Europæisk Forbundsstat.

Men man kan dog ikke heraf slutte, at de mener, at EU har mistet legitimitet, og at EU burde opløses. Et af kritikpunkterne mod EU er jo for tiden, at EU har forsømt at sikre sine ydre grænser. Samtidig oplever de det, som om fællesskabet ikke længere er den styrke for dem, som det var tidligere, men tværtimod noget, der er med til at svække dem.

Borgerne godt er klar over, at de har brug for et pragmatisk europæisk samarbejde om løsningen af grænseoverskridende problemer. De ønsker et brud med Monnets oprindelige vision. Men det ville være forkert at tro, at deres skepsis over for føderalismen kan oversættes til et ønske om træde ud af EU.

I Sverige, som længe har haft en af de mest EU-kritiske lande i EU, og hvor kun 52,3 procent stemte ja til medlemskab i 1994, har en undersøgelse fra Sifo netop vist, at kun 17 procent ønsker, at Sverige skal melde sig helt ud. Indtil for nylig har Eurobarometer-målinger gennem de sidste 20 år vist, at også danskerne i langt overvejende grad er tilfredse med EU.

Man skal derfor passe på ikke at slutte ud fra den nuværende EU-skeptiske stemning, at den kan omsættes til et ønske om at træde ud af EU.

For selv om europæerne fortsætter med identificerer sig med deres nationalstater og deres nationale demokratier, så ved de godt, at deres stater kun kan klare sig ved at samarbejde. Sådan tænker flertallet af danskere formentlig også. Forestillingen om, at et Brexit vil åbne døren for en dansk udmelding, beror derfor i min vurdering på en fejlvurdering. Den danske befolkning ønsker ikke at skabe et modsætningsforhold mellem nationalstaten og EU, men ønsker i stedet, at EU reelt set fortsætter med at være en styrke og et værn om deres stat. Men de ønsker et EU, der styrker, ikke svækker dem.

79 kommentarer RSS

 1. Af Finn Bjerrehave

  -

  EU,s krise, hvor er krisen, EU er 28 lande som handler toldfrit med hinanden, og det gør vi fortsat, og Serbien ønsker fortsat at komme ind i denne Verdens bedste klub.
  Hvis vi ikke accepterer Erdogan lukkede 1,5 millioner mennesker ud af sikre flygtningelejre, da Putin,s jagerfly bombede den frie Syriske arme, og dermed tabte borgerkrigen i Syrien, kommer vi aldrig videre.
  Grækenland som ydre grænse, lukkede disse mennesker ind i EU, og nu har penge til Tyrkiet stoppet denne karavane, og altså det blev til sidst et spørgsmål om Penge, hvor Tyrkiet vandt, men forglem ikke EU fik trods fødselsunderskud, dygtige villige hænder på et sølvfad, og så håber vi Islam holder sig i baggrunden.
  Englands Konservative som altid har været splittet i EU, der bliver afstemningen på Torsdag nok 65 % for at blive og ca 30% for udmelding, hvis det politiske landskab er i balance, nemlig Labor siger ja Scotland siger ja Wales siger ja Nord Irland siger ja, 50 % af Konservative siger ja, og frygten for nej er statistisk ikke målelig.
  Hver dansker tjener årligt 15.ooo kr på vores EU medlemsskab via toldfrihed Etc. og vi luner os i utilfredsheden, men glædes over den store økonomiske fremgang.
  EU vores gode hjerte. Finn Vig

 2. Af Michael Vestergaard

  -

  Ja, nationalstaterne og de lokale demokratier er blevet svækkede og udhulede af den bureaukratiske og totalitære fjernstyring fra Bruxelles. Som bruger masse indvandring fra Afrika og utallige lobbyist forslag og rigide regler til at undergrave nationalstaterne. Det kan snart ende helt galt. Overalt vokser mængden af skandaler, familietragedier, kriminalitet, velfærdsforringelser og sundhedstrusler. I Paris, Berlin, Stockholm, London og København osv. udsættes stadig flere kvinder for chikane og overfald. Se den korte, snap hanen og 180g.

 3. Af Michael Vestergaard

  -

  Nå, nu er finn bjer re have vig endt som EU-propagandist. Nye undersøgelser har ellers vist at vi ikke tjener, men taber på EU-medlemsskabet. Både økonomisk, kulturelt, politisk og socialt.

 4. Af Henrik Knage

  -

  Ja, man kan roligt sige, at demokratiet har sejret over al forventning. Der har aldrig været valgt flere idioter til betydningsfulde topposter, end der er nu.

  Hvor man end vender blikket, Nord, Syd, Øst eller Vest optrædes der med de samme skuespillere, på de politiske skrå brædder, hvor de dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned, år efter år bliver bedre og bedre til opførelsen” Læg Europa I Ruiner, og Tag Alt Omkring Med I Faldet”.

  Selv Dansk Folkeparti Miaw – er, når ordet af EU lyder over den danske savanne, af toptrænede vanetænkende politikere.

 5. Af Javier Martinez

  -

  Et fint indlæg.
  Hvorfor tør de så ikke give os en afstemning? Flertallet af danskerne ønsker en afstemning jo?
  http://www.folkebevaegelsen.dk/nyheder/article/ny-maling-flere-onsker-afstemning

  DK skal så afgjort ud af eu fordi det er liberalisternes opfindelse..Et land som dk med højere standarder bliver kørt i sænk af bananstater i østeuropa og sydeuropa.standarter falder uafbrudt og laveste fællesnævner vinder i industrialisters interesse.

  Nu et flertal i england for at forblive. Er for england i eu pga deres system og kultur. Det bliver et helvede af borgerlig tankegods de får over sig ,og amerikanisering. Dk skal ud af eu. Vi har en anden mentalitet og uden eu kan skabe et mere lige samfund og bevare den danske model..

 6. Af Uffe Staulund

  -

  @ Henrik Knage,

  Du beskriver så smukt, hvad vi andre mener.
  Giv folket Krølle Bølle is, så hopper de på tungen til Roskilde.

 7. Af Krister Meyersahm

  -

  Der bliver aldrig ro i lejren – så længe EU fungerer under det overstatslige diktatur.

  EU er som overnational institution i åbenlys modstrid med de nationale folkestyrer. Vore forfædre frigjorde os fra enevældens ulidelige favntag og fik indrettet vore samfund med demokratiske folkestyrer. Nu har EU udviklet sig med et parlament, hvor også andre end vore egne folkevalgte er medbestemmende og – vi påtvinges forordninger og direktiver som vi værs´go har at følge. Makker vi ikke ret kommer domstolen efter os. Det er så langt fra nationalt selvstyre man kan komme og – det er dét der er roden til den evige misfornøjelse med EU.

  EU skal tilbage til det mellemstatslige samarbejde uden parlament, direktiver, forordninger og domstol – dét var også den oprindelige idé – hvilket understøttes ved læsning og forståelse af nedennævnte;

  Grundlovskommissionen slog fast, i forbindelse med behandlingen af § 20 i 1953 Grundloven, den ændring der gjorde det muligt at afgive suverænitet: “Det bemærkes, at der i kommissionen har været enighed om, at såfremt en suverænitetsbeføjelse, som rigsdagen tidligere har overdraget til en mellemfolkelig myndighed, ønskes taget tilbage, vil et lovforslag herom kunne vedtages efter den almindelige regel ved simpelt flertal”.

  Man bør også huske på Adenauer og de Gaulles tanker, i arbejdet med tilvejebringelsen af Elysée-traktaten i 1963. Tyskland og Frankrig forpligtede sig her til intet mindre end; ….så vidt muligt, at nå til enslydende standpunkter omkring samtlige vigtige økonomiske, politiske og kulturelle anliggender.

  Så vidt muligt, ja – kun tosser tror man kan binde de nationale folkestyrer til mere end dette. Det er vel tydeligt nu, hvor de europæiske folk har fået nok af elitens magtudøvelse.

 8. Af Javier Martinez

  -

  Mayarsahm

  Helt enig…

  Det var en beklagevis fejl at DR kke dækket folkebevægelsen mod eu’s landsmøde i maj siger bertil skingre haarder,alt småt.
  http://www.folkebevaegelsen.dk/nyheder/article/dr-undskylder-manglende-daekning

  De blå nymfer er ved at omdanne DR til en neokapitalistisk plutokratisk rede, og deres personlige taleorgan. Målet er at nedlægge alt kritik i dr og kun bevare en informationskanal som organ og talerør for plutokratiet. En form for nordkorea altså, blot med 50 kanaler på det private marked der siger det samme mod en i nordkorea.

  Blå blok er jo anti-demokrater?

 9. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Krister Meyersahm

  Jeg mener ikke, at nationer kan fungere optimalt uden forpligtende samarbejde. Det betyder, at vi er nødt til at acceptere kompromisser – at vi ikke altid får det 100% , som vi ønsker.

  Hvis kamelen er blevet for stor at sluge, kan du jo bare overbevise 51% af danskerne om at stemme på EL næste gang. Så får du din afstemning.

  Så bliver det spændende at se, om over halvdelen af Danmarks befolkning deler din holdning.

 10. Af Javier Martinez

  -

  “Hvis kamelen er blevet for stor at sluge, kan du jo bare overbevise 51% af danskerne om at stemme på EL næste gang. Så får du din afstemning.”

  Han kan stemme på folkebevægelsen mod eu..Dog stiller liste Ø vist selv op ved næste EU valg.

  Men borgerlige vælger df…Det DF der har stemt for flest eu love af alle partierne i eu! 🙂 faktisk 90% ja ved afstemninger..
  http://m.b.dk/danmark/forsker-df-er-et-hemmeligt-eu-parti?redirected=true

 11. Af Niels Juul Hansen

  -

  @JAVIER MARTINEZ

  Stiller Folkebevægelsen mod EU også op til folketinget???

 12. Af Kim P Olsen

  -

  Niels Juul Hansen

  Så så, ikke drille Javier ved at inddrage fakta i diskussionen.

 13. Af Javier Martinez

  -

  Er ingen ide på at stemme på ø hvis man blot er anti eu NJH ,siden de ikke er i EU..De foreslår folkebevægelsen mod EU. Så ved du det!

  Folkebevægelsens død kan være nær ,når enhedslisten nu stiller selvstændigt op.

  Lille ko@

  Fakta? Den drøvtyggende kender ikke meningen..ej at have en mening..

 14. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tiens, tiens! Problemet er måske, at de politiske kræfter ikke har haft tid til at se tingene udvikle sig. Man forstår mennesker som Mitterand og Kohl, der begge havde kæmpet på hver sin side under krigen. Eller som fortællingen om en tysk officer, der faldt ved Sedan i 1940. Det var en familietradition. Hans far var faldes samme sted i 1914, og hans bedstefar i 1870. Man kan ikke lære dem at elske hinanden, men man kunne måske lære dem at lade være med at slås indbyrdes.

  Med Europas flere tusindeår gamle historie vil det tage minimum 200 år at komme ud over stammetilhørsforholdene; men alt skulle partout nås på én generation. Der er så meget positivt i EU-projektet, at det må kunne reddes. Bare genfremkomsten af middelalderens Europa er fantastisk, med den baltiske region (à la Hansestæderne), den dynamiske trekant i midten: Baden-Würtemberg , Piemonte og Bourgogne, det klassiske økonomiske centrum. Der er så meget at bygge videre på; men ting tager tid!

  Og hvad med det indre marked? Slut med at købe ind fra udlandet, toldfrit. Det er klart, at svenskerne er forfærdede: Ingen sprit fra Danmark, tilbage til hembränden (uha uha).

  Og så tager denne blog ikke med i betragtning fremkomsten og styrkelsen af lokale ‘nationale’ bevægelser: Skotland, Wales, Catalanien, Provence osv. Går det først løs, ja, så så vi på Balkan i 1990erne, hvor hurtigt og dynamisk tingene kan ændre sig. Nationalstaterne baseret på deres ideologi om ‘folket’ og fædrelandet (Blut und Boden) er trods alt ikke mere end 200 år gamle.

  Men som sagt: Ting tager tid!

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og så glemte jeg lige USA, hvis samling til én forbundsstat bestemt ikke var problemløs. Mere end firs år efter selvstændigheden brød landet sammen i to stater i en nådesløs indbyrdes krig, der kostede mere end en million mennesker livet eller førligheden. Den blodigste krig i USAs historie. Først derefter begyndte det moderne USA at blive dannet, fordi alle gik eller blev tvunget til at gå den samme vej.

 16. Af r. vangkilde

  -

  EU MÅ LÆRE AT FORSVARE SIG SELV ! – nationalstaterne lader sig forsvare af en NATO alliance.
  som ikke er hensigt fuld politisk, når EUs udenrigspolitik forsvares af USA. EU er en stormagt
  på handel, produktion og investeringer, som har behov for globale aftaler med vækst.

 17. Af Niels Larsen

  -

  EF var et glimrende tiltag.

  EU er en katastrofe for europæerne – udover for en lille sammenspist klike af selvfede politikere på europæisk og nationalt plan. Ingen nævnt, ingen glemt, men det er de ledende politikere, der er tale om.

  Heldigvis får flere og flere europæere øjnene op for diktaturet, som svarer igen med valgsvindel (Østrig og vel også i Storbritannien), censur på de sociale medier og undertrykkelse af sandheden om de muslimske horders ødelæggende kraft.

  Jo før vi får afmonteret EU, jo bedre for europæerne. Og det haster!

 18. Af Uffe Staulund

  -

  @ NPL,

  Du har ret med hensyn til at lande i sydeuropa lande ikke skal bestemme over lande i nordeuropa.
  Den ballade, som små nationalistiske bevægelser laver, har kostet kassen for Europæerne.
  EU har intet kunne gøre, heller ikke med flygtninge problemet.
  .
  Det er derfor, at det er tåbeligt at afgive suverænitet til EU.

  Hvorfor skal olivendyrkeren i lande syd for Alperne, bestemme over ko-driverne i de nordiske lande?

  Vi har den Europæiske kultur til fælles, men den er delt i katolikker og protestanter og det går nu, men det tog lang tid inden der var ro.

  Der har været en socialistisk kile som har forsøgt at ødelægge vores samfund. De har aldrig tilgivet at muren faldt, og det nager dem nu

  Vi skal betragte Danmark som en forretning, som skal være veldrevet og give overskud. Så der kan blive til uddannelse, syge- og ældrepleje og forskning så Danmark kan vokse på en god og sund måde.

 19. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Nej hr. Michael Böss, De tager fejl!

  EU’s krise skyldes de glemte EU værdier og manglen på visionære og karismatiske ledere uden amerikansk (udenlandsk) indflydelse…

  Angela Merkel blev f.eks. kåret som verdens mest stærkeste kvindelige leder, men kåringen bliver udført af en amerikansk magasin. Og Angela Merkel er ligesom Hillary Clinton og mange andre medlem af en amerikansk organisation stiftet af CIA.

  Så, man kan ikke gøre noget andet, da hele verdenssystemet styres af amerikanerne.

 20. Af Jakob Rasmussen

  -

  En talsmand for Hizb Ut-Tahrir blev for nogle år siden dømt efter racismeparagraffen, fordi han havde citeret en antisemitisk passage fra koranen, der opfordrer til mord på jøder, og nu må de danske jøder leve under beskyttelse, fordi de er mål for islamistisk terrorisme.

  Hadprædikanter er ofte for smarte til direkte at opfordre til konkrete terroraktioner, de nøjes med at fremsætte for blommede antydninger, som bliver opfattet som opfordringer af fanatikerne, der planlægger og begår de konkrete terroraktioner.

  Uddrag fra “Se videoen: Imam talte hårdt om jøder dagen før terrorangreb” af Ritzau & Julie Teglgård Hansen, TV2 Nyheder 20. feb. 2015:

  “I den københavnske moské Masjid Al-Faruq stod imamen Hajj Saeed på talerstolen fredagen inden attentatet (…) den jødiske synagoge i Krystalgade og talte til de fremmødte på arabisk.

  Ifølge flere medier bestod en del af denne prædiken af hårde ord rettet mod jøder.”

  (…)

  “Det sker med et eksempel fra da profeten Muhammed boede i Medina. Imam Hajj Saeed fremførte en tekst, hvori det beskrives, at profeten havde jødiske naboer, men i stedet for at opnå forsoning med jøderne, beordrede han dem til at konvertere til islam.

  Da de nægtede “førte han krig mod dem”, lyder det ifølge Berlingske i talen. Det beskrives også af Kristeligt Dagblad.

  Ingen direkte opfordring – en antydning
  Thomas Jøhnk Hoffmann, professor i koranstudier ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, har set videoen fra fredagens prædiken.

  Ifølge ham er imam Hajj Saeeds budskab forholdsvist tydeligt”

  “Thomas Jøhnk Hoffmann understreger, at imamen sprogligt balancerer på en knivsæg, da der ikke er tale om “en direkte opfordring til vold”, men at det kan høres “som en antydning”.”

  “Prædiken holdt tæt på terrormistænktes hjem
  (…)
  Dagen efter skød en mand først mod et debatarrangement på Krudttønden på Østerbro og senere mod den jødiske synagoge i Indre By i København.”

 21. Af Jakob Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Hadprædikanter er ofte for smarte til direkte at opfordre til konkrete terroraktioner, de nøjes med at fremsætte forblommede antydninger, som bliver opfattet som opfordringer af fanatikerne, der planlægger og begår de konkrete terroraktioner.”

 22. Af Svend Jensen

  -

  Det er sagt før, men her er det en gang til for prins Knud.
  England vil ud, fordi England altid er modstander af den stærkeste magt på kontinentet. Man kan på en vis måde sige at England er inkontinent. For øjeblikket er Tyskland og Frankrig forenet i en magtstruktur, der søgte og har opnået total dominans i Europa. Intet kan ske i Europa uden at Berlin og Paris har godkendt det. Tyskland har fået Nordeuropa som sit magtdomæne og Frankrig har fået Sydeuropa – sådan er rovet fordelt.
  Derfor må England stille op som opponent til de fransk-tyske udlodning af Europas nationalstater, ved at melde sig ud af hele gøjemøjet. Sandsynligvis kan England i kraft af sin internationale position indenfor finans og økonomi konstruere en global modvægt til det fransk-tysk ejede EU; måske ved nærmere samarbejde med USA og sit Commonwealth.
  God Brexit.

 23. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  NIX-NEJ ! –Det skyldes først AT: EU- Er ikke den union, som vi fra starten meldte os ind i ! –Og den primære grund ER –ALLE de nye fattige–øst-lande, der blev inviteret ind i “det gode selskab ” –Således er det jo også til “et privat selskab –med folk, som vi har noget tilfælles med ” ! –Som så bliver invaderet af folk, som vi meget vil have os frabedt !–Det er sådan det er ! –OG vi melder os ud af EU ! –Bare vent ! Briterne er ikke født igår !

 24. Af Javier Martinez

  -

  Staulun

  Ingen savner det gamle europa med koldkrigere og Østblokken, pånær højrefløjen og fx Uffe.

  Med 15.000 atomvåben i Rusland bliver dette en kamp ingen kan vinde. Lad russerne sejle i søen i fred og ro i andedammen sammen med os andre.

  Rasmu ssen,

  Jød er behøver ingen religiøse tekster til krigs forbrydelser mod mu slimer. Af den simple grund at de ikke var opfundet da de blev skrevet. Dette er eneste grund. De må nøjes med deres politikere, og jø der verden over til opbakning for deres kon centration slejre.

  Mellemrum” por racon de le filtre.”

 25. Af Jakob Rasmussen

  -

  Mange forsøger at bortforklare de enlige, islamistiske terroristers terror med, at terroristerne har psykiske problemer, og prøver dermed at “bevise”, at den islamistiske terror ikke skyldes de islamistiske terroristers religion, men deres psykiske problemer.

  Men det er en falsk modsætning, for selvfølgelig kan religøse fanatikere – og politiske fanatikere – sagtens have svære, psykiske problemer.

  Nogle terrororganisationer anvender bevidst udsatte mennesker med svære, psykiske problemer, til at begå terror.

  Nogle af de mest voldelige medlemmer fra Rote Armee Fraktions såkaldte “anden generation” var f.eks. tidligere medlemmer af den revolutionære, kommunistiske psykiater, Wolfgang Hübers kollektiv for folk med svære, psykiske problemer – det “socialistiske patientkollektiv”, som Huber kaldte kollektivet.

 26. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Javier Martinez

  Du har åbenbart ikke bemærket, at jøder ikke begår terror i Danmark.

  Faktisk er den eneste jødiske terrorist fra nyere tid, som jeg kan komme i tanke om, den fanatiske zionist, Baruch Goldstein, der spolerede fredsprocessen mellem Israel og palæstinenserne, da han skød Rabin.

  Derimod har Danmark i de senere år stiftet blevet truet med omfattende terror af adskillige muslimske terrororganisationer..

 27. Af Javier Martinez

  -

  Rasmussen,

  Nej, det er ikke forbigået min opmærksomhed at jøder har brug for venner i vesten.

  Derudover kan man godt bekymre sig om sine medmennesker selvom man ikke bor ved siden af, eller kender dem.
  Du påpeger dog denne problemstilling i borgerlige..

  Verdens største terrororganisation er idf. Nu du har bragt israel en i diskussionen om EU. 12000 civile døde og lemlæstet ved sidste gaza krig. 100 jøder blot. Det er terror.

 28. Af Jakob Rasmussen

  -

  De palæstinensiske terrorister, der begik terrorattentatet mod de jødiske sportsfolk ved olympiaden i München i 1972, arbejdede ikke kun sammen med revolutionære kommunistiske terrorister, de arbejdede også sammen med tyske nazister.

  Uddrag fra ” Munich Olympics Massacre: Files Reveal Neo-Nazis Helped Palestinian Terrorists” af Gunther Latsch og Klaus Wiegrefe, Der Spiegel 18. juni 2012:

  “The men who were arrested in the Munich house of former Waffen-SS member Charles Jochheim late on Oct. 27, 1972 were armed like soldiers on their way to the front.”

  “A fellow member of a right-wing extremist splinter group calling itself the “National Socialist Fighting Group for a Greater Germany” had tipped off the police about Pohl and Abramowski.”

  “Among the documents Abramowski and Pohl were carrying was a threatening letter to a Munich judge tasked with clearing up one of the most shocking crimes in postwar German history: the massacre at the Munich Summer Olympics.”

  “In the letter, Black September threatened to retaliate against the judge “if he continues to allow Israel intelligence agents to participate in the interrogations of the Olympic terrorists.” An examination of the weapons seized from Pohl and Abramowski proved that this was no joke by right-wing extremist copycats.

  Seeing the Attack in a New Light

  The “final report” by Munich police, dated July 23, 1973, states: “An additional indication of the relationship between the crimes committed by Pohl and his accomplices and the attack on the Olympic Village in Munich is that the … confiscated machine carbines and hand grenades have the same characteristics as the weapons used by the militants.”

  This evidence practically proved that the suspicion that German neo-Nazis Pohl and Abramowski were collaborating with the Palestinian terrorists was in fact true.”

  Dét siger alt om, hvilket antisemitisk morads, som den del af venstrefløjen, der konsekvent forsvarer islamistiske terrorister, har rodet sig ud i.

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB RASMUSSEN – 20. JUNI 2016 14:03: Det er for let at sige, at Muhammad bare havde nogle jødiske naboer, som han blev uvenner med. Faktisk ville der ikke være nogen Quran, hvis ikke der var et Gammel Testamente. Muhammad og hans første tilhængere lånte med arme og ben fra den jødiske tradition og hævdede derefter, at det var deres egen. Det bliver undertiden til nogle morsomme fortællinger, f.eks. genskrivningen i Quranen af historien om dronningen af Saba. I øvrigt har traditionen for sameksistensen mellem muslimer og jøder frem til nutiden været ret fredelig i sammenligning med, hvordan det gik i det kristne Europa. Det er klart, at vestmagternes støtte til etableringen af Israel skabte en reaktion, som har ført til 1) at jøderne er blevet fordrevet fra de arabiske lande, hvor de tidligere levede i relativ sikkerhed, og 2) at kristendommen i Mellemøsten snart er udryddet i et regulært folkedrab, fordi de anses for Israels støtter. Det var i øvrigt en noget lignende begrundelse, osmannerne benyttede i forbindelse med udryddelsen af armenerne: De blev beskyldt for at være det kristne Ruslands agenter (og med en vis ret).

  Men i gen, når det gælder Muhammad og jøderne: Frænde er frænde værst.

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB RASMUSSEN – 20. JUNI 2016 15:48:

  Du citerede der Spiegel på engelsk! Du tror ikke, at du citerede en engelsk oversættelse af et indlæg der på tysk? Altså du kender ikke originalteksten, så hvor kan du være sikker på, at oversættelsen er korrekt?

 31. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Sagen er AT: Euro-kraterne ! –Der har siddet og loppet den i flere årtiér nu øjner AT: De bliver fyret ! –Så er det, at de kommer med alle de skræmme-kampagner ! For AT: Beholde deres lukrative stillinger ! –Ingen kan med sikkerhed sige, hvad der sker, når Briterne melder sig ud !–Det kan vel sammenlignes med ” Når vi har været dumme nok AT: Melde os ind i en “bogklub ” –Og så ikke kan melde os UD igen !–De er drevne –spekullanterne ! –MEN GAMLE ENGLAND skal nok klare sig ! –I skal se ” de får tusind-vis-af-fordele ” Ved, at melde sig ud af den DYRE forening ! –Der smider englændernes penge i grams til ” korrupte –øst-europæérere” Og afrikanere m. flere ! “–De glæder sig til, at blive DEM-SELV igen ! –Det gør vi-andre jo også ! Ikke sandt ?

 32. Af Jakob Rasmussen

  -

  For nogle år siden arrangerede venstrefløjen en demonstration i protest mod, at Israel svarede igen på missilangreb fra Gaza, ved at bombe Gaza.

  Ved demonstrationen råbte danske muslimer bla.: “Hamas! Hamas! Jews to the gas!”

  Heller ikke ved dén lejlighed gik det op for venstrefløjen, hvor meget de antisemitiske, islamistiske terrorister har til fælles med nazsiterne.

  Nu, hvor det er kommet frem, at de palæstinenssiske terrorister, der begik terrorattentatet mod de jødiske sportsfolk i Müchen, ikke kun arbejdde sammen med revoluitonære socialister, men at de også arbejdede sammen med tyske nazister, burde venstrefløjen genoverveje sin totalt ukritiske støtte til palæstinenserne.

  Medmindre venstrefløjen pludseligt “forstår Hitler” og hans had til jøder, ligesom den antinationalistiske ekskommunst, Lars von Trier…

 33. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Niels Peter Lemche

  Citaterne stammer fra en artikel fra en engelsksproget udgave af Spiegel; det er Speigel, der har oversat artiklen fra tysk til engelsk.

 34. Af Javier Martinez

  -

  Rasmussen

  At terrorister arbejder sammen med borgerlige højredrejet “naziter”, filteret, er nu meget naturligt.

  Disse har dog intet med socialisme at gøre..De som hitler er borgerlig højreradikale. Og har intet med anstændige socialister at gøre. En gruppe der misbruger venstrefløjen og hader venstrefløjen, og er højreradikale nationalister..
  Så lærte du lidt i dag også!

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB RASMUSSEN – 20. JUNI 2016 16:24: OK, og til palæstinenserne, så har de søgt assistance, hvor som helst de mener at kunne finde den. Faktisk var der nogle, der stjal deres land og gav det til nogle andre, og så håner vi dem, fordi de ikke i længden fandt sig i det. Taler vi ikke om en hvis kynisme fra vores side? Den palæstinensiske Nakba var ikke et folkedrab, men så etnisk udrensning, så det battede. Ikke noget vi skulle være stoæte af at have støttet.

 36. Af Flemming Lau

  -

  Jakob Rasmussen.
  Der har også jævnligt været udsendelser på DR 2 vedrørende tidl. Nazistiske SS officerers samarbejde med Syriske og Ægyptiske arabiske regimers guerilla krig mod det genoprettede Israel.
  Den arabiske ” palæstinenser” Shamar og den tidl SS officer Genou stod bag “Sorte septembers” OL massakre i 1972.

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAVIER MARTINEZ – 20. JUNI 2016 17:08: Højreradikale nationalister. Du mener vel nationalsocialister?!

 38. Af Javier Martinez

  -

  Derudovre avler israels genocide i gaza og vestbreden islamister i vesten og mellemøsten. Hvis vesten stoppet med at bekrige islam- og lukke ned for deres religiøse indvandrer-ville meget være vundet i fred og samværd. Så kunne man koncentrere sig på at afmuslimisere dem der er her ,og få integrationen til at lykkedes.

  I 70’erne var der mærkelige samarbejder mellem fraktioner. Sjakalen så også sig selv som lidt af en socialist men var blot en borgerlig pengeinteresseret der slog hvem som helst ihjel..jøder eller opec muslimer.

 39. Af Javier Martinez

  -

  Jeg mener så at “nationalsocialister” kun var socialister sf navn. Også derfor den økonomiske elite så op til hitler.. Mæersk solgte våben til dem, ford en stor beundre, kongen af england..KU marcheret rundt med nazi flag indtil slutningen af 1943..

  Børge Outze har skrevet fine bøger om borgerlige nazister. Mange blev senere samfundsspidser. Få blev straffet.
  http://dengang.dk/artikler/2992
  Dnsap var borgerlig.

 40. Af P Christensen

  -

  Indbegrebet af molboprojekt EU kan læses på skilte flere steder rundt omkring,
  fx. i Hovedstadens jernbanebyggeri, hvor det fremgår at EU yder tilskud til projektet.
  Hvilket i klart tale betyder danskerne betaler dyrt for at blive fodret med småstumper af egen hale.

 41. Af Niels Juul Hansen

  -

  P. Christensen

  Har du dokumentation for, at dansk landbrug og industri taber penge på vort medlemsskab?

 42. Af Flemming Lau

  -

  Javier Martinez.
  Glemmer du ikke Hitlers og Stalins gode samarbejde om at knuse og dele Polen, samt de Rødes massakre på Polens samlede officers korps i Katyn skoven ?

 43. Af Javier Martinez

  -

  I fiskeri industrien modtager dk og uk flest penge af alle..DK betaler dog forholdsvis meget til EU. Vores politikere er mere altruistiske i udlandet en hjemme og ikke dygtige nok her.
  http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/nov/22/eu-budget-spending-contributions-european-union

 44. Af Javier Martinez

  -

  Lau

  Overhovedet ikke..Stalin var fascist som er kina i dag. Intet med kommunismen at gøre som Marx udtænkte den og som da lenin og Trotsky var der.

 45. Af Flemming Lau

  -

  Javier Martinez.
  Enig !

 46. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt som apropos til denne blog, et meget godt indlæg på denkorteavis.dk:

  Den folkelige støtte til EU styrtdykker
  http://denkorteavis.dk/2016/den-folkelige-stotte-til-eu-styrtdykker/

 47. Af Javier Martinez

  -

  I dk er der dog overvejende opbakning til eu..66% her..At ønske en afstemning er ikke ensbetydende med at ville ud af EU.
  http://www.politiko.dk/nyheder/danskerne-siger-stadig-klart-ja-til-eu

  Folket ønsker blot et svækket EU og stærkere nationalstater med mere selvbestemmelse..Og om dette er muligt i EU tvivler jeg på.

 48. Af Jan Petersen

  -

  Jeg kan ikke umiddelbart komme i tanke om noget eksempel, hvor magthavere frivilligt har afgivet magt. Så fantasiprojekt EU kører formentlig videre, indtil stadset slår så kraftige revner, at det braser sammen af sig selv. Hvad der så kommer i stedet, må tiden vise.

 49. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Uden nationalstater, intet Europa. Det bliver et multikulturelt, globaliseret miskmask og dermed ligegyldigt!!

 50. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt lidt input fra en kendt debattør (Mikael Jalving) der var til Folkemøde på Bornholm, og bla fik spørgsmål om nationalisme, JP.dk/debat:

  “Svar på spørgsmålet: Hvorfor hjælper du nazisterne til magten?”
  http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8781873/svar-paa-spoergsmaalet-hvorfor-hjaelper-du-nazisterne-til-magten/

 51. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Oxford professor: I 2060 vil “hvide briter” være i mindretal i Storbritannien, måske endnu før!!
  Andelen af indvandrere vokser. Især fra muslimske lande som Pakistan og Bangladesh.

  Og det går stærkt.

  Allerede i 2011 skete det i tre store byer: Luton, Leicester og Slough. Hvide briter kom i mindretal.

  Og den vej går det i by efter by: Det er allerede sket i store dele af London. Og Birmingham, Storbritanniens næststørste by, står for tur. Men også mindre byer som Nelson er ved at være helt forandrede.

  Nettoindvandringen er på 1/2 million om året

  Alarmerende!! med hvilken hastighed de europæiske nationalstater er ved at begå kollektivt selvmord!!

 52. Af Jan Petersen

  -

  Libyens myrdede leder Muammer Gadaffi var måske ikke så skæv endda i sine forudsigelser – “Vi vil erobre Europa, ikke med kampvogne, men barnevogne” – 🙁

 53. Af Javier Martinez

  -

  Ny analyse viser opbakning til EU i Danmark..En i England viser nu 53% oobakning med mange udicideret derudover. Så forbliver nok i EU nu..En stor ændring siden det højreradikale mord.
  http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/326669/danskerne_deler_ikke_briternes_eu-skepsis.html

 54. Af Arvid Holm

  -

  En nationalstat er principielt en sammenrotning til pleje af fælles interesser.
  Den kollektive egoisme er nødvendig til forsvar mod individers og andre kollektivers egoisme.
  Anti-nationalisme fokuserer desværre ensidigt på, at den kollektive egoisme ligeledes er en forudsætning for angreb.
  Nationalstaten er unægteligt som operativ enhed egnet til både forsvar og angreb.

  Et EU, der blot er en større nationalstat, er derfor ikke tillokkende for den befolkningsgruppe, der lytter henført til John Lennons “Imagine”.
  Af hensyn til støtte fra disse talrige empater undlod man derfor at udforme EU som en fuldt operativ enhed.
  EU kan hverken forsvare sig eller angribe.
  Det kniber også med den øvrige pleje af fælles interesser.
  Empaterne ser tilsyneladende gerne, at EU omfavner store dele af verden økonomisk.

  Men empaterne fokuserer udelukkende på kollektiv empati.
  Når den udebliver, ser de intet angribeligt i at beholde deres individuelle høje levestandard, medens millioner omkommer af underernæring og fattigdomsrelaterede sygdomme.
  Dette selvom de frit kan donere af deres overflod til hjælpeorganisationer, der gerne formidler hjælpen.

  EU synes således stærkt præget af moralisme: Egoister bebrejder andre egoister for deres egoisme.
  Ligesom John Lennon?

 55. Af Flemming Ast

  -

  Når der ikke lyttes til vandrørerne, så går det galt for den politiske kannestøber.

 56. Af Benny b

  -

  Det virker mere og mere som om, at EU. forsøger at undergrave nationalstaterne med mega indvandringen.
  Når nationalstaterne fader sammen i borgerkrig og armod kan en EU hær komme og befri os fra chaos.
  Mærkelig nok viser det sig også ved EU afstemningerne, at indvandrere stemmer mod nationalstaterne og for mere EU. De er hamrende ligeglade med Gorm den gamle, jellingesten og jyske lov
  Se bare den glødende Erdogan tilhænger og islamist Mehmet højere oppe, han elsker EU.

 57. Af Niels Larsen

  -

  Javier Martinez: “12000 civile døde og lemlæstet ved sidste gaza krig. 100 jøder blot. Det er terror.”

  Nej. Det var prisen på svaret på pal-arabisk terror.

  Regningen kan afleveres til Hamas.

  Pal-araberne ligger, som de selv har redt. Ingen medlidenhed med dem.

  “Stalin var fascist som er kina i dag. Intet med kommunismen at gøre som Marx udtænkte den og som da lenin og Trotsky var der.”

  Rent vås. Alle røde anerkendte Stalin som den sande kommunismes overhøved. Nogle gør det vist endnu.

  Ferdinand Egidius Sander: “Uden nationalstater, intet Europa.”

  Såre sandt. Og med EU, intet vestligtsindet Europa om én generation. 🙁 Nationalstaterne skal fremmes på EUs bekostning. Ellers går Europa under i borgerkrige med strømme af blod. For europæerne bliver ikke ved med at affinde sig med den barbariske muslimske ideologis fremfærd.

  EU skal ødelægges, hvis Europa som kulturområde skal overleve!

 58. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN – 21. JUNI 2016 8:52: Der er ikke noget, der hedder pal-arabisk terror. Det var vist en slåfejl. Men du har ret mht. Stalin. Stalin misforstod Hitler og nazismen, men det omvendte var ikke tilfældet.

  Til gengæld er dit forsvar for nationalstaterne noget bavl. Europa har i årtusinder været hærget af stammekrige. Fordums var de de forskellige fyrster, der hidsede deres undersåtter op mod hinanden, men efter den franske revolution var det ‘nationalstaterne’, der gjorde det samme. Pølse blev hver gang menigmand, intet steds så grufuldt illustreret som efter Skånske kriget, hvor de danske officerer inklusive ‘gøngehøvdingen’ Svend Poiulsen blot rejste hjem, da de havde tabt, mens deres ’soldater’, giöngerne og snaphanerne blev massakreret på den mest grusomme maner, som er set i Skandianvien. Nationalstaterne til gengæld havde med deres propaganda om ‘Das Vaterland’ fri råderet over hele deres befolkninger, som nu kunne sendes i slag i millionvis for at dø for disse stater–eller rettere for den gruppe, der aldrig selv vovede sig ud, men sendte andre ud for at dø. Remarque illustrerer dette helt fantastisk i beskrivelsen af Paul Bäumers orlov. Om ti dage når vi hundredåret for slaget ved Somme. Bedre illustration kan man ikke forlange.

  EU blev udtænkt og skabt for at stoppe vanviddet.

 59. Af Jakob Rasmussen

  -

  Javier

  Jeg forveksler ikke socialister og nationalsocialister- dvs- nazister.

  De fleste “rigtige socialister”, dvs personer, der ikke er nationalsocialister, støttede den palæstinensiske terrororganisation Sorte Sepetembers terroraktion mod de jødiske sportsfolk, ved olympiaden i München.

  Det nye er, at Sorte September rent faktisk både arbejdede sammen med “rigtige socialister” og med tyske nazister.

  Det er der ikke mange “rigtige socialister”, der ved.

 60. Af j b

  -

  https://www.youtube.com/watch?v=3MS9z90LmFs

 61. Af Bjørn Sørensen

  -

  Europa består af 3 kulturelle områder som har eksisteret de sidste 2000 år eller længere.
  At tro at man kan forene de 3 kulturelt forskellige områder, har vist sig at være halsløs gerning.

  I 90-erne hersede borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, som overvejende var et opgør mellem de kulturelt ortodokse serbere og og kulturelt katolske kroater.

  Autoritære ideer trives i den katolske og ortodokse verden. Demokratiet trives i den protestantiske verden.

  At tro at de forskellige kulturområder pludseligt kan acceptere hinandens forskelligheder og leve i fordragelighed er ønsketænkning som er dybt naivt.

  Imperier har det med at gå til grunde når de lider af kronisk underskudsøkonomi.

  De fleste lande i EU har underskudsøkonomi og væksten er stagneret.

  EU er en kolos på lerfødder, som er dømt til undergang fordi dens mål og midler er håbløst urealistiske.

  DK gør klogt i at forlade den synkende skude mens tid er, for EU vil kollapse før eller siden.

  Så ved at stå udenfor, tvinger vi os selv til at tilpasse os den virkelige verden, hvor fremtiden er.

 62. Af Jakob Rasmussen

  -

  Det er vel egentlig ikke særligt overraskende, at den palæstinensiske terrororgansation, Sorte September, arbejdede sammen med tyske nazister under terroraktionen ved olympiaden i München, hvor Sorte September myrdede jødiske sportsfolk, hvis man kender lidt til historie.

  For palæstinensernes tidligere, politiske leder, Stormuftien af Jerusalem, havde nær kontakt til de tyske nazister, og stormuftien nedlagde veto, da nazisterne overvejede at deportere de tyske jøder til Det Britiske Mandatområde – dvs. dér, hvor Israel og de palæstinensiske områder ligger idag.

  Følgen af, at nazisterne ikke kunne deportere de tyske jøder til det område, hvor Israel ligger nu, blev, at nazisterne i stedet forsøgte at udrydde jøderne.

  Desuden var Yassir Arafat en af stormuftiens elever, før Arafat blev “rigtig socialist”.

  Den tidligere danske nazi-fører, Povl Heinrich Riis-Knudsen, giftede sig med en nazistisk, palæstinensisk kvinde, som han mødte på et af sine kurser.

  Derfor er det ikke særligt overraskende, at de palæstinensiske terrorister i Sorte September arbejdede sammen med tyske nazister.

 63. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  EU-krisen har ikke noget, at gøre med AT: Nationalstaterne er svækkede ! –KRISEN skyldes udelukkende AT: Der (ubemærket af eurokraterne ) –Har siddet “Smækfede arabiske kvinder i hele Europa ” ! –OG har avlet den ene sønnike efter-den anden –som har modtaget børnechecks til 10 – 15 småt-begavede yngel ! –Europa er på spanden ! –borgerne nægter AT: indsluse samtlige araberdrenge ! –Indi vores udd.systemer ! –AF den simple grund AT: Den langt overvejende del –er ude af stand til, at lære noget-som-helst ! –Formentlig også fordi “avls-burka-klædte kvinder præger afkommet til ” AT Hade Danmark –og danskerne ” ! –De arabere–står nu i kø i luft-havnen ! –Og forventer at komme tilbage til DK–Efter den 2 måneder lange skoleferie ! –MEN NIX-NEJ ! –De kommer ikke ind i Danmark igen !–Vi sætter vores lid til “Nye Borgerlige ” !

 64. Af Ole Lund

  -

  Jeg kan desværre se, at der er ved at blive tale om en meget stærk højredrejning i synspunkter på dansk politik. Det minder lidt om de citater, som Hans Hertel har valgt at bringe i sin bog om PH. Han har bag i denne bog samlet en række citater fra stærkt
  borgerlige aviser i 1930érne. Tiltagende nationalisme. Tiltagende skelsætning.
  Hvor blev beskrivelsen af “De måske egnede af?” Har H.C. Andersen skrevet eventyret om “Den grimme Ælling” helt forgæves?
  65 mio mennesker er på spanden mht: nationalitet, krig og, terror. Men der er åbenbart ikke nogen af dem, der skal stikke sugerøret i Danmarks. velstand. Det er en luset tilgang til problemerne. Tidehvervspræsterne melder nationen ud af problemerne, da de mener, at næstekærligheden “er et privat problem”, og ikke nationens. Man har fra deres side formået at sætte en dagsorden, som politisk kan bruges til at fralægge sig et hvert ansvar ift. migrationen.
  Anstændigt tænkende mennesker må dog (forhåbentligt) gå den anden vej. Et delt Danmark, hvor nationalisme tiltager virker ganske usmageligt: Nationalisme skaber
  kant. Nationalismen skaber kontroverser. Nationalismen skaber måske nogel “ægte”konflikter, som kan føre til krig. Men der er måske en del af befolkningen, som synes, at det kan være nok med fred i Europa i ca. 70 år?

 65. Af Jakob Rasmussen

  -

  @OLE LUND

  Du manipulerer groft.

  Selvfølgelig er danske arbejdere imod en invasion af løntrykkere, der undergraver de forholdsvis rimelige arbejdsvilkår, som det er lykkedes den danske arbejderbevægelse at forhandle sig til.

  “Danmark for Folket” er ikke en krigserklæring; tværtimod. Vi vil være i fred og vi lader andre være i fred.

  Den danske arbejderbevægelses nationalisme er hverken militaristisk, chauvenistisk eller imperialistisk, som du påstår, den er.

  Til gengæld allierer den yderste venstrefløj – antisemitiske overklasse-“socialister” – sig alt for ofte med morderiske antisemitter, når den forsvarer palæstinensiske terrororganisationer, der arbejder sammen med tyske nazister, eller med radikale islamister.

 66. Af Ole Lund

  -

  Jeg ser ikke selv noget i mit indlæg, som retter kritik mod den danske arbejderbevægelse. Min kritik af højredrejningen i dansk politik er rettet mod en gruppe, som går efter en slags “moralsk oprustning”. Det er så nemt at pege fingre, at finde synderbukke. at tage afstand fra. Det er vi gode til i Danmark. I 1880’erne og 90’erne gik det ud over jøderne (som kongen ved forordning beskyttede). Nu er der så tale om nogle andre befolkningsgrupper, som adskiller sig fra vores livssæt, og derfor skal
  “kanøfles”. Salig Hegel sagde:”Tese – Antitese – Syntese”. Eller vi har en samfundstilstand. Den bliver udfordret. Til sidst vil der være en sammensmeltning.
  Et nyt samfund. Da de kristelige dokumenter (åbenbart) er blevet afsløret som , om
  ikke ren konstruktion, så i hvert fald på¨faldende stærk redigering af forlægget, så synes fx jomfrufødslen – Maria – at være stjålet fra en itianisk legende, men brugbar.
  Når den politiske påstand bliver: Forskellig fra, ikke ens med, så er der noget danskerne ikke har forstået. Hvis vi vil lægge trykket på “dansk samfundsopfattelse”, så er det vores pligt at retlede de fremmede den vej. Ingen skal selvfølgelig overtage vores nation. Vejen er integration. Der har både du og jeg
  en stor opgave, som i den grad – indtil videre – at integrere de fremmede i dansk
  kultur. Samtalen er vigtig. Imødekommenhed er vigtig. Mht. løntrykkere er der nok
  tale om, at visse arbejdsgivere ser en god mulighed ift. fremmede for at løse nogle
  opgaver. Jeg står – som alle fornuftigt tænkende danskere- bag arbejderbevægelsens kamp mod løntrykkere. Det er svært for mig at se, hvordan jeg skulle have været i stand til at at fornærme den danske arbejderbevægelse.

 67. Af Niels Peter Lemche

  -

  OLE LUND – 21. JUNI 2016 13:06:

  I oldtiden stjal man ikke myter og legender. Det var i hvert fald ikke, hvad man kaldte det; men man genskrev og gendigtede og satte samme alskens slags materiale. Men jeg kan da glæde dig med, at man allerede i oldtiden ret tidelig talte om, at Maria havde fået Jesus med en eller anden romersk soldat. Fornuftige kristne har ingen problemer med det her. Det er først og fremmest fundamentalisterne ude til venstre og højre, der–af forskellige grunde–protesterer.

  I øvrigt er jeg glad for dine synspunkter. Men husk blot, at du er oppe mod modstandere, der betragter alle, der modsiger dem, som landsforrædere. Det var propaganda af den art, der fik dræbt Jo Cox. De har været lidt tavse på det sidste, fordi de er kloge nok til at indse, at deres fremmedfjendske propaganda kan have sådanne konsekvenser. Hvis de kunne, ville de have likvideret den barmhjertige samaritaner.

  Og så sætter jeg stor pris på dine bemærkninger om tidehverv og deres kristendomsforståelse. De fatter ikke, at det, de kalder danske værdier, baserer sig på kristendommens etik. Derfor er det samfundet som helhed, der er forpligtet på næstens nød, ikke den enkelte efter behag.

 68. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jakob Rasmussen

  “Til gengæld allierer den yderste venstrefløj – antisemitiske overklasse-“socialister”………

  Jeg synes, at man har hørt denne retorik før!

  Dengang var anti slettet fra ordet antisemit.

  Kan du nævne et par navne fra denne gruppe af antisemitiske “overklasse-socialister”?

 69. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche

  EU er ved at dø. Uanset om Storbritannien bliver eller går. Lortet dør af mangel på folkelig tillid og opbakning.

  Nationalstaterne overlever derimod. For de har bevist deres levedygtighed og de har befolkningernes opbakning.

  EU var mens det var EF et glimrende projekt. EU = den politiske overbygning er en katastrofe. Og drukkenbolten Juncker gør det blot endnu værre.

 70. Af Flemming Lau

  -

  Nu er det velkendt at vor tids “alibi aristokrati”, giver den som anti semitiske socialister. Men er de ikke blot åndsforladte ” kultur forrædere” der er forvirret på et højere plan, og dermed ender med at ende på det laveste ? Jeg har mødt dem blandt bank folk, medicinere, NGO’ er ja sågar i forsvaret.
  Særkendet ved deres belastende irrationalitet, har altid været deres rørende enighed, med Knut Hamsun typer om at lade jøden være syndebuk for alt mellem himmel og jord ! Det kan måske forklare at ingen er draget til ansvar for at der under en demonstration blev råbt “Hamas, Jew to The gas” i 2014. Beskidte Mainstream slogans fra Gaza, har nu fundet vej til Danmark ! Nu kan vi så vente på at Heil hilsenen også indfinder sig ved næste Gaza krig. Danmarks suveræne værdier sikres ved at
  de bliver håndhævet, og det bliver de åbenlyst ikke. Ham den islamistiske tosse der på TV 2 der udtalte “Fuck Grundloven !” har såvidt ikke vides endnu ikke fået frataget sit statsborgerskab, selvom det blev åbenbaret for alle der så på, at han har erhvervet det på falske vilkår jf lov om indfødsret !

 71. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  ” EU `S krise ” –Ja ! –Sigerne fik kolde fødder ! –Siden har de gjort alt-for-at-skræmme folk med alverdens ulykker –Hvis vi stemte NEJ !—OG NEJ –det stemmer vi til EU !—–Vi glæder os til AT: Blive os-selv igen ! –Det samme siger den meget berømte forfatter : Fay Weldon !—-Hør NU, efter, hvad de kloge med tårn-høj-livs-erfaring siger ! –FORDI det passer !—-Danmark følger med, når der stemmes NEJ ! –Og det bliver vi glade for ! –Der sker kun det AT: Samtlige levebrøds-eurokrater ! –Skal til, at søge meget mindre lukrative job ´s ! –Dem skal vi ikke have ondt af ! –I nærmeste fremtid kommer derimod masse-vis af luxuiøse –millionær-villaér til salg ! –Hvis man har lyst til, at købe sådan-nogle til “røver-priser ” !

 72. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  P.s. Der er nogle, der aldrig kan få nok ! –AF: Evigheds-off.ansatte socialdemokrater ! –Vi ser lige AT: Flere dusin af off. folk i alle “departementer ” Har taget imod bestikkelse –! Det ser afgjort IKKE kønt ud –For folk, der i forvejen hæver fede lønninger i kasse 1 ! –Den lille brave selvstændige ! –Kommer igen til, at betale ! –Gad vide, hvor mange millioner skatte-borger-kroner de fyrede off. ansatte ! –Så skal modtage ??

 73. Af jan nielsen

  -

  Ole lund og NPL lyder begge som om de kommer fra de radikale. Det korte af det lange er at hvis EU, merkel, løkke, jelved, johanne, sofie c, stine b og zenia osv. får lov til at bestemme, så ender Danmark lige som Sverige, hvor vold, mord, voldtægter, indbrud, røverier, social nød og femi-fascistisk statstyranni er ved at blive den normale rutine hver dag året rundt.

 74. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN NIELSEN – 21. JUNI 2016 19:55:

  Sikke dog en gang bladder. Men vi kan ikke alle være en del af dit parallelunivers.

 75. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Befolkningerne i EU bliver ikke tilstrækkeligt oplyst om hvad, der foregår i EU. Selv om magten er i EU, så er nyhedsformidlingen for lille derfra. Befolkningerne, der lever i det enkelte lande ved ikke hvad der sker, de følger med i det enkelte lands politik og ikke i hvad, der sker i EU.
  Befolkningerne føler sig fremmedgjorte. Vores politikere følger også for dårligt med. Journalister interesserer sig for lidt om hvad, der sker i EU. EU er selvfølgelig et administrativt helvede, det er alle store organisationer. Således skal EU heller ikke blive ved med at flytte imellen to lande, med omkostninger tilfølge. Administrationen har taget overhånden, som i alle moderne samfund. Vi møder os til døden.

 76. Af Niels Juul Hansen

  -

  Jeg har godt nok svært ved at se, hvorledes EU har forhindret mig i at leve det liv, jeg ønsker.

  Hvis vi gav EU-borgere ret til at købe sommerhuse i Danmark, ville det selvfølgelig betyde, at mit sommerhus blev mere værd, men det er ikke EU, der forhindrer det, men tværtimod dansk særlovgivning (som jeg iøvrigt er enig i).

 77. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  KRISE ! –Hvis jeg var Århusianer ! –SÅ ville jeg skamme mig over AT: Have et islamisk byråd ! –Der hellere spendérer milliarder af skatte-borger-kroner på de 200 Syrien-krigere ! –Som Århus –har udsendt—ISTEDET fio-r AT : Udvise dem for bestandigt ! –Har byrådet kræset for de “hjemvendte –med alt, hvad luxus –kan trække –OG kalder sig-selv for “ÅRHUS-MODELLEN “–Vi kalder dem for ÅRHUS-MOLBO-FARCEN !—Hvad de øvrige IKKE-Socialdemokratiske borgere tænker ! –Melder historien ingenting om !—Men forhåbentlig STEJLER NASER KHADER –Super-demokraten –og faktisk muslim ! –Men ham kan vi lide i modsætning til ………

 78. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “MICHAEL BOSS ” ! –Bor i Århus ! –Måske han kan fortælle os ! –Om “Århus-vikingerne” –Har fundet et sted, hvor der IKKE er arabere/somaliere–eller islamiske kommunal-politikere !–For så er der måske en lille mulighed for AT : De lokale har fundet et sted for dem-selv!—–Ikke, at jeg tror det ! –De normale Århusianere lider garanteret i stilhed ! –Eller måske tavs-hed –Hvem ved ?

 79. Af georg christensen

  -

  En påstand mod en anden: Grundlaget for “Europa staternes sammenhold”, var bygget på “Enevælden´s” principper. Principper , som på ingen måde bør forvækles med , forståelsen af “folke demokratier”.

  Eu´s nuværende “centralisme” minder til forvæksling om Sovjetunionens “demokrati forståelse”.

  Det , og netop “det” , kæmper EU folket imod, denne gang også, med “Britterne” i spidsen

  ‘Tak til “Britterne” , englænderne i sin helhed , skotterne med tilskud, og de stædige irer, alle , men især “Englænderne”, som turde sige “nej tak til børsen”. som kun formindsker “arbejds ydelsen”.til “cassinolotteriet”.

  Tak Til “Det store Britanien”, som på bedste demokratisk vis, stadig tør at følge med .
  Tak til “Britanien”, fordi “I” turde sige STOP.,

  Min hilsen til “jer ALLE”, vil fra en Dansker og halv tysker , men aldrig “hel” Europæer , hvis Russerne udelukkes. .

Kommentarer er lukket.