EU er stadig afgørende for freden i Europa

Af Michael Böss 200

I forårssemestret underviste jeg et hold på 13 studerende i et valgfag udbudt på Afdeling for Engelsk på Aarhus Universitet. Da al undervisning her foregår på engelsk, var der flere udenlandske studerende på holdet: to japanere, fire franskmænd og to briter. De sidste fem var danskere. Bortset fra japanerne havde de udenlandske studerende EU at takke for, at de kunne tilbringe et eller to semestre i Aarhus.  Ligesom de øvrige små 3000 udenlandske studerende på universitetet får de deres ophold finansieret af EU’s Erasmus-program. Programmet er et godt eksempel på, hvordan EU fungerer i praksis. Jeg er selv overbevist om, at de danske studerende har faglig nytte af det. Men nytten på langt sigt gælder hele Europa. For mødet mellem europæiske studerende styrker den mellemfolkelige forståelse og er dermed en af de faktorer, der sikrer fred i Europa. Den fred bør man nemlig ikke tage for givet.  

I den debat om EU, vi har haft i de senere år, bliver det ofte sagt, at vi ikke længere behøver EU til at sikre fred i Europa. I dag er det nemlig umuligt at forestille sig krig mellem nationalstaterne. Men det er en naiv vurdering. For selv om vi naturligvis ikke kan forestille os ekspansionskrige af den art, som to gange satte ild til hele kontinentet i forrige århundrede, er Europas sikkerhed langtfra garanteret.  Det er derfor, vi i sidste uge så NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg stå side om side med Angela Merkel på en pressekonference i Bruxelles. Selv om EU ikke er en forsvarsunion, har unionen alligevel brug for politisk stabilitet i hele Europa, især i sine grænseområder. Uden Storbritannien har EU derfor mere end nogensinde brug for NATO. Men NATO har på sin side også brug for EU; for organisationen er i sig selv fredsskabende. Det vil jeg kort forklare.    

Siden Jugoslaviens sammenbrud og de blodige krig mellem de forskellige folk, der lever på Balkan, har alene udsigten til EU-medlemskab virket som en stabiliserende faktor i regionen. Men den situation kan et svækket, for ikke at tale om et sammenbrudt, EU hurtigt ændre. Lad mig nævne et eksempel. I Serbien, synes EU ikke længere tillokkende i store dele af befolkningen. Indtil videre fastholder den serbiske regeringsleder Vucic dog målet om optagelse. Af den grund indtager hans regering for tiden en forsonende holdning over for Kosovo. Eksemplet viser, hvordan EU – uden at fungere som en militær magt – ikke desto mindre er med til at sikre stabilitet i sin sprængfarlige periferi.

Mit andet eksempel gælder Europas forhold til Rusland. Der kan vel næppe herske tvivl om, at nyheden om Brexit blev modtaget med smil i Kreml. Et svækket EU styrker nemlig Putins hånd i varetagelsen af Ruslands strategiske interesser, både økonomisk og sikkerhedspolitisk. Hidtil har Storbritanniens EU-medlemskab været vigtigt for styrkeforholdet mellem Europa og Rusland. Med Brexit er balancen skiftet, til fordel for Rusland. Midt i al forvirringen omkring Storbritanniens forestående udmelding er EU derfor allerede nu i gang med at gentænke sin sikkerhed. Og den sikkerhed er også afgørende for os i Danmark.   

200 kommentarer RSS

 1. Af J Martinez

  -

  “Ligesom de øvrige små 3000 udenlandske studerende på universitetet får de deres ophold finansieret af EU’s Erasmus-program”

  En skrøne at det er godt for Danmark med alle de udenlandske studerende..Nej vi skal kun satse på Danske statsborgere her..

  På læge og tandlæge studierne, som mange andre er op mod en tredjedel udenlandske studerendee..Mestendels Svensker, Nordmænd og Islændninge..Og der bliver ifølge undersøgelser mangel på disse i fremtiden..

  Så godt som ingen Danskere studere i udlandet..EU borgere får fri uddannelse og SU i DK

  Dette vanvid må stoppe, og vi må satse Dansk..

  Med USA, kina og Rusland som fjender er EU lande alene for små til at forsvare sig..Det er realiteten..Indtil alle våben nedlægges, må vi nok indrømme at kun en eu forsvarsalliance er brugbar.

  USA, KIna sidder nu også og gnider hænder i nydelse over Britexit..At de ikke siger det højlydt som Russerne , viser blot lidt mere politisk snilde.

 2. Af Søren Poulsen

  -

  Dette er non sense, og – hvad værre er – det er som om forfatteren slet ikke erkender, at han med sådanne skriverier de facto støtter EU-modstanden.
  EU har ALDRIG været “afgørende for freden i Europa” og derved bliver allerede overskriften misvisende, for man kan ikke fortsat være noget, man aldrig har været.
  Det kunne med en vis rimelighed påstås, at NATO har været afgørende for freden i Europa, men så må det også tilføjes, at NATO dengang, for dette formåls skyld, accepterede en række hårdkogte diktaturstater som medlemmer.
  Det værste er, at en politisk manipulator som Michael Böss får lejlighed til, med sine unuancerede holdninger, at påvirke unge mennesker på Aarhus Universitet.
  Hør bare: ” Der kan næppe herske tvivl om, at nyheden om Brexit blev modtaget med smil i Kreml” Ingen dokumentation, intet og det på trods af at Putin har benægtet det – men så “hersker der næppe tvivl om” at han lyver.
  Ingen viden, ingen indsigt – intet, intet….intet!

 3. Af Niels Peter Lemche

  -

  Som sædvanlig et godt indlig fra dig, Michael. Nu er der jo meget, der tyder på, at England skal vælge mellem pest og kolera. De vil gerne have det med, de kan lide, og undgå det, de ikke kan lide. Altså gerne et indre marked, men ingen fri bevægelighed for personer, som er en del af det indre marked. Erasmus ryger de ud af. Men Erasmus vil fortsætte til skade for dem selv. Så skal de ud at sælge deres studiepladser til andre — koreanere f.eks. Oxbridge skal nok klare det en tid (noget med prestige og snobberi); men de mindre navnkundige universiteter kommer hurtigt til at opleve ubehagelige konsekvenser. Personligt tror jeg, at det varer en stund, før BREXIT bliver effektueret, og udsættelsen er kun til irritation for alle os andre.

  Og Martinien, når du kan få lov at være her, så kunne det også — måske — gælde andre. Hvis vi har 3000 udenlandske studerende alene på AAU, hvor mange danske studerende tror du så, kan studere i udlandet? Men for de rabiate nationalister er der intet højere end uvidenhed, specielt til omverden. De vil helst melde sig ud af verden: Det er som med min lille moster Åse, der som nyudklækket skuespiller fra Det Kgl. Teaters skuespilskole stillede sig, da Reumert brød med teatret (det skete flere gange), og teatret skælvede: Så stod moster Åse op og udbrød: Jeg er solidarisk med Reumert og gik og smækkede med døren. Det var der nu ingen, der bemærkede.

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og så lige værd at huske på … tilsyneladende er det kun Jyllandsposten, der gider spilde spalteplads herpå: I dag for 100 år siden døde i mere end symbolsk forstand vores kulturelle optimisme, der havde skabt så uendelig meget i 1800-tallet. Den 1 juli døde mindst halvtredstusende englændere under det første angreb ved Somme, mejet ned i kolonner af de tyske maskingeværer. Hvad der er sket siden frem til den dag i dag er efterdønninger. Vi genvandt aldrig vores kulturelle optimisme.

 5. Af Jørgen F.

  -

  Der er også fred i det lille hjem hvis mor bestemmer alt og far altid føjer sig. Det kommer der blot forvirrede børn ud af.

  Europas børn er forvirrede pt.

 6. Af Jakob Rasmussen

  -

  Hvor var EU, da Tyrkiet truede med at angribe EU-landet Cypern militært i 2011, fordi Cypern ville udnytte et olie- og gasfelt, der ligger syd for Cypern?

 7. Af Flemmimg Lau

  -

  EF har umiddelbart været en kæmpe succes, hvad angår fred nationerne imellem under NATOs paraply! Noget anderledes ser det ud med spændingerne internt i de enkelte medlems lande.
  Olie krisen i 1973 var en slet skjult ” krigserklæring” fra de olie eksporterende lande OPEC. Araberne havde fået tæsk af Israelerne igen og så skulle Europa straffes. For at gyde olie på vandende blev der i 1974 i Paris, etableret en organisation EAD Euro-Arabisk dialog, der skulle fremme arabisk kultur i Europa. Dette og toneangivende politikeres ønske om at få det sekulære Tyrkiet med i EF, indebar imidlertid “Kimen” til en stigende kultur kamp, i de gamle nationalstater, som vi først nu kan ane kontouren af, og den er bekymrende, for hvad har nationalstaterne vundet, hvis krig, bliver erstattet med borgerkrig ?

 8. Af J Martinez

  -

  “Hvis vi har 3000 udenlandske studerende alene på AAU, hvor mange danske studerende tror du så, kan studere i udlandet? ”
  jøde tysker lemche…

  De tager kun til udlandet hvis højt privilegeret eller i Rasmus systemet. Et utal af udenlandske studerende studere her blot uden at være accepteret i det system.Få Danskere tager ud i verden for at studere.Men massere af skandinaviere i systemet, da det Danske system er mere gavmildt end deres egen.

  Den virkelighedsfjerne lemche, ville uden tvivl frasortere enhver ægte dansker som undertegnede på uddannelsesinstitutioner i DK, og nok kun tillade tyskere adgang?..
  ægte dansker her er naturligvis blot statsborger, for ikke at blive misforstået som højreradikal..

 9. Af J Martinez

  -

  ps til trods for mit eksotiske navn er jeg nu pæredansk…Med både en tjysk og en københavnsk forældre , med rene stamtavler tilbage til middelalderen.. 🙂

  Tysker lemche er naturligvis dog blot tysker.

 10. Af Jørgen F.

  -

  …enig i at der bør graves i SU problematikken – antallet af fuldtidsmodtagere er steget ca. 50% ,eller 100.000, på få år, og nu forsøger man så at begrænse udbetalingerne ved at begrænse SU retten til kandidatstuderende.

  Men hvorfor steg antallet af modtagere med 100.000 på få år – Var det kontanthjælpsreformen eller er det udenlandske studerende?

 11. Af K L

  -

  Hvis der ikke er et EU, men kun suveræne stater, vil Rusland indstille sig på verdenskrig, for at udvide sit territorium.
  Det siger Putin ikke er tilfældet, da Ukaine udgør et område hvor Ruslands gasledning er ført igennem for levering til købere i Europa. Hvis EU vil indlemme Ukarine, er det en provokation, mod international samhandel.
  Så stop den magtkamp, nedlæg EU, og sig din mening..

 12. Af J Martinez

  -

  VKO skrabet bunden, da den gebyrfrit tillod Russerne gasledningen til Tyskland via Danske kyster..Han mødte dog op i kbh. hvor han skulle betale bestikkelsen til borgerlige politikere, og købe lidt ind for et par milliarder hos deres venner…Nu vil de have endnu et rør nedlagt, og lavko har blot ikke givet tilladelsen endnu, fordi putin har færre penge til bestikkelse til dem i dag, end sidste gang..

 13. Af Frederik Andersen

  -

  Er EU en garant for fred? Næppe, for den politik som bureaukratiet i EU fører, synes mere at være vejen til fattigdom, uro, vold, terror og borgerkrig. De åbne grænser, den fri bevægelighed, fjernstyring på bekostning af lokale demokratier, sanktionerne mod Rusland og oveni masse indvandring fra Afrika m.m. begynder at ligne store fejltagelser.

 14. Af bent Andersen

  -

  Hvorfor får nettrolde som martinez/sørensen mfl. lov til at forplumre og afspore/ødelægge enhver debat??

 15. Af Arne Hornborg

  -

  EU har ALDRIG kunnet garanteret for freden i Europa. Tværtimod.
  Det enorme kaos på hele flygtningeområdet, med tilsvarende, forståelige, pigtråds grænsekontroller, grundet at de uduelige EU ikke har formået at bevogte EUs ydre grænser.
  Dette mærkelige, bureaukratiske, udemokratiske, verdensfjerne, Mickey Mouse Parlament har været blinde og døve, alt imens menneskesmuglerne har tjent formuer, lige siden de første fupasylanter og bekvemmelighedsflygtninge kom, illegalt til blandt andet Lampedusa i Italien, siden til de græske øer.
  Tomt ævl og vrøvl er det eneste vi har set og hørt fra EU. Ikke en eneste reel handling er det blevet til. Alt imens ,,flygtningene?” stadig ankommer i for store antal.
  Hvis der er noget der, MÅSKE, er en garant for freden i Europa, så er det NATO, absolut ikke det handlingslammede EU.
  Arne Hornborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 16. Af Kalle Quist

  -

  Nu er det vel værd at hæfte sig ved, at Danmark ikke har haft hverken Sort Pest eller Atom krige siden vi tilmeldte os EU. Guderne må vide hvordan det ellers var gået.

 17. Af Frederik Andersen

  -

  Kalle, du forstår ikke situationen. EU har ikke skånet os for noget, og i denne tid øger EU hele tiden risikoen for at importerede superbakterier begynder at brede sig. Og risikoen for atomkrig er steget betydeligt. Så både pest-epidemier og omfattende terror og KRIG kan blive næste kapitel i EUs bedrøvelige historie.

 18. Af Henrik Knage

  -

  Er det ikke lige , at stramme den mester? Dengang Erasmus Montanus sagde, at Jorden var rund, blev der krig mellem “Fladsiden” og “Rundsiden”, og desuden ser der ud til, at være udbrudt krig på denne blog også!

  Jeg ved ikke om det kan gøres op fifty, fifty, men det behøves heller ikke – jeg kender flere der danskere, der har studeret i udlandet – og det kan klart anbefales flest muligt, at forlade mutter sikre skørter i UddannelsesDanmark og tage rygsækken på nakken, med en tro på fremtiden, og hele balladen.

 19. Af Arne Hornborg

  -

  Jeg har i dagens Berlingske Tidende læst, med stor glæde, Asger Aamunds, fra Perspektivholdet, glimrende helsides kronik.
  Så perfekt, intelligent, vidende, gennemanalyseret kan en kronik skrives.
  Jeg kan kun opfordre kraftigt til at så mange som muligt læser kronikken.
  Også, måske?, Uffe Ellemann, men han er nok for stædig til at indrømme 40 års fejltagelser? Men alle I øvrige. Læs den. Den og I fortjener at denne fremragende kronik bliver læst og ikke mindst husket.
  Jeg morer mig over at Asger Aamund benævner EU-parlamentet som ,, Mickey Mouse Parlamentet. Samme benævnelse bruger jeg selv altid.
  STOR tak til Asger Aamund.
  Arne Hornborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 20. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Lad os bare antage at Hr. Böös har ret, og EU er ‘afgørende for freden’. Men Storbritannien og Danmark er så fredelige lande i forvejen, og er jo ikke dem som den ene gang efter den anden har skabt kaos i Europa ved at frembringe den ene forfærdelige diktator efter den anden, det er snarere Frankrig og Tyskland som har det. Derfor behøver vi ikke være medlem men kan nøje os med NATO.

 21. Af Niels Peter Lemche

  -

  KALLE QUIST, det ved vi, der levede i 1960erne og så det økonomiske kaos, der jævnlig hærgede med devalueringer fra den ene dag til den anden. Kun senile og nationalromantikkere vil have den usikkerhed tilbage.

  Og Martini: Du er simpelthen fuld af løgn. Så er den ikke længere. Og jeg kalder dig Martini lige så længe, du vil bilde os ind i, at du spiller for Bayern München. Martiini med eller uden en oliven.

 22. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Jeg glemte at nævne at selv om vi er ude af EU, så an studerende jo udmæret mødes på uddannelsespladser i Slovenien eller Tyskland. De behøver altså ikke fysisk at være tilstede i Aarhus for at ‘good vibrations’ , som i sin tur an virke fredsforebyggende, kan finde sted.

 23. Af Henrik Knage

  -

  Hvad kan man studere i Aarhus, der ligger i Danmark?

  Tag på fotosafari til Tangkrogen, der ligger ved Marselisborg Lystbådehavn, der var også grønne koncerter, da jeg boede i byen, arrangeret af Muskelsvindfonden, men dengang blev Tangkrogen kaldt for “Marens Røvhul” p.g.a. alt det tang, der skvulpede op på stranden fra Aarhusbugten, og derefter lå og rådnede, til stor gene for bl.a. Kurt Thorsen og andre daværende rige på Strandvejen og Dalgas Boulevard.

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  HANS JØRGEN NIELSEN: Og hvilken puttenik er du så. Dit danske er elendigt.

 25. Af peter kristiansen

  -

  Kronikken “Vi ligger som vi har redt” kan VIRKELIG ANBEFALES!! Man snyder sig selv hvis man ikke læser den. Kun massive betonhoveder vil ikke snyde sig selv. Men ellers læs aamunds kloge analyse. Og prøv at stille den op mod den afsindige snak man hører fra typer som merkel, vestager, jelved, stampe, so fie car sten, sti ne bo sse, johanne, østergaard, ulykke og hvad de ellers hedder hos de røde partier. SE OGSÅ 180G OG DEN KORTE.

 26. Af Kalle Quist

  -

  Niels Peter Lemche

  Nåh – Blev F35 ikke ca. 25% dyrere end først anslået, grundet Euroens devaluering overfor Dollaren.
  Og ECB er vist slet ikke færdig med at trykke pengesedler. Så hvis det er økonomisk ansvarlighed du søger, så er EU vist ikke stedet at kigge mod.

 27. Af R. Vangkilde

  -

  EU ! ER FORSVARS NAUTRAL, når NATO alliancen styres af USA, som samtidig blander
  sig i Europæisk politik, der splitter sammenholdet til fordel for nationalstaterne, som
  er ødelæggende for Europas vækst og konkurrence evne globalt. Splittelsen skaber glæde hos USA, Putin, Trump, Le Pen , DF og smadre demokratiet. ELLER bør EU have
  Sin eget militær og forsvar i EU – alliancen.

 28. Af Niels Peter Lemche

  -

  ølglas

 29. Af T Møller

  -

  EU er et udtryk der ikke og heller aldrig kommer til at fungere.
  Diktat politik har aldrig fungeret- se tidligere sovjet

 30. Af J Martinez

  -

  indlæg til lemche.

 31. Af Niels Larsen

  -

  EU har intet med fred at gøre, tværtimod. EU har en stor del af skylden for uroen i Ukraine ved at puste sig op som en elefant med styrken af en mus. Og intet kunne gøre, da oprørerne påbegyndte krigen. Og heller intet ville gøre udover komme med flommefede kommentarer, som ingen gad tage notits af.

  NATO og Warszawapagten sørgede for freden under den kolde krig. USA sørgede for at få fred på Balkan efter de jugoslaviske arvefølgekrige. Mens EU stod bovlamt og så til med hændervridning og tænders gnisel.

  EU er tværtimod krigsopviglende på grund af den folkevandring, som diktatorerne i Bryssel intet har gjort for at standse. Europas befolkninger bliver ikke ved med at affinde sig med at blive overrendt af fjenderne fra den muslimske verden uden på et tidspunkt at rejse sig i åbent oprør.

 32. Af jesper jensen

  -

  Hver gang man (på de fleste andre blogdebatter her) vil diskutere noget der er af afgørende og VIRKELIG STOR BETYDNING for danskerne – – træder filtret i funktion. Berlin gske burde forlængst have forstået at disse utallige krænkelser af ytringsfriheden, skader avisens navn og rygte. Plus at publikummet/læserne er fordrevet, så vel kun en femtedel er tilbage.

 33. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Niels Peter Lemche, stakkels gamle mand!

  Du behøver ikke belære mig om den franske revolution!!!. Jeg har læst Grimbergs verdenshistorie fra ende til anden adskillige gange, samt læst den svenske historiker Herman Lindquist´s omfattende biografi om Napoleon !!!:-)

 34. Af jesper jensen

  -

  Den totale ødelæggelse af Danmark som merkel/EU og den asociale politikerborg er i gang med, er det vel afgørende vigtigt at få debatteret, inden det er for sent. For om muligt at hindre Danmarks og danskernes ruin og udslettelse. Men redigeringen kvæler mange debatter inden de kommer rigtigt i gang.

 35. Af HC Hansen

  -

  Jamen, Lemche har jo ret i, at dem som klapper i hænderne over Brexit er….Putin, Le Pen og andre rigtig charmerende og tillidsvækkende mennesker, som jo vil os alle det godt. Det er i øvrigt kun en afgrundsdyb uvidenhed eller en bevidst manipulation, som kan forklare hvorfor the usual suspects her på bloggen påstår, at EU ikke er et fredsprojekt. Selvfølgelig er det det…det var derfor, EU blev skabt og det er fortsat dets grundlæggende legitimitet. Jeg ved godt, at folk tager freden for givet, ligesom de tager det for givet, at man luffer ud i lufthavnen og snupper en low cost til Spanien til 359 kr. Fordi sådan har det jo altid været ikke? Og det bliver det ved med ikke? Men det har det jo ikke – og det ved vi jo godt allesammen. Så hold nu op med det nationalromantiske egoist-pladder, som kun fører os alle ned i et middelalderligt mørke. Og hold nu op med at foregive, at EU er elitens projekt, når vi jo godt ved, at dem som siger det, er de mest elitære blandt os. Det er sgu ligesom venstrefløjen efter krigen – vorherrebevares. EU er godt for Danmark og jeg ville ønske flere ville sige det meget højt

 36. Af Jan Petersen

  -

  Jeg kan godt lide, når debattører læser et eller andet, som de synes andre også bør læse. Men hvorfor da ikke give et direkte link til artiklen? Det gør det hele langt enklere!

  Vi ligger, som vi har redt

  Af Asger Aamund, bestyrelsesformand
  30. juni 2016, 14:00
  http://www.b.dk/kommentarer/vi-ligger-som-vi-har-redt

 37. Af J Martinez

  -

  “. Og hold nu op med at foregive, at EU er elitens projekt, når vi jo godt ved, at dem som siger det, er de mest elitære blandt os. Det er sgu ligesom venstrefløjen efter krigen – vorherrebevares. EU er godt for Danmark og jeg ville ønske flere ville sige det meget højt”

  Naturligvis er det blevet således! Man naturligvis både eliten og de laveste ønsker ud af EU. Hvilket påpeger en væsentlig ting..Hvem har ret?

  Eliten er dog opdelt i de rigtig rige, top 0.2% der ikke er glade for EU, og mindre rige..Hvad de dog er enige i er at løndumping og velfærdsordning er godt. Og de mener de kan få mere af det ved at melde sig ud af EU..

  Jeg tror præcis at dette bliver hvad de får i England, dårligere velfærd og lighed, pga. deres politiske system og historie…Man i DK mener jeg stadig at der er demokrati, og vi kan opnå det modsatte pga. vores politiske system..Dog har DFere jo været vildledte får i 3o år snart, der ingenting har forstået mht. egne interesser, og hvorledes en stemme på DF kunne lige så godt have været en stemme på LA.

  ..Vi skal dog have fjernet elitære meninger som uej, der ikke mener folket kan stoles på til at få lov til at bestemme noget via folkeafstemninger..

 38. Af J Martinez

  -

  “Remain« ville være undtaget fra den vigtigste paragraf i alle EU-traktater, nemlig den første paragraf i Rom-traktaten, hvor medlemsstaterne forpligter sig til at arbejde for »en stadigt tættere sammenslutning (an Ever Closer Union) mellem de europæiske lande«.

  Denne paragraf udgør hele EUs eksistensberettigelse”
  Aamund
  🙂

  Denne er nok bekymringen hos liberalisten, at et totalt samlet united states of Europe med enslydende love, regler og velfærd vil betyde at han ikke kunne gemme penge væk i andre lande mv.?

  Men igen, kom det helt an på hvorledes den i så tilfælde blev samlet..Til venstre eller til højere..

  Jeg ser Europa som at have højnet niveauet i England, hvor borgerlige og deres politiske system er totalt indgroet i systemet i deres 3 partei diktatur. https://www.youtube.com/watch?v=3TFx9u1t1LY kun en lille smule bedre end det Amerikanske twei partei diktatur…Men det vil gøre det modsatte i DK, som altid har haft et langt højere niveau generelt, og af EU nu bliver tvunget ned på et eu medium. Derfor stemmer jeg ud ved det valg vi må have…Aasger stemmer modsat også nej, men ud fra modsatte ønsker. Han vil have løndumpere til sine virksomheder mv., mindre velfærd i DK, Mindre anstændighed mv…

  Hvem vinder når ude,,,asger liberalisten eller det gode menneske?

 39. Af jørgen mikkelsen

  -

  Som sædvanlig får martinez og lignende typer meget mere plads end de seriøse bloggere. Ønsker Berlin gske at debatterne skal medvirke til fordummelsen af befolkningen?

 40. Af J Nielsen

  -

  “Martiini med eller uden en oliven.”

  Brett Sinclair: én oliven. Danny Wilde: to oliven.

 41. Af J Martinez

  -

  Som sædvanligt har preben et sindssygt indlæg af intetheder…I hans 15 navn i dag..Nu hedder tossen jørgen..

  “Martiini med eller uden en oliven.”
  google baby translator siger martini? Er det korrekt lemche? 🙂
  Rigtige socialister ryger dog havanna, og drikker rum. ..

 42. Af J Martinez

  -

  Brett Sinclair: én oliven. Danny Wilde: to oliven.

  Brett er lemche undertegnede er Danny..Har faktisk mødt moore flere gange..Og han er rigtig flink skal jeg hilse og sige!..Faktisk på det personlige plan ville jeg hellere være ham tror jeg,. Den bedste bond var han i min mening. Snak om at den næste skal være en kvinde..Og det vil være en god ide. 🙂

 43. Af Søren Poulsen

  -

  Niels Peter Lemches indlæg udmærker sig ved blot næsegrus beundring for forfatteren. Ingen kritisk tilgang, ingen dokumentation – intet, intet….intet

 44. Af Søren Poulsen

  -

  Jan Petersen @ Jeg takker for linket til Asger Aamunds artikel.
  I modsætning til Michael Böss fejlagtige artikel (EU som grundlag for den lange fred i Europa? – det skriger jo til himlen!), står man her overfor en velovervejet og velskrevet artikel, forankret på et realistisk grundlag..
  Man ser også tydeligt afstanden mellem den lidt søvnige, verdensfjerne, urealistiske akademiker type som Michael Böss og den realistiske, pragmatiske erhvervsmand Asger Aamund, der er vant til at gribe de chancer der byder sig.

 45. Af J Martinez

  -

  Aamund er totalt virkelighedsfjern..Dog “astute” i at beskylde muslimerne for alt ting, for stemmers skyld i DF, mens han samtidig kun ansætter udenlandske så godt som selv, på lavere vilkår end Danskere ville acceptere..

  Hans firmaer taber milliarder hvert år, stadigvæk ..Efter 2o år..Han fik loo millioner ud af det sidste år, før det falder sammen…Bavaria har forgyldt aamund og fattig gjort alle investorer i det, set over tid..DK’s mest kræmmeragtige og falleret forretningsmand. .

 46. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er Bavarian Nordic lige pt 7.2 mia kr værd i markedsværdi. Men selskabet bliver – som mange andre – udsat for spekulation fra store udenlandske hedgefonde. Det er ren kasinospil, og har absolut intet med normal aktieinvestering at gøre. Læs feks denne artikel om hvordan mega kapitalinteresser driver kurser op og ned – stort set efter for godt befindende:

  “Fire nye spekulanter går til angreb på Bavarian Nordic”
  http://finans.dk/investor/ECE8788234/fire-nye-spekulanter-gaar-til-angreb-paa-bavarian-nordic/?ctxref=ext

 47. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Martinez.
  I din første tekst kommer du til at udtrykke bekymring for, at der bliver mangel på svenskere, nordmænd og islændinge. Jeg vil tro, at du mente, at der bliver mangel på danskere i de nævnte fag..

  Jeg er selv indvandrer og skriver ikke perfekt dansk, derfor er jeg lidt forsigtig i min kritik af dit sprog. Du burde ganske enkelt tage dig et kursus i dansk.

 48. Af R. Harald Kristiansen

  -

  J. Martinez?
  Det er ikke korrekt, at danskere ikke bruger Erasmusordningen. Jeg har haft mange studerende, som har benyttet ordningen.

  Jeg undrer mig over, at du som ikke er dansk født, ikke ønsker at nordboer kommet til Danmark. Jeg ved selvfølgelig ikke, om du er dansk. Jeg går bare ud fra, at du ikke er dansker og det skyldes dit sprog.

  Mange danskere studerer i de andre nordiske lande.

  Mange af mine studerende har studeret i London. Det bliver interessant, at se hvad der sker med GB.

 49. Af J Martinez

  -

  AF JAN PETERSEN – 2. JULI 2016 2:02
  Iøvrigt er Bavarian Nordic lige pt 7.2 mia kr værd i markedsværdi.

  Firmaerne han står bag har årlige tab lige siden starten, og i tyve år..Indtil i år ihvertfald.
  Så mange Danskere har tabt penge med ham.

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 2. JULI 2016 2:26
  Du har helt ret..Min eneste undskyldning er naturligvis at det går stærkt nogle gange. og at jeg har noget ordblindhed. Derudover at jeg har boet i udlandet 60% af mit liv..ca. 25 år.:)

  Din bekymring for ordblinde er dog taget til efterretning.. Stave Fascister er altid fornøjelige..Vi skal holde øje med din stavning i fremtiden, og påpege evt. mangler , som jeg gør med stave fascisten lemche..

 50. Af R. Harald Kristiansen

  -

  J. Martinez
  Hvis du er pæredansk, så må det stå sløjt til med danskundervisningen i det gode gamle Danmark.

 51. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt kan man ikke læse meget i overskrifter. Man skal ned bag overskriften for at finde detaljerne. MEN det kræver lidt google søgning og hjemmearbejde 🙂

 52. Af J Martinez

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 2. JULI 2016 2:45
  J. Martinez?
  “Det er ikke korrekt, at danskere ikke bruger Erasmusordningen. Jeg har haft mange studerende, som har benyttet ordningen.”

  Det hedder erasmus ordningen Harald..Lektion 1

  “Jeg undrer mig over, at du som ikke er dansk født, ikke ønsker at nordboer kommet til Danmark. Jeg ved selvfølgelig ikke, om du er dansk. Jeg går bare ud fra, at du ikke er dansker og det skyldes dit sprog.”

  totalt Dansk loo% blod, hr. racist.. Men, naturligvis ønsker jeg ikke at alle dansk uddannet læger og tandlæger mv. i dk bliver nordiske eller islandske og derefter blot tager hjem..Jeg bekymre mig for den Danske samfunds kraft, helhed og fremtid som dansker.

  Så godt som ingen Danskere studere i udlandet, mm. det er borgerlige sønner og døtre med en mængde penge i røven til at følge dem fra familien..DK er alt for venlig mod udenlandske studerende..læs dog tallene om danske studerende i Island, over for for islændinge i Danskere? 🙂 og hvad får vi ud af det? ikke en skid.

  Humaniora blev under den sidste regering betragtelig beskåret..Den nuværende borgerlige regering er i gang med endnu videre beskæringer..De ønsker blot deres sønner og døtre adgang, Skide være med resten af landet og sammenhængskraften..De ønsker færre danske studerende…Dog er der nogle store generationer disse år for engang skyld..Og da de ønsker at udflage den sidste arbejdsplads i dk til kina, kan det jo ikke hjælpe at uddanne intelligente mennesker der forlanger at få en plads i systemet?

  Du er islændinge sagde du? uddannet på Dansk regning og det hele?
  medlem af den islandske økonomiske kriminelle organisation(mange personer), der tørret regningen af på den hollandske og britiske regering pga. deres grådighed? og kostet ikke så lidt tab i dk..

 53. Af J Martinez

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 2. JULI 2016 2:56
  J. Martinez
  “Hvis du er pæredansk, så må det stå sløjt til med danskundervisningen i det gode gamle Danmark.”

  Ordblindhed er udover stavekontrollen, eller undervisning…

  Og tag så hjem tak til island….Ikke brug for flere nassere her i landet på dette fantastiske land..
  🙂

 54. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt hader jeg, når folk bliver personlige – men almen tøsesnak er tilsyneladende det plan, mange debattører befinder sig på 🙁

 55. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Martinez
  Jeg staver skam ikke altid korrekt, men jeg prøver.

 56. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt kan udveksling af studerende sikkert også foregå uden lande behøver at overdrage suverænitet iflg EU’s Erasmus-program 🙂

 57. Af J Martinez

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 2. JULI 2016 3:07

  Islandsk nasser altså er du? 🙂

 58. Af R. Harald Kristiansen

  -

  J. Martinez
  Jeg har betalt topskat i Danmark i over 30 år, så en nasser er jeg ikke kære Martinez. Jeg er gift med en dansker. Det burde måske også være forbudt, at danskere gifter sig med udlændinge. Skal danske mænd måske kun giftes med kornfede danske piger?

  Hvor har du så “nasset” i 25 år?

  Le Pen, Trump og Putin er farlige for vedensfreden. Det er blot naive mennesker, der taler deres sag.

 59. Af J Martinez

  -

  Vi har behov for færre R. HARALD KRISTIANSEN udenlandske naturligvis i det Danske uddannelsessystem…Vi skal satse Dansk, på Danskere

  Danmark har været alt for fin over for sine kolonier..Betalt for dem i århundreder uden at få noget retur..Vi er en tossenation..ingen andre nation havet behandlet deres kolonier så godt som dk har gjort mod Grønland, færøerne og Island….Det hele i negativ økonomisk favør..

  Vi burde fandme alle gå rundt med en glorie på hovedet, som en anden lemchesk.

 60. Af R. Harald Kristiansen

  -

  J. Martinez
  Du er en DF er, eller det der er værre. God nat og sov godt. Husk at tage din ritalin inden du skal sove.

 61. Af J Martinez

  -

  ” Skal danske mænd måske kun giftes med kornfede danske piger?”
  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 2. JULI 2016 3:20

  Har da sovet med en del islandske kvinder i London..Og de var fandme alle godt overvægtige.
  🙂 Jeg synes nu Danske kvinder er smukkere end islandske.., selvom jeg foretrækker en god latinamerikaner med passion..En islandsk “princesse” er en død fed sild..i sengen..

  Dansk uddannet er du, betalt af danskeren, og tager danskerens job?

  Har boet over hele verden, alle verdensdele..

 62. Af J Martinez

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 2. JULI 2016 3:29

  Uanset hvad du er, er det ikke godt at have dig i DK, og at Danskerne har betalt for at uddanne dig, for derefter at måtte høre på dit utaknemmelige ævl..Islændinge uddannes alle på danskeres regning…De bruger ikke selv en kr. på uddannelse, udover deres enlige universitet. der..I er en nation der burde skamme jer.. I er et penge kriminelt, nassende land på Danmark..

  I er dygtige i medieverden..Det meste af venstrefløjen har købt jeres parole om at sætte de penge kriminelle i fængsel mv..Men nej i tørret regningen af på andre lande, især dk, UK og Holland..

  Jeg foragter Island..Og jeres hykleri.

  Må i tabe næste fodboldkamp..

 63. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt et par fakta fra Hillary Clintons CV:

  “Hillary Clinton: A Career Criminal”
  https://www.youtube.com/watch?v=kypl1MYuKDY

  Hillary or Donald? – up to you 🙁

 64. Af Arvid Holm

  -

  Michael Böss skriver: EU er stadig afgørende for freden i Europa.

  Men Nato med USA i spidsen ville ikke tolerere en krig mellem f.eks Tyskland og Frankrig.
  En sådan udvikling ville blot resultare i en ydmygende tilrettevisning af de to lande.
  Så de kan nære sig.

  Så jeg tror ikke på Michael Böss’ erklæring.
  Jeg tror heller ikke på, at Michael Böss selv tror på erklæringen, da han næppe er ubegavet.
  Det er derimod mit gæt, at han anser mange læsere for så uvidende, at han kan bilde dem hvad som helst ind.
  Michael Böss ser det formodentlig som en fordel at fremme tilslutningen til EU af andre årsager, som har mindre gennemslagskraft?

 65. Af R. Harald Kristiansen

  -

  J. Martinez
  Det var godt, at du kom ud med din vrede. Har du de så bedre nu?

  Jeg har ondt af dig. Mvh r

 66. Af P Christensen

  -

  EUs garanti for fred er ligesom vore relationer til andre mennesker i dagliglivet.
  Fredelige relationer kan opnåes ved fornuftig adfærd,
  men hvor man dog stadig væsentligt har sin selvbestemmelse.
  Eller man kan kan vælge at resignere og opnå fredelige
  relationer til andre ved at lade dem sætte dagsordenen.
  Sidstnævnte er naturligvis model EU.

 67. Af A. Bierce

  -

  Jo mere man lærer EU’s diktatorkollegium at kende, desto mere holder man af sjakaler og hyæner.

 68. Af Helle Nielsen

  -

  EU er jo rendyrket kommunisme. Aldrig er så fantastiske summer blevet formøblet på planøkonomiske støtteordninger, som er totalt hul i hovedet.

 69. Af Niels Peter Lemche

  -

  ARVID HOLM, nu er det notorisk velkendt, at NATO er i problemer, hver gang medlemsstater kommer op at toppes indbyrdes. Tyskland og Frankrig elsker ikke hinanden. Det er for meget at forlange; men de handler gerne sammen. Konflikter skal løses inden for fællesskabets grænser; men hvad er der til at løse dem, hvis der intet fællesskab er. Min gamle spådom om, at hvis EU bryder sammen, varer det såmænd ikke længe, før vi ser de tyske hære hen over de nordfranske sletter–lige som sædvanligt! Europæerne kan jo faktisk lide at slås. Det ser man, når fodboldkrigen er i gang.

 70. Af Niels Peter Lemche

  -

  FERDINAND EGIDIUS SANDER, Grimberg og Linkvist, ja, du kan lide svenske historiefortællere! Imponerende! Men hvad med lidt moderne, seriøs historieskrivning?

 71. Af Niels Peter Lemche

  -

  HC HANSEN, men det betyder ikke, at EU ikke kunne trænge til et seviceeftersyn. Specielt har man undgået at komme i diskussion med kritikkerne, eller har vanskeligt med at komme igennem med sine svar. Det går jo ikke bare på en officiel, dødkedelig hjemmeside. Man skal derud, hvor kampen er. Alle hylehovederne får en til at mindes en scene i Life of Brian, hvor oprørerne sidder og taler ondt om romerne: Hvad godt har romerne gjort os? Og så er der lige det med alt det, som romerne faktisk har gjort. Ja, men alligevel: Hvad godt har romerne gjort for os?

  Det er i øvrigt interessant, og ubehageligt, hvordan martinien er gået i selvsving i løbet af de sidste tolv timer. Han er altid ude at hænge et eller andet sted; men nu er den helt gal. Nu bliver folk kaldt for islændinge, og staklen hælder sin galde ud over islændingene (som sammen med waliserne er de eneste, det er værd at se på til dette tamme EM). Jeg ved godt, hvad han svarer på dette. Sproget bliver også mere og mere usammenhængende, efterhånden som galden stiger i ham. Og så er han rævefuld af løgn, og benytter sine løgne som argumenter mod andre. Og så påstår han, at han spiller fodbold i Bayern München! (pseudonymet).

  Skål martini!

 72. Af jan nielsen

  -

  NPL er nok en smule urealistisk. Frankrig råder over masser af atombomber, både små taktiske og store strategiske. Så tyskerne holder sig forhåbentlig i skindet. Men EUs optræden i Ukraine var meget uheldig, og øger risikoen for både almindelig krig og atomkrig. Ja, faktisk har en “mindre” men blodig krig jo allerede været igang.

 73. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 1. JULI 2016 17:54 var røget ind på den gale blog og refererede til en skrivefejl på HDPs blog!

 74. Af ole andersen

  -

  Kan anbefale at læse aamunds fremragende kronik “Vi ligger som vi har redt”. Se også kl. 12.55 igår hos Henrik Day P. om hvordan Chrborgs flertal er ved at køre Danmark i sænk. 🙁

 75. Af A. Bierce

  -

  Fordomme er ikke det værste muslimer har – og om lidt er bombebæltet klar.

 76. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN NIELSEN, ja, det er synd for Putte, at han ikke fik frit spil i Ukraine.

 77. Af ole hansen

  -

  kl. 12.58 den 1. juli hos HDP giver et klart indblik i hvilken katastrofe de sidste 2-3 regeringer har været for det danske folk. Velfærdsstaten er under hastig nedbrydning, og det samme er vi danskeres tryghed, sundhed, jobsikkerhed, familieliv og fremtidsmuligheder. Danmark er et land på vej mod skøre og skrækkelige tilstande.

 78. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche: “Min gamle spådom om, at hvis EU bryder sammen, varer det såmænd ikke længe, før vi ser de tyske hære hen over de nordfranske sletter–lige som sædvanligt!”

  Det vås tror du da ikke selv på, vel?

  De franske kunne bare droppe et ganske lille æg – så er der ikke flere tyske tropper tilbage.

  Krigen vil højst vare et par timer før Tyskland tigger om nåde efter at Berlin atter er forvandlet til en ruindynge.

 79. Af ole hansen

  -

  Hvad de radikale angår, så er deres tankegang da totalt forskruet. Hørte so fie car sten ni el sen i går. Ordene væltede ud af hende, men jordforbindelse var der ingen af. Eller er hun fra enhedslisten? Nå, men R og enhedslisten er jo stort set det samme. Kommunistiske og femi-fascistiske tankesæt hele vejen igennem. Det er sørgeligt eller usselt at harald, npl og lignende støtter R.

 80. Af Tue Jesper Leunbach

  -

  Jeg forstår ikke alle de nationalromantikere, der mener at Bryssel er skyld i alt ondt, som fx masseindvandring fra Afrika. Tror I virkelig at problemerne ikke ville eksistere, hvis blot der ikke fandtes noget EU? Det bedste I kan komme med, er at alle europæiske lande skal konkurrere om at have mest mulig grænsekontrol. Får I det, som I vil have det, vil jeg foreslå at vi ændre vores lands officielle navn til DDR, Dk’s dem rep!
  Vi kan sagtens blive enige om at vi hverken kan eller skal løse alle Afrikas overbefolknings- håbløsheds- og fattigdomsproblemer ved blot ukritisk at lukke alle dem ind, som mener at kunne finde lykken her. Det er ikke til at komme udenom at sådanne problemer kun lader sig løse i fællesskab og her har vi ikke andre end EU. Selv hvis vi forestiller os at EU bliver nedlagt og en ny organisation oprettet, vil det ikke ændre noget som helst! Den nye organisation vil stadig ikke være andet end det medlemmerne kan/vil gøre den til.

  Vi skal være lykkelige for vores åbne grænser og ikke begynde at lukke dem. Hvis vi ser på Sønderjylland, vil det være en katastrofe at afskære dem fra landsdelens suverænt største by og jeg tror heller ikke de nede i Flensborg vil bryde sig om at deres nordlige flanke bliver skåret af. Danskheden står i øvrigt meget stærkt hernede, hvor man fx kan se byskilte der siger «velkommen til Flensborg» og bybusser med endestation i Kruså.

  PS jeg er en af dem der har benyttet mig af EU s Erasmus programmer. Det gav mig et lærerigt år i Groningen, NL. Ud over et interessant år fik jeg også lært at tale det stærkt undervurderede nederlandske sprog. Jeg kan kun opfordre alle unge til at tage sådan et år

 81. Af bent thomsen

  -

  Tue J. L. er sikkert endnu en uvidende og indoktrineret ung naivist fra den rødradikale fløj. Måske er tue en stor dagdrømmer og teoretiker, ligesom mer kel , men af realiteterne fatter han vist ikke meget.

 82. Af bent thomsen

  -

  Bl.a. overser tue “behændigt” alle EUs skyggesider, lige som han glemmer at det er merkel og EU der har igangsat og forstærket folkevandringen fra Afrika og Arabien.

 83. Af Niels Peter Lemche

  -

  TUE JESPER LEUNBACH, velkommen med et fint indlæg. Så må du finde dig i, at tågehornene straks begynder at svine dig til. Deres idé om demokrati er gades demokrati, hvor den, der råber højest vinder. Bent Thomsen er blot en af de blidere af slagsen.

 84. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN ,

  Jeg har længe regnet dig blandt de komplette idioter her. Som jeg har sagt og skrevet utallige gange: De bomber kan ikke bruges, og det kan vi takke de hundredetusinde japanske ofre for dem for.

 85. Af Niels Peter Lemche

  -

  PS: Desuden: Kan du ikke forstå metaforsprog?

 86. Af Flemming Lau

  -

  Det vil ikke være nogen katastrofe at gen etablere grænsekontrollen til Tyskland, tværtimod ! Det vil være en kærkommen respektfuld gestus til nationalstaterne. Hvis man er bekymret for kø dannelser og et langsomt flow, så lav et kontrol område Ala det ved Storebælt x 10 !

 87. Af Jørgen F.

  -

  …Nu har Obama så meldt også ud at formaningen fra det hvide hus før Brexit var B.S.
  UK og US er og bliver en ubrydelige sikkerhedspolitisk symbiose.

  Næste uundgåelige skridt, beklager UEJ, Libak og Fogh Rasmussen, bliver at stoppe al støtte til Petro i Kiev. Nu bliver det EU 27, som skal inddæmmes.

  Og sådan bliver det indtil vi har vist at vi er demokrater i Europa – vi er selv i tvivl. Østrig er mere end i tvivl.

 88. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  EU er afgørende for freden i Europa, fordi EU er en fredselskende union. Det behøver ikke at betyde, at vi får fred, for vi har også en krigselskende union i Europa, Nato. Alt tyder på, at hvis EU vil fred, må Nato nedkæmpes. Det bliver blodigt, men der er tilsyneladende ingen vej uden om.

  Den mest påtrængende fredsskabende opgave for EU er at få fjernet de 100 000 svært bevæbnede amerikanske besættelsestropper, der stadig aktive befinder sig på europæisk territorium. Disse soldater er ikke i Europa for at beskytte europæiske interesser. De er her for at forhindre europæerne i at skabe den fred, der er EU’s egentlige og helt grundlæggende interesse, men som amerikanerne anser for skadelig for USA.

  EU’s vigtigste opgave her og nu er at uddanne og udruste en militær enhed, der kan erstatte de fjendtlige amerikanske lejetropper og udskifte dem med et militær, der er loyalt overfor Europa, og for hvem Europas sikkerhed er vigtigere end at deltage i inddæmningen af andre europæiske stater som f.eks. Rusland, der har rettigheder i Europa, som USA ikke bør have.

  Et fredeligt demokratisk Europa forudsætter afslutningen på den amerikanske tilstedeværelse. Det skulle være sket for længe siden. Jeg stoler ikke på Trump, så EU må selv gå i aktion. Det haster ubehageligt.

 89. Af jan nielsen

  -

  NPL er naiv på den udspekulerede radikale måde hvor man både er afrustningsfanatiker, fredsdue, krigsmager, pladderhumanist, rødnazist, europat og femi-fascist på samme tid. Og så er han så flittig at man må tro at han er ansat som propagandist og fuldtids agent for den rabiate venstrefløj.

 90. Af Niels Peter Lemche

  -

  Dette indlæg var egentlig til Amalie Lyhnes blog, men der er jeg åbenbart bandlyst for tiden, men det kan sagtens bruges her.:

  Nu her i hundredåret efter slaget ved Somme, er jeg lidt i tvivl og vil ikke deltage i denne BRIT-bashing. Har taget min gamle interesse for WW I op, vel at mærke receptionen heraf. Jeg kan anbefale Paul Fussell, The Great War and Modern Memory (OUP, 1975). Den fortæller os mere om englænderne end alt vrøvlet efter afstemningen derovre. Det med at drømme sig væk fra verden i poesi og prosa er en formidabel evne, de har. Og med hensyn til deres indstilling til at forsvare sig, så klinger Rommel’s berømte ord om sin efterfølger i øret. Von Kluge havde sagt, da han tog over, at han ville smide englænderne i havet igen på to uger. Rommel: Von Kluge har aldrig kæmpet mod englænderne. Napoleon opdagede det samme.

  De er ret specielle, og det er derfor så mange elsker dem. Det ville være et kolossalt tab for os, hvis vi lukkede dem ude af Europa i fornærmethed. Og så må man forstå deres frustration: De er vokset op med Rule Britrannia, Britannia Rules the Sea. Det vil sige, de er vokset op og stopfodret med romantikken om det imperium, der blev væk. Det har skabt nogle neuroser, som man må acceptere. Hvad søren, efter 1815 og 1864 ændrede danskerne jo også karakter, fordi chokket over at have været en europæisk magt af betydning forvandledes til en ultranationalisme (tag en tur på Frederiksborg) kædet samme med gevaldige mindreværdskomplekser. Hos de mange skrighalse her finder man stadig disse komplekser. Det er derfor, de ikke har noget at byde ind med anden end skrig og skrål.

  Men læs Fussell, som anmelderen i DR i sin tid beskrev som den bedste bog, han nogensinde havde læst (jeg har læst den flere gange), og læg mærke til forskellen på englændernes og tyskernes måde at bearbejde rædslerne på: Sammenlign Ernst Jünger med Robert Graves.

  Det korte af det lange er stadig, at vi i Europa har brug for fred og samarbejde og ikke for en ultranationalisme, der egentlig aldrig har budt på andet end elendighed.

 91. Af bent rasmussen

  -

  Ja, EU er ren og skær massiv næstekærlighed. Godhed, visdom, lykke og halleluja. Og fest og farver og juleaften hele året. Uendelig fred og glæde til evig tid. Er det ikke sådan det er, d’herrer europater?

 92. Af Flemming Lau

  -

  Atomvåbnet og viljen til at bruge det, er er den største garant for fred, både før og ihvertfald efter !

 93. Af Niels Larsen

  -

  Noget siger mig, at EU er dårligt for økonomien…

  Londons børs melder om højeste niveau i 5 år: http://www.friatider.se/londonb-rsen-p-fem-rsh-gsta-efter-brexit.

  Som 3 økonomer slog fast et par uger før BREXIT: EU er inderligt ligegyldigt, når det kommer til vækst i økonomien.

 94. Af ole jessen

  -

  I stigende omfang svigtes, tyranniseres og nedværdiges vi danskere af både EU, FN og vores egne politikere. Behandlingen af familier, arbejdsløse, syge, gamle, børn og unge er utallige tilfælde umenneskelig eller ligefrem barbarisk. Og nu synes regeringen at det er en fin idé at sælge den danske jord til udlændinge. Oveni foræres boliger, arbejdspladser og velfærd/sundhed m.m.m. væk til migranter. Og DR er en rød propagandasender. Det er en uhyggelig udvikling.

 95. Af Kalle Quist

  -

  Schweiz så det som de første, da ECB begyndte at svindle med seddelpressen. Det skulle de ikke være en del af,. De prioriterede deres egen befolknings værdier højere end Græske gældsryttere.

  Almindelige mennesker og småsparere er jo blevet meget fattigere af ECB’s forbrydelser. Ingen er nogensinde blevet rigere af at trykke flere penge, Det betyder blot en omfordeling fra de som sætter tæring efter næring, til de som nyder uden at yde. Det skal man ikke være økonomi professor for at regne ud.

 96. Af Eva Madsen

  -

  Som BENT RASMUSSEN skriver –
  Ja, EU er ren og skær massiv næstekærlighed. Godhed, visdom, lykke og halleluja. Og fest og farver og juleaften hele året. Uendelig fred og glæde til evig tid. Er det ikke sådan det er, d’herrer europater?

  Befolkningerne i de nordiske lande har også mange glæder – vi tillader staten og EU at dele ud af vores velfærd til mennesker som på gr. af verdens overbefolkning , er fattigere end os selv,- lad os få flere migranter til landet, så vores glæde kan vokse explosivt – samtidig kan vi glæde alle venligboerne.

  Somalisk kvinde har asyl i Sverige. Det viser sig at hun allerede har opholdstilladelse i såvel Norge som Danmark, og faar udbetalt bistandshjælp i Norge. (Sikkert også i Danmark, men det fremgår ikke af klummen.) Hun bor i Somalia og kommer kun til Sverige naar hun skal til møde med sagsbehandler. Hun har solgt et proforma-ægteskab til en somalisk mand med tre børn formedelst 120.000 kr., så de også kan komme til Sverige.
  Kilde =
  https://putilov.org/2016/06/27/tre-lander-tre-identiteter/

 97. Af Niels Peter Lemche

  -

  Et indlæg her i Berlingeren i dag spørger om, hvorfor danskerne er så selvoptagen. Svaret er let: Det er fordi der ikke er andre, der interesserer sig for os.

 98. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Lemche

  Du skriver: “Et indlæg her i Berlingeren i dag spørger om, hvorfor danskerne er så selvoptagen. Svaret er let: Det er fordi der ikke er andre, der interesserer sig for os.”

  Det er langt fra kun danskere, der er optaget af Danmark.

  Filosoffen, Francis Fukuyama, udgav for nogle år siden den internationale bestseller “Getting to Denmark”, hvor han fremhævede Danmark, som et eksempel på, hvordan et land kan være fremgangsrigt og socialt retfærdigt på én gang.

  Francis Fukuyama var tidligere kendt for sit paradigme, om “Historiens afslutning”, efter sovjetkommunismens fald, og blev dyrket af de neoliberale økonomer, som George W. Bush lod sig rådgive af.

  Mange af disse neolibetrale økonomer var iøvrigt trostkister som unge.

  Titlen på Fukuyamas bog, “Getting to Denmark”, var ikke en opfordring til, at alle verdens velfærdsmigranter skulle flytte til Danmark; det var en opfordring til, at verdens økonomer og politikere skulle lære af Danmarks eksempel, fordi vi er “verdens lykkeligste land”.

 99. Af A. Bierce

  -

  EU’s lede(re) er så langt ude, at de efter Brexit ikke mere tæller stemmer; nu hører de stemmer!
  EU’s lede(re) er ligesom en båndoptager, med en mikrofon ved højtaleren. De hører kun sig selv når de spiller sig selv af – de er selvoptagne.

 100. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gode Jakob, og så glemte du selvfølgelig Bernie Sanders … Men det er så ikke én, men to. Der skal nok være flere, hvis de kan finde os på kortet. Under Muhammadkrisen gik det vist mest ud over Sveriges ambassader i Mellemøsten, netop for di ikke kunne finde os.

  Så kommer berømte danskere: Jo, H.C. Andersen, men har rejste jo ud af landet så meget og ofte som det var muligt. Kierkegaard, jo, han rejste også, studerede bl.a. i Berlin. Thorvaldsen levede sit halve liv i Rom og blev ikke berømt, fordi han var dansker, men fordi han var Thorvaldsen. Men som jeg siger, så skulle nationalsangen ikke være den ligegyldige, Der er et yndigt land, menI Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der markerer Andersens essensen i det at være dansker. Har man ikke noget ståsted i verden, mister man sin identitet, når man drager ud. Men man bevarer ikke sin identitet ved at rakke ned på alle andre.

  ‘Det er en tysker’!

 101. Af Jakob Rasmussen

  -

  Francis Fukuyama, og hans tese om “historiens afslutning” efter sovjetimperiets fald, blev dyrket af de neoliberale økonomer i kredsen omkring George W. Bush, men Fukuyama har senere selv taget afstand fra neoliberalismen – og fremhævet Danmark, og det danske velfærdssystem, som et eksempel til efterfølgelse.

  Uddrag fra “Political Order and Political Decay review – volume two of Francis Fukuyama’s magisterial political history”, Observer af Nick Fraser 28. september 2014:

  “In Fukuyama’s view “Denmark” is a metaphor of moderate tempers, a good legal system, credible parliamentary democracy, a dose of healthful end-of-history tedium. Denmark, defined both as a real place or a metaphor, is the closest we can get to collective perfection.”

  Det er dérfor, at Danmark er interessant for udenlandske politikere – samt for velfærdsmigranter…

 102. Af Jakob Rasmussen

  -

  Danske neoliberalister og neoliberale eurokrater, der vil smadre det danske system med ideologisk begrundede, neoliberale “reformer”, burde læse Francis Fukuyamas bog, “Getting to Denmark”.

  Francis Fukuyama er ikke en pseudointellektuel, bagstræberisk halvkommunist.

  Fukuyama er dén filosof, som alle de mest fremtrædende neoliberale økonomer og strateger så op til, da George W. Bush blev præsident.

 103. Af J Martinez

  -

  SVAR
  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 2. JULI 2016 5:23

  Danskere har god grund til at være vrede på de nassende islændere i Danmark..I er en tyvagtige nation..At du tilfældigvis er derfra er der ret at vide, så vi har en i fremtiden at fortælle dette til her i Berlingske..

  jødetysker lemche…

  Endnu en der ikke er Dansker og hvis omkostninger som kvaksalver i religion på kbh. uni har kostet samfundet dyrt…Udover din bundskrabende viden om samfundet og verden omkring os, nyder jeg da nu også at hive julenissen her i skægget der hver dag.

 104. Af Jakob Rasmussen

  -

  Hvis man er nødt til at spørge, hvad “danskhed” er, så finder man aldrig ud af det, for det er ikke et mystisk, esoterisk begreb, som er svært at forklare, eller svært at se i praksis.

  Det handler blot om, at danskere identificerer sig med hinanden og er solidariske i et fornuftigt omfang.

  Dén solidaritet giver dén kollektive styrke, der gav Danmark sejren ved EM i fodbold i 1992, og som fik Francis Fukuyama til, at fremhæve Danmark som et eksempel til efterfølgelse.

  Man kan undre sig over, at Berlingske bruger en tidligere venstresocialist, som Claus Bryld, der endda er søn af en fremtrædende nazistisk landsforræder om, hvad “danskhed” er, for det aner han selvfølgelig ikke.

  Det er heller ikke ligefrem oplagt, at spørge en ideologisk vindbøjtel, som Peter Aalbæk, der var kommunist, da dét var in, og som blev neoliberal, da dét var in – og som lever af at provokere – om, hvad danskhed er.

  Hvad med i stedet, at spørge nogle helt almindelige, gennemsnitlige leverpostejs-danskere om, hvad danskhed er?

 105. Af I. Hansen

  -

  Frederik Andersen ….1. Juli
  PRÆCIST formuleret.
  Eu er NETOP på vej til/med at skabe grobund for ufred!

  Vi skal tilbage til EF niveau VÆK fra unions-tanken…..den er håbløs og naiv. Dette sammenrend af uforenelige værdier og kulturer – SVÆRT korruptions styrede lande mm.
  Man skal være mere end blind og døv for at tro at der kan komme noget konstruktivt ud af det “ægteskab”.
  NEJ tak – men vi kan altid snakke over hækken, samarbejde, handle osv…..men giftermål som nu er HELT håbløst og naivt.

 106. Af J Martinez

  -

  “Hvad med i stedet, at spørge nogle helt almindelige, gennemsnitlige leverpostejs-danskere om, hvad danskhed er?”

  Det hjælper ikke at spørge scientology Rasmussen, jøden Lemche, eller kristne heil heimlich og de andre troende mht. Danskhed..Deres tro frasortere dem fra forståelsen..

  Danskhed er en kultur baseret på ateismen, og dens plads til alle..

 107. Af Jakob Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Man kan undre sig over, at Berlingske spørger en tidligere venstresocialist, som Claus Bryld, der endda er søn af en fremtrædende nazistisk landsforræder om, hvad “danskhed” er, for det aner han selvfølgelig ikke.”

  @Martini

  Nu har du flere gange påstået, at jeg er jøde, og at Lemche er jøde, på trods af, at vi ikke er jøder, og på trods af, at vi selvfølgelig begge ville vedstå, at vi var jøder, hvis vi faktisk var det.

  Hvilket vi altså ikke er…

  Du er åbenbart helt på linie med topnazisten, Hermann Göring, der er sagde; “Wer Jude ist, bestimme Ich!”

 108. Af J Martinez

  -

  Rasmussen nu har både du og jødelemche i årevis påstået at jeg er muslim og islamist. MHT. lemche har han faktisk ikke dementeret anklagen.. 🙂 Mange jøder i DK skjuler nu deres jødiske baggrund i medierne..

  Men nej, jeg mener ikke religiøse kan relatere til Danskhed, da de er noget med gud før de er Danskere, og ikke tilhører den 90% Danske ateistiske majoritet.

 109. Af Flmming Lau

  -

  Når Michael Bøss mener at EU er ved at gentænke sin sikkerhed, pga Brexit, spørger jeg bare hvilken sikkerhed og for hvem ?
  NATO står for svaret til Rusland, og det er gennemtænkt. Så må det altså være sikkerheden omkring EU’s interne institutioner der skal gennemtænkes ! Brexit hat tilsyneladende formået at give skår i disse institutioners selvforståelse og man frygter at det kun er veerne man har set, før den endelige fødsel ” national staternes Europa”

  Der kan man tale om selvoptagethed !

  Hvad med den indre sikkerhed, kan befolkningerne med rette spørge om ? Nu har vi i mere end 40 år lagt ryg til en menneskefjendsk islamismes indtog overalt i det indtil nu relative frie Europa uden at håndhævelsen fra øvrighedens side er fulgt med! Vores frihed er under pres og det skaber ufred
  og var det ikke lige det vi skulle undgå ?

 110. Af Jakob Rasmussen

  -

  Peter Aalbæk dropper ifølge BT Socialdemokraterne, og vil fremover stemme på Liberal Alliance, og hans politiske idol er selvfølgelig kuglestøderen.

  Kuglestøderen forsøgte først, at blive opstillet for Socialdemokraterne, men da han blev afvist, fandt han pludseligt ud af, at han var neoliberal.

  Nu anser kuglestøderen Socialdemokraterne for at være hovedfjenden.

  Peter Aalbæk var kommunist, da den kolde krig var tættest på at ende med en atomkrig, der ville have udslettet Danmark, så han måske ikke den rette, at spørge om, hvad “danskhed” er.

  For han hader åbenbart Danmark og danskere så meget, at han støttede de fjender, der ville forvandle Danmark til en radioaktiv ødemark, der kunne bruges som brohoved, for en sovjetisk invasion af Europa.

 111. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Martini

  Jeg har aldrig påstået, at du er islamist, men du tror sikkert selv på din påstand.

  For dine pudsige og forvirrede skriblerier indikerer, at du ryger alt for meget hash til at du kan huske fra næse til mund – eller tænke klart i det hele taget…

 112. Af Thomas Jensen

  -

  EU-skeptikerne mangler et alternativ! Ja, det er EU-tilhængernes påstand. Men når nu EU som udgangspunkt er en kaos-kraft, så er nærmest ethvert alternativ at foretrække.

  Kravet om at skulle kunne fremvise et “alternativ” bygger på en forkvaklet tilgang til stat og samfund. En stat og et samfund “er” bare. Det behøver ikke det ene eller andet alternativ. EU er et projekt henimod Europas Forenede Stater. Det er et politisk projekt. Derfor står det så stærkt i modsætning til eksempelvis Storbritannien, som netop ikke har en “grundlov”, men bygger på sædvaneret. Rammen for Storbritannien er overleveret sædvane gennem århundreder.

  Her i Danmark er vi heller ikke meget for vidtløftige, højtflyvende politiske revolutioner og projekter. Vi har en sund skepsis over for fransk “esprit” og tysk “Ordnung”. Danmark bygger på, at vi fikser tingene sammen. Derfor passer vi ikke ind i EU. Vi har ganske vist en Grundlov. Men den er så åben og fleksibel, at den passer os, selvom den kom i sin første version i 1848. Grundloven følger med tiden, takket være den enkelhed og pragmatiske danskhed. Det er dens styrke.

  Modsætningen hertil er Forbundsrepublikken Tysklands grundlov, “Grundgesetz”, som kom i første version i 1949. Siden er den rettet og omformuleret og givet tillæg utallige gange. Det skyldes netop, at den er meget specifik. Den åbner ikke meget rum for fortolkning. Egentlig en temmelig utysk indretning, når man tænker på den åndsspændvidde, som Tysklands filosoffer og forfattere har leveret gennem århundreder. Men det må tyskerne selv om.

  Og franskmændene bærer stadig revolutionens glød i sig. Det er fascinerende. Franskmændene har bidraget på en helt fantastisk måde til Europas kultur og historie. Tænk bare på fransk dramatik, filosofi og videnskab. Descartes, Pasteur, Ricoeur og så videre.

  Sådan er vi så forskellige i Europa. Vi tænker ikke i alternativer. I plus og minus. I 1 og 0. Denne binære logik føler vi som en indskrænkning. Vi tænker og lever i hele regnbuens spektrum af nuancer. Det er Europas styrke. Det må EU ikke få held til at ødelægge. EU tænker i inde og ude, i for og imod. Det er farligt.

  Fædrelandenes og nationernes Europa vil også fremover sikre den mangfoldighed, innovation, spændvidde, energi og nysgerrighed, som skaber gode, lokale rammer for de europæiske folkeslags liv med sig selv og med hinanden.

 113. Af Jan Poulsen

  -

  I fredagens Berlinger mener Uffe Østergaard, professor i Europæisk historie at Europa står til at miste sin globale magt. Processen har været undervejs siden 1945, men Europa har forsøgt at udskyde tabet af sin globale betydning ved at etablere EU. Med Brexit er der nu kommet fart på processen og Brexit vil efterlade Europa svagt.
  Endvidere siger Østergaard:” Hvis EU smuldrer, vil det efterlade selv de mest magtfulde nationer i samarbejdet uden indflydelse på globalt plan. Danmark er en lille nation, og vi vil intet have at sige.”
  Churchill udtalte engang. “Det bedste argument mod demokrati er en 5 min. samtale med en gennemsnits vælger” Brexit og afstemningen om Europol bekræfter hans udsagn. Folk ved ikke hvad de stemmer om, og slet ikke hvad konsekvenserne er.

 114. Af Flemming Lau

  -

  Det gælder narkotika som politisk magt, er du i det mindste i tvivl, så sig NEJ !

 115. Af Jan Poulsen

  -

  Sig nej til utryghed og kaos som vi oplever det efter Brexit og ja til samarbejde og indflydelse. Sammen er vi stærke – hver for sig er vi svage.

 116. Af Jakob Rasmussen

  -

  Der er ikke fare for krig i Europa, og det var der heller ikke, da EU hed EF, og landene stadig havde suverænitet.

  Det største sikkerhedsproblem i EU er islamistisk terror, og EU gør ikke meget for, hverken at forebygge probelemet, eller løse problemet, når det er der.

  Tværtimod anser EU det for sin fornemste opgave, at bekæmpe kritik af de radikale islamisterne, som EU kalder for “islamofobi” – eller ligefrem racisme, selvom islamistrnes racistiske terror mod jøder er det største racisme-problem i EU.

  For ti-femten år siden satte EU nogle forskere til at undersøge, hvor meget racisme, der var i EU, opdagede de til der4s store overraskelse, at det især var antisemitismen, der var i voldsom stigning, og at det især var unge, muslimske antisemitter, der stod bag overgrebene.

  EU forsøgte selvfølgelig, at skjule resultaterne for offentligheden, selvom de også kunne have brugt resultatrne til at bekæmpe euro-islamisternes morderiske antisemitisme, før islamisternes jødehetz fik negative følger.

  Nu er jøderne blevet fordrevet fra Malmö og Frankrig, og europæiske antisemitiske islamister har begået adskillige, racistiske terrorattantater mod europæiske jøder; men alligevel ignorerer EU problemet, og agerer stadigt som om, muslimer ikke kan være racister.

 117. Af Tue Jesper Leunbach

  -

  Bent Thomsen ramte for at sige det mildt langt forbi i sin vurdering af mit indlæg. Jeg er meget beæret over at blive kaldt ung, men eftersom jeg er passeret de femti år, kan jeg vel dårligt påstå det. Jeg blev også dømt til at være rødradikal, men må desværre skuffe dig. Jeg elsker frihed og det kan hverken rødradikale eller nationalromantikere skaffe mig. Man kan som undertegnede sagtens politisk set befinde sig et sted mellem socialdemokraternes højrefløj og VK, samtidigt med at man går ind for en form for bindende samarbejde. Det betyder ikke at man pr automatik ikke kan se EU’s skyggesider.

  Jeg kan snarere se en som dig som en stor naivistist. Det lyder ikke som om du er rigtigt klar over, hvor afhængig vi er af omverdenen. Bare prøv at forestille dig at vi ikke ville have andre varer, end dem som er færdigproduceret i Danmark. Vi ville alle dø af overmedicinering, samtidigt med at vi ville mangle en masse varergrupper. Når det er sådan, skyldes det simpel økonomisk logik, forstærket af EU’s indre marked. Hvis folk som du ville få held til at isolere Danmark, ville vores land blive meget fattigt.
  Jeg er heller ikke stor tilhænger af Merkels indvandringspolitik, men det er dog at skyde langt over målet at hævde at hun har igangsat og forstærket folkevandringen. Hvis det var sådan behøvedes desperate flygtninge vel ikke sætte livet på spil i deres forsøg på at krydse Middelhavet isynkefærdige både.

 118. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Michael Böss,

  Må jeg foreslå, at du fjerner dette indlæg: JAKOB RASMUSSEN – 2. JULI 2016 14:40. Det er en svinestreg uden lige at smæde Claus Bryld med, at hans far var nazist. Skal børnene nu have sure tænder, fordi deres fædre spiste sure druer?

  Der må være en kant for, hvad man kan skrive på en blog. Selv om jeg er ked af det her, så er den grænse her overtrådt.

 119. Af Thomas Jensen

  -

  Jeg gad vidst om ikke EU finansieringen af Erasmus programmet stammer fra medlemsstaterne, altså betalt af os selv. Jeg tager ikke stilling til om det er godt eller skidt at udveksle studerende, men hvis vi vil det bør det være vores egen beslutning, ikke EU tvang som sender en regning for deres beslutning til os.

  Hvis nogen vil påstå at vi er med til at bestemme fordi vi er medlemmer i EU, så er svaret nej. EU er i stor udstrækning embedsmandsstyret og centraliseret magt, så vores indflyddelse er omkring 1 % eller mindre. Det er ikke indflydelse, det er tyranni.

 120. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hvor mange martinier har Martinisjus fået i dag. Hans indlæg bliver mere og mere ‘esoteriske’, mere og mere vanvittige, og ingen kan vide sig sikker mod de mærkelige anklager, som han kommer med. Det er mærkeligt at se, hvordan i hans optik enhver, der ytrer sig, klassificeres uden nogen argumentation.

 121. Af Niels Larsen

  -

  Lemche

  Hvis hunnerne stod foran Paris’ porte, kan du roligt regne med, at fransken ville bruge den store hammer. 🙂 🙁

 122. Af Niels Peter Lemche

  -

  Thomas Jensen,

  Det er ikke EU, der sender studerende ud, men de enkelte lande. Fonden giver derimod mulighed for,at unge EU-borgere kan komme ud. Der er meget få, der ikke ser nytten heraf. Uden Erasmus ville en knoldesparker-regering som den danske snart få kvalt også dette uddannelsesinitiativ.

 123. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Lemche

  Brylds politiske holdninger er både formet af hans opvækst, og hans afstandtagen fra faderens nazisme.

  Ordet “antisemitsme” blev dannet af den venstreorienterede journalist, Wilhelm Marr.

  Marr tog ikke afstand fra antisemitisme, men promoverede den, fordi antisemitisme, ifølge Marr, var udtryk for en folkelig, antikapitalistsik modstand mod de såkaldte pengejøder.

  Da Bryld var venstreradikal støttede mange venstreradikale danskere antisemitiske terrororgansationer, som f.eks. Sorte September, der både samarbejdede med venstreradikale ekstremister og med tyske nazister.

  Så det er fuldstændigt relevant, at sammenstille Brylds holdninger med faderens holdninger.

 124. Af Thomas Jensen

  -

  Vi er to forskellige “Thomas Jensen” på spil her. Jeg har skrevet indlægget i dag kl. 15:17 og ikke andre – andet end dette her også.

  Det er utroligt, at en gammel stalinist som Uffe Østergaard nu får endnu en renæssance. Han er en kamæleon. Først stalinist af den blodrøde, revolutionære slags, da han slog sine folder på Århus Universitet. Dernæst som EU-tilhænger af den kongeblå slags som Monnet-professor. Nu som prof. emer. et nyt farveskift til spraglet nationalkonservativ.

  Europa som et svagt kontinent. Hvad vil det sige? 2 verdenskrige. Socialisme og kulturradikalisme. Nihilisme og relativisme. Unionisme og anti-national politik. Masseindvandring af millioner fra syd. Islamisering. Afskaffelse af værnepligt. Væk med sund fornuft. Terror. Stivnede politiske strukturer. Handlingslammelse og lederkollaps. Ensretning af de politiske særpræg og dannelse af “store koalitioner” (rød-sort) i flere lande. Kaserne tømmes for soldater og fyldes op med migranter. Islamisme. Østarbejdere. Ghettoer og parallelsamfund. Socialt bedrageri. Skattesnyd og kapitalfondslogik. Fejlslagne offentlige investeringer. IC4, supersygehuse, SKAT, kampfly – verdens dyreste. Undtagelsestilstande i Frankrig og Belgien. Store ord – meget lidt handling. Venstreradikal gadevold. Højreekstrem frustration under overfladen. Politikerlede. Mord og mordforsøg på politikere i Storbritannien og Tyskland. Ingen tro på fremtiden.

  Vejen frem er nationalstaternes revitalisering. Stærke stater. Håndhævelse af lov og ret. Orden i eget hus. Farvel til verdensfjerne konventioner fra en fjern fortid. Farvel til centralisering. Der er nok at tage fat på.

 125. Af Flemming Lau

  -

  Thomas Jensen.
  Vi må bare erkende at begavede typer som Uffe Østergaard, har et overlevelses gen, i denne ” faldne verden ! Det gen hedder opportunisme !

 126. Af Hans Andersen

  -

  Thomas jensen 16.27 har helt ret. Hans beskrivelse af Europa og Danmark er uhyggelig og ildevarslende, men sand. Nykommunisterne, de korrupte, femi-fascisterne og pladderhumanisterne er i fuld gang med at smadre vore samfund og vores civilisation. Der er kommet alt for mange fantaster, galninge, totalitære betonhoveder og politiserende kvinder ind i politik. Og storkatastrofens forløbere, ulykker, forbrydelser, terror-aktioner, tab, skandaler, tragedier og sygdomme er her allerede.

 127. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Michael Böss

  Så kan det ikke siges bedre!

  http://politiken.dk/debat/ECE2827464/nu-smuldrer-europas-arv-for-os-alle/

 128. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB RASMUSSEN, det du skriver er stadig fuldstændig uantageligt. Det er en formodning. Du kunne sandsynligvis dømmes for bagvaskelse for det indlæg. Jeg vil foreslå, at du siger undskyld.

 129. Af Niels Peter Lemche

  -

  FLEMMING LAU, nu kan jeg bare sige om Uffe, som jeg har kendt siden vi rejste sammen i Tyrkiet for mere end 30 år siden, at han da skal have lov til at skifte mening. Det er ikke særligt hædersværdigt bare at holde fast ved en mening fra vugge til grav. Der er meget i den nuværende situation, der vækker rædsel, og selvdestruktionsmekanismerne i Europa er stadig forfærdelige. Det var det EU skulle få samlet sammen; men se, nationalkonservatismen og hvad man ellers vil kalde det, fortsætter bare selvdekonstruktionen, ødelæggelsen af Europa som andet end de næste årtiers ledende landes ‘boutique’, som en japansk finansminister kaldte Europa engang i 1990erne: I det 21. årh. vil USA være Japans ‘farm’ og Europa dets butik.

  Jo, det er fremtiden, når EU ikke længere eksisterer, og kævlet mellem de mange småstater får lov til at fortsætte igen. Totalt uinteressant for andre end souvenirjægere.

  Det er bare så trist. Og for at glæde sjussen, så er der et gammelt ord om den, som Gud vil ødelægge, slår han først med blindhed. Uffe kan se det ske, og jeg er desværre ved at blive overbevist om, at det vil ske.

 130. Af P. Torbensen

  -

  EF-EU som fredens projekt er nok i sin substans lidt overdrevet ,men lidt har også ret.
  Krigen eller borgerkrigen i ex-Yogoslavien blev faktisk anstiftet af det vesttyske efterretningsvæsen som efter Titos død,arbejdede resolut på opløsningen af Balkan og det lykkedes som bekendt.Krigen startede med at slovenske nationalister myrdede og dræbte kampvogns personale fra den forenede yogoslaviske nationale hær-Kroatien fulgte trop,en borgerkrig blev startet af Tyskland.
  Ukraine i 2014, EU med USA startede et kup”den orange revolution”ligegyldigt med USA og deres skyld,de har altid efter 1945 startet krige,men EU mistede igen med tysk lederskab sin mødom,EU er ikke uskyldigheden selv,det åh så fredelige projekt gider europas befolkning nok ikke ret meget længere,med mindre der kommer reformer som er i øjenhøjde og demokratisk,hvilket EU i´sin substans er langt langt fra.

 131. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  P. Torbensen – 2. juli 2016 17:11
  En vis hr. “P.T.”, hvis synspunkter og skrivestil stort set er sammenfaldende med dine, skrev i sin tid, at MH17 flyet var blevet skudt ned af en ukrainsk jagerpilot, som havde tilstået det og derefter var flygtet til Mellemøsten.
  Jagerpiloten har hele tiden nægtet det, og er ikke flygtet nogen steder hen, og de hollandske videnskabelige undersøgelser har siden bevist, at MH17 blev skudt ned af et antiluft-missil og ikke af et jagerfly.
  Siden dengang har jeg ikke troet ét ord af, hvad du eller din mystiske initialfælle skriver.

 132. Af Flemming Lau

  -

  N P Lemche.
  Mit ærinde er ikke at gå efter mennesker, der efter moden overvejelse bliver klogere. Min anke går alene på spørgsmålet om selv berigelse ! Er der tale sidstnævnte, har jeg kun foragt til overs. Individer der kun har egen “Bug” for øje, tjener ikke almenvellet, og frem for at være en “Original” trods alt, så ender disse som kopister !
  Hvis man imidlertid erkender at man har levet i en vildfarelse er sagen en ganske anden. En som jeg værdsætter, er udviklings psykologen Steen Clod Poulsen, der for nogle år siden var ude offentligt at undskylde at man havde kastet vrag på hele den faglige udenadslære i undervisningssystemet. Som han sagde, så må det være sådan at ” Hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares !” Hvor tit ser man sådan et mod ?

 133. Af Niels Peter Lemche

  -

  FLEMMING LAU, næ, som Hal Koch kunne sige det, så skader lidt konkret viden aldrig. Men når man som jeg har undervist de unge mennesker i ting, der er baseret på kendskab til en række gamle sprog, så siger det sig selv, at man ingen veje kommer, hvis man ikke kan disse gamle sprog, og det kræver masser af terperi for at lære dem. Teologi er heldigvis et sted, hvor man stadig bevarer kravene til konkret viden baseret på kildestudier på originalsprogene. En dansk teolog skal selvfølgelig kunne læse Hebraisk, græsk og latin.

 134. Af P. Torbensen

  -

  Til Anders Thornvig Sørensen juli 2016 17.50.

  P.T og P.Torbensen er identiske og skrevet af undertegnet intet mystisk her,undertegnet skal nok gøre opmærksom på,hvis andre skriver i mit navn.

  De hollandske undersøgelser har store problemer med at forklare de 30mm kanon projektiler som sad i piloten og som gennemvædrede pilot og flyet,underligt at der i vestlige medier er tavshed og undersøgelserne stadig ikke er færdige.Måske False Flag.
  Men USA og Rusland har beviserne,først nævnte kommer naturligvis ikke Rusland til hjælp for at dementere beskyldningerne mod Rusland-det er proxy war i sin substans.
  Har tyske kilder fra en pilot som også undrer sig-skal gerne vedlægge det senere iaften eller i morgen.

  M.v.h.Per Torbensen.

 135. Af Henrik Knage

  -

  Du er fuld af pis Bôss, og hele segmentet, hvor jeg forventer, at du støtter Uffe Ellemann i, at folkevalg er det samme som døden i relation, til oplysning, og fremgang.

  Det bedste der beskriver EU, i forhold til fred er filmen “The Perfumer” – eller historien om en morder, der forvandler verden, ved hjælp af dufte.

  The Parfumer er EU i en nøddeskal.

 136. Af Flemming Lau

  -

  NP Lemche.
  Nåh ! OK det var da rart at høre.
  Men vedrørende de selvdestruktions mekanismer du nævner, så kan de jo ligeså godt være veer for den post humanistiske ærea ! Humanismen gik på grund efter 100 år ? National konservatistisk periode ? Måske ! Den gamle og jeg har altid være glødende EF tilhængere. Det stoppede i 2006 med polemikken om de sølle tegninger. Siden har jeg været skeptisk og efter Krudttønden særdeles kritisk. EU ser ikke ud til at have “Svaret ! ” Sådan som jeg og min omgangskreds har det pt, så er holdningen at man fra The establishments side, har skamredet EU som ” nødvendig” for en gangbar fred, efter krigen, på det groveste ! Appeasement tiden har gentaget sig, men til forskel fra den gang, hvor Champerlein meget nødigt, en gang til, ville se Europas unge vansmægte i skyttegravenes helvede, så ligger der i dag et kulturelt eksperiment til grund. Vel at mærke et eksperiment som humanismen ikke har formået, at give troværdige svar på og så er vi tilbage ved ansvarligheden, eller manglen på samme, fra de tone angivende der burde gøre som ” stolen byder” . Adressere og håndhæve ! Hvis vi forpasser chancen, ja så har du ret, så kunne det blive rigtigt modbydeligt, for det er århundreder siden, vi har oplevet borgerkrige i central Europa. Vi vil opleve en usikker famlen i en sådan assymetrisk konflikt. Og så vil der ske fejl !

 137. Af J Nielsen

  -

  “Så kommer berømte danskere:”

  Fra det virkelige liv. En gruppe englændere og en enkelt dansker. Briterne er enige om at tilhøre en stor nation, og diskussionen går ud på at få bekræftet, at store nationer gør store opdagelser. Mens små nationer? Meget små opdagelser.

  Men vi har jo en dansker iblandt os. Og Danmark er et meget lille land, ikke sandt. Hvad har danskere måske gjort af epokegørende opdagelser?

  Ikke så meget, lød svaret. Ud over selvfølgelig elektromagnetismen og kvantemekanikken.

  Stilheden var til at skære i.

 138. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Til oplysning for evt. interesserede, så var det på Uffe Ellemann-Jensens blog, “Finland og Sverige på listesko overfor NATO”, 22.2.2015.
  Der kan man finde de skriverier, som Per Torbensen nu vedkender sig og fremturer i.
  P.S., P.T. Jeg tror godt, at hollænderne selv kan finde ud af at analysere ligene af deres egne landsmænd. Det behøver de ikke russisk hjælp til.

 139. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Den sidste bemærkning trækker jeg tilbage, grundet kabinepersonalets nationalitet. Stadigvæk – hollænderne har analyseret ligene, og hvis de dér fandt grundlag for at antage et maskingevær, ville de have anført det i undersøgelsesrapporten. Det gjorde de ikke.

 140. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Maskinkanon, ikke maskingevær.
  Den hollandske undersøgelses konklusioner er klare, det var et antiluft missil fra jorden der skød MH17 ned, og så kan P.T. ellers grave lige så dybt i sin russiske sandhedskiste som han har lyst til.

 141. Af Flemming Lau

  -

  ATS.
  Vi har set resterne af flyet, bundet på jernskelet i medierne. Hvordan nogen kan være i tvivl om årsagen til flyets nedstyrtning, er mig en gåde ! Kun jord til luft missiler kan resultere i sådanne skader !

 142. Af P Christensen

  -

  På TV2dk er der et eklatant eksempel på pressens rolle som medspiller i den retoriske demagogi når det gælder glorificering af EU.

  “Fire ud af ti vil rykke Danmark tættere på EU” lyder overskriften,
  der dog ikke fortæller at 5,2 ud af ti danskere vil tilknyttes løsere til EU eller endog ud. 0,6 af ti ved ikke hvad de skal mene.

  http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-07-01-fire-ud-af-ti-vil-rykke-danmark-taettere-paa-eu

 143. Af ole hansen

  -

  Politikerne GAMBLER med Europas fred og fremtid. Læs den korte, 180g og aamunds kronik i Berlin gske.

 144. Af ole nielsen

  -

  Hvis man undersøger hvad der foregår af migrant-indstrømning og islamisering, vil man næppe være i tvivl om at Europa, Sverige, Tyskland og Danmark har kursretning mod en blodig og kulsort fremtid.

 145. Af P. Torbensen

  -

  Ærligt talt Hr. Anders Thornvig Sørensen-de skal stå meget meget tidlig op for at fange mig i en løgn eller at beskylde undertegnet for at bruge falske navne som dække,der er min samvittighed større end rundetårn.
  De er slet ikke ikke på sporet efter en mulig forklaring på MH 17 nedskydningen,deres ærinde er at sværte mig til som person.
  Men det skal De have lov til-undertegnet har trods alt eksamens beviser fra Københavns Universitet i blandt andet kildeanalyse og kildekritik med tidligere professor Skyum Nielsen som underviser i 1970-erne.
  Nej den hollandske undersøgelses komite,kan ikke skelne på vraget om det er et missil affyret fra landjorden eller fra et fly-sorry-men de 30mm maskinkanon projektiler kommer ikke fra et landbaserer batteri-piloten var gennemvædret i maven.
  Dejligt for øvrigt at Tyskland vandt for første gang over Italien ved et mesterskab Hurra en historie kan skrives.

 146. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Sikke noget vrøvl med, at EU er afgørende for freden i Europa!!. Hvis Tyskland igen prøver på en angrebskrig vil deres byer endnu en gang blive lagt i ruiner, men denne gang med A-våben af atommagterne Frankrig, Storbritannien, Rusland og USA. Det er helt utænkeligt med en storkrig mellem de store europæiske lande, så længe stormagterne er i besiddelse af atomvåben. Det vil være den totale selvdestruktion!!!
  Den største trussel, er hvis islamistiske terrorister kommer i besiddelse af en atombombe, f.eks. ved at tage magten i Pakistan, eller hvis de med indsmuglede missiler angriber atomkraftværker i Europa!! Islamisterne elsker døden mere end livet!

 147. Af hektor heimlich

  -

  ja der er noget som tyder på at tyskerne endnu ikke er kommet bort fra deres krigsliderlighed -nu angriber de Rusland igen, igen, igen! Jeg tror desværre ikke at DK er kapabel at overvåge tyskerne -som er godt på vej at få hævn for nederlaget i 1945med imigrant horderne som snart vil få ødelagt alt hvad stabil økonomi og retssamfund hedder,

 148. Af hektor heimlich

  -

  Der har allerede været islamistiske angreb på atomkraftværk i Belgien -hvis et atomkraftværk smelter vil det radioaktive nedfald gøre Danmarks landbrugsjord ubrugelig – men kære bønder fortsæt endelig med at stemme for EU.

 149. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Tiltagende nationalistisk selvtilstrækkelighed og egenforherligelse i alle verdens lande truer verdensfreden. Mænd og kvinder som Putin, Marine Le Pen, Trump og mange andre, er demagoger, der kan risikere at sætte verden i brand.

  Alle steder hvor demokratiet enten ikke eksisterer, eller vanrøgtes, risikeres der, at der opstår krige.

  Samarbejde og fælleskab imellem demokratiske lande er fredsbevarende og demokratisk tankegang skaber fred, derfor er EU et nyttigt samarbejde. Så snart den demokratiske ånd forlader projektet kommer samarbejdet i fare.

  EU må bestræbe sig på at vedligeholde denne demokratiske ånd hele tiden, C. Junkers er derfor et fejlagtigt valg. Han er en centraleuropæisk teknokrat, der meler sit eget lands kage. Luxembourg er et europæisk land, der tilbyder virksomheder 1% i skat og det lever de godt af. Luxembourg frarøver derved de andre europæiske fællesskaber skatteindtægter fra finansverden og multinationale firmaer/selskaber. De er ikke solidariske. Så længe EU ikke helhjertet tager kampen op om bankernes og de multinationale firmaers økonomiske fiffletier bliver uligheden ved med at vokse. Stor ulihed skaber krige.

  Teknokrati og kammerateri kvæler demokrati.

  Fascisme og troen på, at det er den “store mand” der skal skabe orden i kaos er dødfødt kære venner.

  2. Vedenskrig blev resultatet af den slags mænds agenda.

 150. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Fascisme og troen på, at det er den store mand, der skaber orden i kaos, er dødfødt kære venner.

 151. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Al diskussion om, at Tyskland skulle angribe Europa, er urealistisk, Ferdinand Egidus Sander. Tyskland er en økonomisk magt i Europa, ikke en krigsnation. Det er russerne og ameriakanerne vi skal være bange for, de har det store isenkram. Og lille Europa ligger imellem vest og øst.

  Skotland og Nordirland vil søge selvstændighed. De store amerikanske banker vil flytte til Frankfurt/Luxembourg, med mindre England udvikler sig til et skatteparadis, som Luxembourg er i dag. Det er ikke umuligt, at de vil forsøge, hvis de vil bevare deres bankverden.

 152. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, naturligvis er forestillingerne om tysk militarisme i nutiden den rene idioti fra folk, der ikke kan have nogen idé om, hvordan de moderne tyskere er skruet sammen. Den sygdom er de kommet sig over. Den varede fra 1806 til 1945 og kobledes af preusserne til deres propagandatogt om ‘das Vaterland’. Det var Preussens måde at overleve det totale nederlag til Napoleon i 1806.

  Tyskerne har faktisk ikke meget militær tilbage. Jeg tror faktisk, at hvis man regner størrelsen på Tyskland og Danmark ind i regnskabet, er der lige så meget i Danmark.

  Men tågehornene her bliver ved og ved med at bruge disse gamle stereotyper, der nu er mere end halvfjerds år passé. Men det er bare en del af den vildledningskampagne, der kører.

  Det er simpelthen derfor, at der er nogle, som må afse tid til at sætte pladderert på plads og finde sig de tilsvininger, der er en konsekvens af indsigelserne.

 153. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 3. JULI 2016 9:43
  Tyskland skylder stadigvæk Sydslesvig til Danmark efter 1864.

  Først luskede tyskerne sig over Eideren, ligesom de islamiske migranter gør i dag, og møvede sig ind på de ledende poster i den danske administration; men de var stadigvæk i mindretal.
  Dernæst lukkede tyskerne på de ledende poster endnu flere landsmænd ind i sydDanmark, hvor de inficerede kulturlivet.
  Da de var blevet mange nok, påstod de løgnagtigt, at Sønderjylland nu var tysk territorialområde og fik det som sådan forærende af stormagterne England, Frankrig og Rusland i 1864.
  Nu truer muslimerne med at udføre en lignende manøvre, medens danske politikere demonstrerer at de ikke har lært det mindste af historien og lader dem gøre det!

 154. Af jan nielsen

  -

  Både Harald og NPL er radikale, så man skal ikke tage dem alvorligt. De er på samme hold som jelved, stampe, vest ager, sti ne bo sse, bir the rønn , so fie c osv.

 155. Af J Martinez

  -

  Rasmussen..

  Dine sindsforvirret scientology inspireret indlæg, hører ikke hjemme i en seriøs avis..Brug hellere din tid på at arbejde mere, så du får råd til at komme et højere trin op på scientology top tosse viden trinnet.

  “Der må være en kant for, hvad man kan skrive på en blog. Selv om jeg er ked af det her, så er den grænse her overtrådt.” kristen jøde lemche

  Du behøver ikke være forarget over noget..Mange af dine indlæg af de mest svinske højreradikale R inspirert der findes i Berlingskes blog univers.

  “Tyskerne har faktisk ikke meget militær tilbage. Jeg tror faktisk, at hvis man regner størrelsen på Tyskland og Danmark ind i regnskabet, er der lige så meget i Danmark.”

  Lemche din uvidenhed er absolut uden huller og perfekt..Tyskland bruger lo gange så meget på militæret ift. hvad DK gør, og er lige ved at have deres militærbudget med op mod 25%..

 156. Af Niels Peter Lemche

  -

  Sjus, Den tyske befolkning er 16 gange så stor som den danske, så en afbalanceret sammenligning af det danske og det tyske projekt siger, at for at være på lige fod, skal det tyske være 16 gange større end det danske. Er det det?

  Til himmelen rækker din uvidenhed, Sjus!

 157. Af Jakob Rasmussen

  -

  Lemche

  Selvom du bliver vred, så er det et faktum, at der også er en lille forbindelse mellem det yderste venstre og det yderste højre, og at dét, der forbinder dem, er antisemitisme.

  F.es. er det et faktum, at både radikale socialiuster og tyske nazister støttede den palæstinensiske terrororganisation, Sorte September, der myrdede sportsfolk, ved Olympiaden i München i 1972.

  Like it or not.

 158. Af Svend Jensen

  -

  Danmarks forbliven i EU bør være betinget af, at Tyskland leverer sydSlesvig tilbage til Danmark uden tyskere. Hold folkeafstemning i Danmark om dette vitale spørgsmål. Store tilbagestående lande bør straffes for territorialt tyveri fra mindre naboer – ellers gør de det igen!

 159. Af J Martinez

  -

  jøde kristen tysker lemche… 🙂

  5,7 divideret med 80 er 14, ikke 16..Din uvidenhed er perfekt og uden huller lemche..

  Hold dig til “religionsk” kvaksalveri, din troende tosse.

  “Selvom du bliver vred, så er det et faktum, at der også er en lille forbindelse mellem det yderste venstre og det yderste højre, og at dét, der forbinder dem, er antisemitisme.”
  Scientology

  Nej, antisemitisme er kun i højrefløjen hasbara trold!

  Venstrefløjen kritisere sagligt Israel og jøder ud fra standpunkter i religion, magt, penge..Højrefløjen ud fra race..Så når man påpeger lemche er en frafalden, nu kristen jøde, påpeger man hvorfra hans islam had stammer fra….Samme med scientologistens forsvar for jødedommen og mod rabiate islam had..Man er kun saglig når man er ateist og ser jeg over en bred kam.

 160. Af J Martinez

  -

  “Det er den ekstreme højrefløjs sejr over det moderate højre og den radikale venstrefløjs sejr over de liberale venstreorienterede.”
  NJH 🙂 fra Link levy

  Sådan set ikke i England..Der bliver de fattigere røvrendt ekstremt ved at forlade EU. Vent og bare og se, mm. de da forbliver.

  Og i England stemte den yderste venstrefløj altså for at blive, mens det var de højreorienteret 40% i labour der stemte for at forlade..Så i Englands tilfælde er levy postulat direkte falsk..Også derfor vi er vidner til massive demonstrationer fra den yderste venstrefløj for at blive disse dage..Alle mine venstreorienteret venner i London er dybt skuffet og forarget og ønsket at blive…

  Dette pga. det klasseopdelte Engelske system som uden EU til at holde dem i ørene bliver totalt Amerikansk…Det ved venstreorienteret socialister godt i England.

  I DK forholder det sig modsat..DK kan få mere socialisme ved at forlade, da vi har demokrati modsat i England…Derfor mener enhedslisten at vi skal ud af eu. Og de har ret.

 161. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  P. Torbense – 3. juli 2016 1:11
  Du kunne have skrevet dit navn fuldt ud dengang i stedet for “P.T.”. Jeg kunne ikke automatisk gå ud fra, at I var den samme person, men det fik jeg jo så bekræftet.
  Ud fra indholdet i de ting som “P.T.” skrev dengang, kunne jeg ikke vide på forhånd, om du ligefrem ville opfatte en identifikation med dig som direkte fornærmende. Derfor mit forbehold.
  “Løgn” indebærer en bevidst hensigt og rummer en generel, nedsættende karakteristisk af personen. Det er absolut ikke påstanden fra min side. Det var dig selv, og ikke mig, der bragte ordet “løgner” ind i diskussionen.
  Det kommer overhovedet ikke mig ved, hvad der eventuelt motiverer dig til at skrive sådan noget. Det for mig væsentlige er, at du gør det.
  Jeg taler kun for mig selv, og jeg skriver det nøjagtigt som det er, hverken mere eller mindre.

 162. Af Niels Peter Lemche

  -

  SVEND JENSEN, én ting er, som du påpeger, at der ikke er langt fra det yderste venstre til det yderste højre. Begreberne skabtes i Weimarrepublikken, hvor hesteskoen i rigsdagen rent bogstaveligt kun efterlod en kort afstand mellem fløjene; men at beskylde en nulevende og ikke ukendtdansker for at være inspireret af nazisterne, ja, det kunne faktisk, hvis Claus Bryld gad ulejlige sig, sende dig i byretten og måske i fængsel.

  Så behøver jeg ikke at referere til martinisjussens ævlerier. Men er du ikke bekymret over at dele opfattelser med stakkelen?

 163. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Martinus

  Hvis du har ret i, at alle antisemitter tilhører højrefløjen, så tilhører de stærkt antisemitiske islamister den alleryderste højrefløj.

  De radikale islamister er vore dages nazister; men alligevel støtter den yderste venstrefløj disse højreradikale antisemitter..

  Men den antisemitiske del af venstrefløjen støttede jo også antisemitiske terrororganisationer, som f.eks. Sorte Sepetmber, der både arbejdede sammen med revolutionære socialister og med tyske nazister.

  Dit idol, Stalin, var som bekendt allieret med Hitler, og Stalin stod bag adskillige progromer mod russiske jøder.

  Der var endda jødeforfølgelser i det kommunistiske Polen efter Anden Verdenskrig.

 164. Af georg christensen

  -

  Freden i Europa , en “illusion” ,styret af “magtbegær”.
  Siden årtusindeskiftet, har Europa bevæget sig ud på farlige veje, og det er ikke noget Europa folket ønsker. Først har det´s prædikanter “politiske som religiøse” sendt mellemøsten i “brand”, det sydlige Europa, nu sender så disse “prædikanter” også det nordiske Europa i brand i kampen om Ukraine., bare for at udelukke Russerne eller Tyrkerne.
  Denne to fronts krig, kender vi alle , alt for udmærket af historien.

  Europa har efter århundreskiftet , udviklet sig til en “krigsmaskine”, styret af USA med Nato som voldens magtbegær og USA som “finansfyrsten”, desværre fulgte Tyskerne også denne gang med.

  Det nuværende Europa er værdiløst og trænger til “ny tænkning” på alle områder.
  Problemet er bare, at det bør ske hurtigt, og ikke længere hurtigst muligt, ud fra det nuværendes mulighed. Kursen bør radikal ændres..

  .

 165. Af J Martinez

  -

  “, ja, det kunne faktisk, hvis Claus Bryld gad ulejlige sig, sende dig i byretten og måske i fængsel.”
  Tysker lemche

  Rolig Svend..Den gamle vatnisse her truer alle og enhver mand han er uenig med..Et sagligt indlæg om at en mands nazistiske far muligvis kunne tilfører visse nazistiske tilbøjeligheder ind i afkommet, er nu en yderst saglig og relevant diskussion, som sagtens kan tro at være sandt….Muligvis sandt eller usandt uden at kende personerne her, men du vil aldrig kunne dømmes for noget her..Blot besserwisser lemche her med løse trusler..

  Lemche ankom jo i 1945 til dk, og smed uniformen ved grænseovergangen..Hvad betyder det når man var jøde og nazist? 🙂
  vi ses i byretten lemche,,Du skal nok få counter sagsanlæg. Nok at tage fra, og min familie er alle advokater fra flere af byens største advokatfirmaer…Jeg vil have ypperlig repræsentation.

 166. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Flemming Lau – 2. juli 2016 22:00
  Hvordan kan nogen være i tvivl, spørger du.
  Den russiske efterretningstjeneste indledte officiel efterforskning mod den navngivne ukrainske jagerflypilot for at have skudt MH17 ned. Med “vidner” og så videre.
  Det lyder ganske utroligt, at et jagerfly skulle kunne flyve op i 10 km højde og skyde maskinkanon-patroner i maven på piloten i det kæmpestore og kraftfulde passagerfly. Jagerfly er bygget til nærkampe i få kilometers højde, og kan dårligt nok nå op i 10 kilometer, måske undtagen rent forbigående. Og MH17 stod jo altså ikke stille i luften, men fløj med stor og jævn fart.
  Jagerflyets russiske fader har selv udtalt, at det er umuligt.
  Den hollandske undersøgelse er som sagt klar. Endda så klar, at man ikke bare ved ret præcist hvor buk missilet eksploderede i forhold til kabinen, men man er også rimelig tæt på at vide, hvilket specifikt type missil der var tale om, og hvor det blev affyret fra nede på jorden.
  Men Per Torbensen og den russiske efterretningstjeneste mener altså noget andet, og hævder, at hollænderne har svært ved at forklare dette og hint. Siger og skriver: det er hollænderne – den nation der mistede 200 borgere i massemordet – som skal forklare sig. Som en anden anklaget eller mistænkt.
  Hvorfor fik jeg nok lige netop her? Fordi de evindelige russiske verbale angreb mod den europæiske civilisation med PT som budbringer nu også rettede sig mod det totalt sagesløse lille land Slovenien. Der må trods alt være en grænse.

 167. Af Flemming Lau

  -

  ATS
  Det er det jeg mener ! Vi har lyd optagelser fra Buk operative officerer der først jubler, siden bliver naturligt fåmælte da de finder ud af at der tale om et passager fly. Vi har et gennem hullet cockpit i den øvre del, og med det koreanske fly over Sahkalin halvøen i klar erindring, prøver russerne selvfølgeligt at sprælle sig fri af krogen. Men det er en tabt sag !

 168. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Flemming Lau.
  Jeg tør ikke udtale mig om ægteheden af de optagelser. Den hollandske strafferetslige undersøgelse vil afklare, hvem der afskød missilet, hvorfra og evt. hvorfor.
  Jeg udtaler mig kun her om Ruslands og Per Torbensens påstande om, at MH17 blev skudt ned af et ukrainsk jagerfly. Ikke om de parallelle russiske påstande om, at MH17 blev skudt ned af et ukrainsk buk missil.
  Uanset hvem der gjorde det, tror jeg ikke i udgangspunktet på, at det var et uheld. Men den hollandsk-ledede bevisføring må afgøre sagen.

 169. Af J Martinez

  -

  “Den hollandske undersøgelse er som sagt klar. Endda så klar, at man ikke bare ved ret præcist hvor buk missilet eksploderede i forhold til kabinen, men man er også rimelig tæt på at vide, “hvilket specifikt type missil der var tale om, og hvor det blev affyret fra nede på jorden.
  Men Per Torbensen og den russiske efterretningstjeneste mener altså noget andet, og hævder, at hollænderne har svært ved at forklare dette og hint. Siger og skriver: det er hollænderne – den nation der mistede 200 borgere i massemordet – som skal forklare sig. Som en anden anklaget eller mistænkt.
  Hvorfor fik jeg nok lige netop her? Fordi de evindelige russiske verbale angreb mod den europæiske civilisation med PT som budbringer nu også rettede sig mod det totalt sagesløse lille land Slovenien. Der må trods alt være en grænse.”
  anders…

  Hvorfor skulle torbensen være lig den russiske efterretningstjeneste?

  Indrøm det, det er blot endnu mere koldkriger vrøv? Hvorfor skal det stolte Danske folk underlægges alle disse Amerikanske løgne mht. dk? Vi er vores eget land og kultur?…Vi interesserer os kun for det ateistiske Danske folk, som er dansk kultur i sin helhed..De religiøse tåber som rasmussen og lemche er ikke Danskere …De er en minoritet..Vi Danskere,,,vi er ateister…Dette er vores kultur i dag..Troende er ikke Danskere!..

  Vi er nr. 2 i verden i ateisme…

  Kun overgået af litauen..

 170. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  “P.” blev til “Per” i min gengivelse. Teknisk uheld, beklager. Fejlen skulle hermed være rettet.
  JM
  Jeg skriver, at PT gør fælles sag med FSB om personhetzen mod en uskyldig ukrainsk pilot. det er dokumenteret. Jeg skriver derimod ikke, at PT gør fælles sag med FSB mod Slovenien.
  Det er selvfølgelig et gæt fra min side, men kilden er sandsynligvis enten russisk eller serbisk presse. Da russisk presse gengiver serbiske synspunkter som sine egne, og omvendt, kan sådan noget snak have cirkuleret frem og tilbage mange gange inden det endte hér.
  Mistanken er, at Rusland nu er begyndt at genopdyrke Milosevic’ gamle propaganda mod bl.a. Slovenien mhp. at destabilisere det tidligere Jugoslaviske område. Rusland har reageret voldsomt på Montenegros optagelse i NATO på det seneste, og forsøger bl.a. at mobilisere det serbiske mindretal i Montenegro i en kampagne mod NATO-medlemskabet. Men hvem ved.

 171. Af J Martinez

  -

  Alt der kommer fra serbien, skal frasorteres..!immediately”…uanset hvorfra..Eneste kommentar jeg har her..

 172. Af J Martinez

  -

  AF J MARTINEZ – 4. JULI 2016 3:00
  Alt der kommer fra serbien, skal frasorteres..!immediately”…uanset hvorfra..Eneste kommentar jeg har her..

  Kommentar er ikke af undertegnede…

 173. Af J Nielsen

  -

  “Selvom du bliver vred, så er det et faktum, at der også er en lille forbindelse mellem det yderste venstre og det yderste højre, og at dét, der forbinder dem, er antisemitisme.”

  Hvis man skulle acceptere den påstand, så er der dog den forskel at den højreorienterede antisemitisme er begrundet i religion og hvad de kalder race, mens den venstreorienterede pendant er begrundet i den palæstinensiske diaspora, altså knyttet til staten Israel og den politik som denne fører.

  Det kan man så kalde antisemitisme hvis man har lyst.

  Man kunne også kalde modstand mod den amerikanske ødelæggelse af Vietnam for antiamerikanisme. Så er man allerede næsten kommunist.

 174. Af Flemming Lau

  -

  Højre orienteret antisemitisme, venstreorienteret antizionisme ? Kald det dog for hvad det er irrationelt jødehad !
  Kritik af amerikanernes og russernes ødelæggelse af nazityskland skulle så være hvad ….?

 175. Af P. Torbensen

  -

  Deres kommentar den 3 juli 17.43 Anders Thornvig Sørensen er en pinlig kommentar,som afslører deres totale uvidenhed om fly,i sær om jagerfly.

  Citat 17.43.”Jager flyets russiske fader har selv udtalt at det er umuligt”citat slut.
  Det vil undertegnet meget gerne have en kilde henvisning til-kilde tak.

  Både den tyske pilot som de underkender,
  kender netop også til jagerflyets specifikationer.
  Det russiske luftvåben som flyver flyet og som man må formode kender flyet udtaler også klart,at 9500 km højde ikke er et problem med ilt maske i op til 30 minutter ikke er et problem.
  Men her kommer deres russofobi nok til at være en stor hindring for deres forståelse af simple kendsgerninger.

  Det russiske luftvåben er så flinke,at de demonstrerer flyets ildkraft med deres 30 millimeter kanoners bevæbning mod 2 fly som mål på landjorden.

  Resultatet viser sig i ,at være identiske med indskud og udskud på passagerflyet MH 17-men naturligvis-deres russofobier kan helt sikkert ikke godtage dette som bevis.på at MH 17 blev nedskudt forfra og at piloten blev dræbt af 30 millimeter maskinkanoners projektiler.
  Heldigvis er der utallige fotos af MH 17 og det pilot kabine som klart indikerer dette og sammenlignet med resultaterne fra det russiske luftvåbens demonstration-ingen tvivl.

  Har tjekket Uffes blog og kan konstatere at kommentarer skrevet i februar 2015 som helholdvis P.Torbensen eller P.T er identiske og er skrevet af undertegnet.
  Forklaring på brug af P.T,den simle kendsgerning,at det gik igennem filteret og med kommentarer under en linje-man må jo sno sig som ålen sagde,da den sad fast imellem to sten-censur og blog mentalitet.

  M.v.h.Per Torbensen

 176. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  P. Torbensen – 5. juli 2016 0:38
  Kilder til nævnte udsagn fra SU-25 kampflyets fader.
  Süddeutsche Zeitung, Hans Leyendecker, Demian von Osten, 10.3.2015: Interview med Vladimir Babak. Også gengivet i Russia Today, 11.3.2015

 177. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Russia Today, 11.-12.3.2015, citat:

  “Kiev-born Soviet and Russian aircraft designer Vladimir Babak said on Monday that the SU-25 jet – which was spotted tracking the MH17 Boeing at the moment it crashed down – did not have the capability to shoot down a passenger plane. He said the fighter jet could have successfully attacked the Boeing at an altitude of 3,000-4,000 meters, but not at the plane’s altitude of 10,500 meters. He added that air-to-air missiles would have only damaged the Boeing – not completely destroyed it while still in the air.
  “I believe all allegations that a SU-25 could be involved into this tragedy are a cover-up attempt,” Babak said in an interview to German channels NDR and WDR. “I cannot explain it otherwise. We cannot understand how an SU-25 could take down the Boeing.”

  I den tyske originalkilde, Süddeutsche Zeitung 10.3.2015:

  “Der russische Flugzeugkonstrukteur des Kampfjets Su-25, Wladimir Babak sagt nun, er gehe davon aus, dass die Boeing 777 von einer Buk Boden-Luft-Rakete abgeschossen worden sei – und nicht von einem Kampfjet. Die Boeing sei offenkundig in 10 050 Meter Höhe von einer Rakete getroffen worden und dann auseinandergebrochen.
  Die ukrainische Su-25, die vom russischen Verteidigungsministerium ins Spiel gebracht worden war, sei aber “ein Tiefflieger. Babak sagt, er und sein Team hätten das Flugzeug “so konstruiert, dass es auf niedrigen und mittleren Höhen eingesetzt werden kann”. Er sei der Chefkonstrukteur und befasse sich mit der Su-25 “schon seit 35 Jahren”, das Flugzeug sei sein “Lieblingskind”. Zwar könne die Maschine für “kurze Zeit ” höher fliegen, aber es brauche schwere Raketen um eine Boeing zu zerstören.
  Eine Su-25 könne eine Boeing möglicherweise auf einer Höhe von drei oder vier Kilometern abschießen. Doch auf einer Höhe von zehn oder elf Kilometern sei das nicht möglich, dabei stürze die Su-25 sehr wahrscheinlich ab. “Ich glaube, man hat die Su-25 ins Spiel gebracht, um Spuren zu verwischen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wir verstehen nicht, wie eine Su-25 die Boeing hätte abschießen können”. Babak meint zudem, eine Luft-Luft-Rakete hätte die Boeing nur beschädigt, und nicht auseinanderbrechen lassen, was aber passiert war.

 178. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  RT-artiklens titel:
  “Could SU-25 fighter jet down a Boeing? Former pilots speak out on MH17 claim”
  SZ-artiklens titel:
  “MH 17 wurde vom Boden aus abgeschossen”

 179. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Citat fra den hollandske undersøgelsesrapport s. 121.
  “The total number of hits (over 350), of all types of impact damage, on the available wreckage of the cockpit suggests that the total number of hits of high-energy objetcs was well over 800. The highest density of hits on the left side of the cockpit was calculated to be over 250 hits per square meter.” (…)

  En maskinkanon, der laver 250 indslag i den bevarede del af flyet, hvilket bliver til ialt over 800 indslag ved ekstrapolering. Med beregnet 250 indslag per kvadratmeter i det hårdest områder. Javel, ja.

  Makinkanon-patroner passer heller ikke med formen af fragmenterne, man fandt i flyet, skriver hollænderne. Og så fortæller den hollandske undersøgelsesrapport minsandten, s. 124f, at der er trykmærker efter en større eksplosion uden for MH17 flyets cockpit.

  Illustreret med adskillige nærbilleder fra flyet, som hollænderne omhyggeligt har fragtet vragdelene af hjem til Holland og sat sammen igen.

 180. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Skrivefejl.
  En maskinkanon, der laver over 350 indslag – eller hvordan man nu vil oversætte “hits” – i den bevarede del af flyet, hvilket bliver til ialt over 800 indslag ved ekstrapolering. Med beregnet 250 indslag per kvadratmeter i det hårdest ramte område.

 181. Af J Nielsen

  -

  “Højre orienteret antisemitisme, venstreorienteret antizionisme ? Kald det dog for hvad det er irrationelt jødehad !”

  Igen må man skelne. Man er ikke antizionist fordi man ikke bryder sig om Israels politik. Heller ikke hvis man bekæmper denne med politiske midler, heriblandt boycot. Det er der ikke noget irrationelt i.

  Man behøvede heller ikke hade amerikanere for at demonstrere mod Vietnamkrigen. Irrationelt amerikanerhad?

  Man er antizionist hvis man bekæmper Israels eksistens. Det er ikke rationelt at ville nedlægge et helt land.

 182. Af Jakob Rasmussen

  -

  Had til Israel er selvfølgelig ikke det samme, som decideret jødehad.

  Men det er desværre typisk, at venstreorienterede antiracister stort set altid forsvarer racistiske islamister, der begår teror mod jøder af religiøse grunde.

  Problemet er, at de fleste venstreorienterede bilder sig ind, at de radikale islamisters antisemitiske terror udelukkende skyldes Israels behandling af palæstinenserne.

  De venstreorienterede ateister er åbenbart ude af stand til at forstille sig, at dybt troende, religiøse fanatikere motiveres til terror mod “vantro” jøder af deres religiøse tro, og ikke af f.eks. sociale forhold.

  De venstreorienterede antiracister, der konsekvent forsvarer antisemitiske islamister, har åbenbart både fortrængt, at en talsmand for Hizb Ut-Tahrir blev dømt efter racismeparagraffen, for at opfordre til vold mod jøder med et citat fra koranen, samt at Omar havde overværet en antisemitisk hadprædiken, dagen før han begik terror mod synagogen i Krystalgade.

 183. Af EU og freden | ricardtriis

  -

  […] i Berlingske fremhævet to hidtil ikke anvendte argumenter for EU’s fredsskabende effekt, se her. Han hævder, […]

 184. Af P. Torbensen

  -

  Ja Anders Thornvig Sørensen-har også været inde på de samme sites og hvor forskellige
  personer
  estimerer su25 til max flyvehøjde-en flydesigner fra sokhoi født i Kiev antager flyve højden til
  max 6-7000 meter.Russiske piloter til 10.000-15000 meter og en tysk pilot fremlægger dokumentation for en flyve højde på omkring 10.800 meter og en russisk general fra det russiske flyvevåben,helt op til 15.000 meter med ilt maske.
  I den situation er det nok klogt at hæve blikket lidt i helikopter højde og søge efter specifikationer på fly fra før SU25 overhovedet blev sat i produktion (1978)
  ME 262 svalen det første tyske jetfly i masse produktion og kamp i efteråret 1944 nåede en max højde på omkring 6000 meter ikke hver gang men dog flere gange.

  Det betyder så,at SU25 34 år senere kun kan præstere en flyve højde på omkring 1000 meter højere-der er noget som absolut ikke stemmer med den teknologiske udvikling.

  Kom så i tanke om ned skydningen af det koreanske Boing 747 i 1983,hvor Sovjetunionen indrømmede at det var en fejl.

  Flyet flight 007 blev nedskudt i 35.000 fods højde lig med 10.668 meters højde over Sakhalin halvøen af et jager fly SU 15—-Gentager SU 15 fly.Piloten udtalte var i øje højde med flyet og så en stribe lys som lignede et civil fly.

  Der er absolut noget som ikke stemmer med angivelserne for SU 25.

  Med venlig hilsen Per Torbensen.

 185. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  PT
  Da jeg ikke selv er ekspert i flyteknik, er der ikke så meget jeg kan sige til det. Men jeg kan jo dog citere Wikipedia, for henvisninger til kilder må man gå til hjemmesiden.

  Den sovjetiske kamppilot der skød det koreanske fly ned i 1983, udtalte åbenbart følgende nogle år senere:

  “They [KAL 007] quickly lowered their speed. They were flying at 400 km/h (249 mph). My speed was more than 400. I was simply unable to fly slower. In my opinion, the intruder’s intentions were plain. If I did not want to go into a stall, I would be forced to overshoot them. That’s exactly what happened. We had already flown over the island [Sakhalin]. It is narrow at that point, the target was about to get away… Then the ground [controller] gave the command: “Destroy the target…!” That was easy to say. But how? With shells? I had already expended 243 rounds. Ram it? I had always thought of that as poor taste. Ramming is the last resort. Just in case, I had already completed my turn and was coming down on top of him. Then, I had an idea. I dropped below him about 2,000 meters… afterburners. Switched on the missiles and brought the nose up sharply. Success! I have a lock on.”

  At the time of the attack, the plane had been cruising at an altitude of about 35,000 feet (11,000 m). Tapes recovered from the airliner’s cockpit voice recorder indicate that the crew were unaware that they were off course and violating Soviet airspace. Immediately after missile detonation, the airliner began a 113-second arc upward because of a damaged crossover cable between the left inboard and right outboard elevators.

  At 18:26:46 UTC, at the apex of the arc at altitude 38,250 feet (11,660 m), either the pilot was able to turn off the autopilot or the autopilot tripped and the plane began to descend to 35,000 feet (11,000 m). From 18:27:01 until 18:27:09, the flight crew reports to Tokyo Radio informing that KAL 007 to “descend to 10,000” [feet]. At 18:27:20, ICAO graphing of Digital Flight Data Recorder tapes show that after a descent phase and a 10 second “nose-up”, KAL 007 is now leveled out at pre-missile detonation altitude of 35,000 ft (11,000 m), forward acceleration is now back to pre-missile detonation rate of zero acceleration, and air speed has returned to pre-detonation velocity.

  Yaw (oscillations), begun at the time of missile detonation, continue decreasingly until the end of the minute 44 second portion of the tape. The Boeing did not break up, explode or plummet immediately after the attack; it continued its gradual descent for four minutes, then leveled off at 16,424 feet (18:30–18:31 UTC), rather than continue descending to 10,000 as previously reported to Tokyo Radio, continuing at this altitude for almost five more minutes (18:35 UTC).

  The last cockpit voice recorder entry occurred at 18:27:46 while in this phase of the descent. At 18:28 UTC, the aircraft was reported turning to the north. ICAO analysis concluded that the flight crew “retained limited control” of the aircraft. Finally, the aircraft began to descend in spirals over Moneron Island before coming down 2.6 miles (4.2 km), killing all 269 on board. The aircraft was last seen visually by Osipovich, “somehow descending slowly” over Moneron Island. The aircraft disappeared off long range military radar at Wakkanai, Japan at a height of 1,000 feet (300 m).

  Altså gik der flere minutter efter at missilet var eksploderet, hvor det koreanske fly fortsat var i stand til at manøvrere, og hvor kabinepersonalet endnu var aktivt. Flyet styrtede gradvist ned, og besætningen blev dræbt i styrtet.

  Det er et helt andet forløb end ved MH17 nedskydningen over Ukraine. Alle livstegn forsvandt så at sige fra det ene øjeblik til det næste, uden forudgående varsel. Flyet faldt fra hinanden i luften, og resterne blev spredt over et stort område på landjorden. De hollandske undersøgere har ikke fundet nogen af de tegn fra missilnedskydning, som de mener man burde forvente i det tilfælde.

  Men det er tilsyneladende muligt, at påstanden må modereres. Fra at det er umuligt for et kampfly overhovedet for et at skyde et passagerfly ned i 8-10 km højde, – til at det er umuligt for et kampfly at gøre det på måde, som der i givet fald skulle være tale om ved nedskydningen af MH17 passagerflyet.

 186. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  MH17-styrtet opviser derimod flere lighedspunkter med nedskydningen af det russiske civile TU-154 fly over Sortehavet i 2001, som angiveligt skal være sket med et langtrækkende jord-til luft missil, enten S-200 eller S-300.

 187. Af J Martinez

  -

  “Igen må man skelne. Man er ikke antizionist fordi man ikke bryder sig om Israels politik. Heller ikke hvis man bekæmper denne med politiske midler, heriblandt boycot. Det er der ikke noget irrationelt i.”
  J nielsen

  Noget er der dog. Men kan sagtens være anti- zionistisk her. Tror du mente antisemitisk dog, og hvis så er vi enig.
  I antizionistisk ligger at man er imod israels misbrug i mellemøsten i geografisk forståelse.

 188. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Rettelse.
  De hollandske undersøgere har ikke fundet nogen af de tegn fra luft-til-luft missilnedskydning, som de mener man burde forvente i det tilfælde.
  Ligheder TU-154 – MH17, bl.a.
  1) Ca. 10 km højde
  2) Pludseligt ophør af al kontakt (hvorimod der fortsat var kontakt ved det koreanske fly i 1983)
  3) En armensk pilot skal have set TU-154 flyet eksplodere i luften inden det styrtede ned.
  Den sorte boks fra TU-154 er ikke fundet.

 189. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  “En flydesigner fra sokhoi født i Kiev”, som PT og RT betegner Vladimir Babak – mens tyskerne kalder ham SU-25 flyets fader og citerer ham for at have arbejdet med flyet som sit hjertebarn i en lang menneskealder – kan slås op på nettet. F.eks. finder man i Flight Global 20.12.2010, eller tilsvarende i Russian Aviation 17.12.2010:

  “Sukhoi has completed state acceptance trials for the Su-25UBM twin-seat attack aircraft and operational trainer, including the use of live weapons.
  The variant has undergone all the necessary tests to allow it to enter service with the Russian air force, says Vladimir Babak, general director of Sukhoi Attack Aircraft (…)”

  Så hvis det ellers er den samme Vladimir Babak som i SZ- og RT-artiklerne fire et halvt år senere, var han altså generaldirektør i Sukhoi produktionsfirmaet.

  Eller længere tilbage i New York Times, 7.9.1992, i artiklen Russian Warplanes Chase Hard Currency, forfatter Robert Bailey:
  “The Sukhoi Design Bureau chief, Vladimir Babak, says the bureau seeks to involve foreign partners in development of its Sukhoi Su-37 multirole combat aircraft.”
  Igen, hvis det ellers er den samme Vladimir Babak, var han i 1992 chef for Sukhoi firmaets designkontor.

  Så medmindre du kan påvise, at der er 2 stk. Vladimir Babak, synes jeg ærligt talt du skulle vise manden den respekt han fortjener, Per Torbensen. Og ikke antyde uden yderligere bemærkninger, at han blot var et menigt af ingeniørkorpset.

 190. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS THORNVIG SØRENSEN, han har jo blot fået besked af sin herre og mester på, hvad han skal sige og mene.Han vil blive ved med at gentage de officielle løgne til han udånder.

  Gad vide om den russiske chefdesigner har en aftrædelsesordning? I Stalins tid havde han været en død mand nu.

  Det værste for Putin er, at han ved, at det aldrig vil blive glemt. Vi så det med Ghaddafi og Lockerbie. Jo, tilsyneladende var det glemt og tilgivet, men da man fik chancen til at vride halsen om på ham, gjorde man det. Putin er ved at samle sig et generalieblad, der en dag kan blive vendt mod ham, hvis han falder.

 191. Af Flemming Lau

  -

  Lad jer ikke besnære Akademisk. Der en hårfin grænse mellem islam i centrum og antisemitismen på højre side og antizionismen på venstre side. Mens man fra verdenssamfundet til stadighed prøver at delegitimere staten Israels medlems nummer 57 fra de øvrige 192 stater, så er det værd at holde sig for øje at kun et arabisk land nogen sinde har fået en resolution imod sig og det var ved Iraks invasion i 1990 af Kuwait. Ikke engang Iraks anvendelse af masseødelæggelsesvåben våben imod kurderne kunne føre til en resolution ! Man anklager Israels politik overfor Eksterne “palæstinensere” der hele tiden har Israels udslettelse for øje, og glemmer bekvemt de interne “palæstinensere” i Israel der har samme borgerrettigheder som jøderne. Hvis og såfremt ifald “palæstinenserne” får deres egen stat, vil denne være “Judenrein” som deres Hashemitiske brødre i Jordan fra 1922 ! BDS bevægelsen ” kauf nicht bei Juden” har arnested fra 30’ernes Tyskland. Er det ikke underligt at pånær Ægypten,Jordan og Tyrkiet så kniber det med diplomatiske forbindelser til de øvrige 52 muslimske lande ? Det kan man da kalde for irrationelt jødehad !

 192. Af j nielsen

  -

  “Men det er desværre typisk, at venstreorienterede antiracister stort set altid forsvarer racistiske islamister, der begår teror mod jøder af religiøse grunde.

  Problemet er, at de fleste venstreorienterede bilder sig ind, at de radikale islamisters antisemitiske terror udelukkende skyldes Israels behandling af palæstinenserne.”

  For en gangs skyld er jeg på bar bund. Jeg aner simpelthen ikke hvad de fleste venstreorienterede går og bilder sig ind.

  Det er der så heldigvis andre der har indsigt i. Tak for det.

 193. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Niels Peter Lemche – 6. juli 2016 9:51
  Jeg er ked af at måtte give et afmålt svar her, ligesom jeg desværre gav til Flemming Lau, men jeg er dels nødt til at lægge afstand til alle spekulationer om afsenderens motiver, og jeg er dels nødt til at være helt neutral i buk spørgsmålet.
  Per Torbensen angiver ikke kilde, men det havde jeg allerede gjort fra ham, da han blot gengiver anti-Babak delen af resten af RT-artiklen. Det er sådan set rimeligt nok, så man får begge sider med. Mit eget kildecitat var naturnødvendigt ensidigt.
  Russiske piloter og hærofficerer fortæller, at de skam sagtens kan manøvrere et Sukhoi kampfly i 10 km højde. Det betvivler jeg ikke, men det handler sagen ikke om. Har de pågældende piloter eller officerer rent faktisk præsteret at gøre sådan som den ukrainske kamppilot hævdes at have gjort, og som flyets designer Babak siger er fysisk umuligt? Nej, de har de ikke. De er jo ikke massemordere.
  Jeg tror faktisk godt, at der kunne laves reenactment, som det hedder på engelsk. Når man kan fjernstyre droner, kan man vel også fjernstyre et stort passagerfly. Dukker og androider med simple tale- og handlefunktioner kunne gøre det ud for levende mennesker på flyet. Man kunne skyde flyet over havet eller over et tyndtbefolket område, så folk på jorden ikke kommer til skade. Så kunne man give Sukhoi kamppiloten et videokamera med i flyet, så man ser og hører alt fra hans synsvinkel. Rusland kunne selv lave forsøget, men med det internationale samfund dybt involveret, så alle kan være sikre på, at der ikke er snyd eller uopdagede fejltagelser.
  Hvis Ruslands regering turde tage den chance, så ville jeg have respekt for dem. Og hvis forsøget lykkedes, ville jeg begynde at tro på deres teori, uden at det i øvrigt automatisk gjorde den ukrainske pilot skyldig i anklagen.
  En ting til. Hvorfor var tyskerne de første til at spørge Babak om hans mening? Russia Today kom først haltende bagefter med at forsøg på at tilbagevise Babaks udtalelser. Hvorfor gik Ruslands regering og medier ikke som det allerførste til Sukhoi flyets chefdesignere og bad dem om en offentlig stillingtagen, inden de hængte den ukrainske pilot ud som den skyldige?

 194. Af J. VM Martinez

  -

  “Men det er desværre typisk, at venstreorienterede antiracister stort set altid forsvarer racistiske islamister, der begår teror mod jøder af religiøse grunde.
  Problemet er, at de fleste venstreorienterede bilder sig ind, at de radikale islamisters antisemitiske terror udelukkende skyldes Israels behandling af palæstinenserne.”

  Er imod “teror” altid, uanset om fra jøder, muslimer eller kristne..Eksistere vel ingen anden form for terror i dag?

 195. Af P. Torbensen

  -

  Anders Thornvig Sørensen har her 00.16 sent kommetar med en enkelt kilde henvisning foreløbigt-lad se om den kommer frem.
  M.v.h. Per Torbensen.

 196. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS THORNVIG SØRENSEN, jeg er blot ved at blive overfølsom over for putleklakørerne ni, hvor omfanget af russisk misinformation og forsøg på at undergrave vore institutioner bliver tydeligere og tydeligere.

  Der er et par af dem her, hvis det ikke er den samme under flere navne. Men Babak er da heldig. I de gode gamle dage havde man ordnet det med et nakkeskud i Lubjanka.

 197. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Niels Peter Lemche – 8. juli 2016 19:02

  Frankfurter Allgemeine Zeitung, Oliver Georgi, 24.5.2016, “Automatisierter Hass im Netz “.
  Om chatbotten Tay.
  Artiklen citerer Simon Hegelich, professor i ‘Political Science Data’ ved Münchens Tekniske Universitet. Hegelich anslår, at op til 20% af alle Twitter-brugere kan være robotter, og med en stærkt stigende tendens, Facebook anslår antallet af robotprofiler til at være rundt regnet 15 millioner på verdensplan.
  Hegelich mente at have fundet sikre tegn på eksistensen af 15.000 ukrainske (ikke proukrainske) robotter på Twitter, som dagligt i gennemsnit udsendte 60.000 tweets. Markedet for falske konti blomster – Hvis man vil, kan man nemt skaffe sig 10.000 konti for prisen af 499 dollar.
  Det er variant af kunstig intelligens, hvor robotten på egen hånd, uden menneskelig indblanding ud over den oprindelige programmering, udtænker og sender sine løbende indlæg.
  Ved Per Torbensen er man klar over, at man debatterer med et levende menneske. Uanset hvad man ellers mener om hans synspunkter. Der kan snart komme en dag, hvor vi savner folk som ham, når det gælder internetdebatter. For mit vedkommende gider jeg ikke sidde dagen lang og skændes med maskiner. Og i øvrigt heller ikke med mennesker, for den sags skyld.

 198. Af georg christensen

  -

  EU, har intet længere med freden i EUROPA at gøre. Det nuværende EU er alt for meget USA styret, og har kun været med til at skabe ufred i EUROPA.

  EUROPA bør nytænkes, på alle områder forandres, hvis EUROPA ønsker “fred og fordragelighed” med hinanden.

  Det EUROPA , jeg tænker på er: Det nuværende inklusive russerne og tyrkerne på lige fod.

  Et stort Europa , hvor “FOLKENE”, samlet og forenet, i et nyt EUROPA .

  Folkene overalt er klar til at være med. I Rusland i Tyrkiet i Europa, det er kun “MAGTBEGÆRDETS” foragtelige vilje der mangler.

 199. Af Jørgen F.

  -

  …den dag vi ikke måtte kunne se forskel på algoritme og menneske er det hele lige meget. Så er den frie vilje bare en illusion. For så er det ikke bare kommunikationen med andre, der er triviel – men også konversationen med os selv.

  Der er dog heldigvis logiske problemer i denne antagelse – herunder om en Turing vil kunne skabe en ’større’ Turing – endsige bare en af samme kvalitet. Jeg tror ikke på det – men har ikke beviset som andet end som en mavefornemmelse 🙂 Mine overspringshandlinger er for mange til at de kan programmeres uden overflow.

Kommentarer er lukket.