En liberal stat er hverken værdineutral eller historieløs

Af Michael Böss 137

Mange af dem, der lovpriser kulturel mangfoldighed og anser den for en værdi, er i virkeligheden værdirelativister. I tolerancens navn ser de bort fra etiske vurderinger eller ønsker ligefrem at ophæve dem. Tolerance bliver således gjort til en grundlæggende værdi for samfundet, men da alle kulturelt bestemte værdier anses for at være lige gode, ophører værdibegrebet med at være et etisk begreb. Man kan nemlig ikke forholde sig etisk til noget uden at foretage vurderinger om, hvad der er rigtigt og forkert.

Frisindede mennesker er også tolerante, men på en anden måde. Frisind er at tolerere mangfoldigheden og den enkeltes ret til at bestemme over sit eget liv. Men i modsætning til mangfoldighedstolerancen forbeholder den frisindede sig selv og andre ret til at tage etisk stilling til de valg, som andre mennesker foretager sig, og til den måde, de lever på. Denne stillingtagen er ikke udtryk for intolerance.

I et samfund, hvor frisind anses for at være en værdi, er det legitimt at foretage etiske vurderinger af kulturelle normer. Ja, det er tilmed en pligt at lovgive i tilfælde, hvor den kulturelle mangfoldighed bryder med samfundets grundlæggende værdier og principper.

En af de fundamentale værdier i en liberal stat er den enkeltes ret til at bestemme over deres eget liv. Retten til selvbestemmelse er en ret, der gælder individet. Den gælder ikke grupper og således heller ikke den kulturelle gruppe, den enkelte tilhører. Retten indebærer blandt andet, at ethvert menneske har ret til at vælge eller bevare sin identitet – den være etnisk, national, kønsmæssig, religiøs osv. Det er en ret, der hviler på etisk vurderinger med historiske rødder. Forestillingen om det enkelte menneskes værdighed er således en forestilling, som går tilbage til antikken, den jødisk-kristne tradition, renæssancen og oplysningen.

Da selvbestemmelsesretten må anses for grundlæggende for en liberal stat, har staten ret til at gribe ind med lovgivning i de tilfælde, hvor en person ønsker at bryde ud af sin gruppe og leve efter andre kulturelle og sociale normer end dem, der gælder for gruppen. En liberal stat er altså en stat, der har pligt til at blande sig i spørgsmål af ikke blot social, men også kulturel karakter, så snart den enkeltes ret til selvbestemmelse – og dermed dets værdighed som menneske – er truet.

Radikale mangfoldighedsideologer mener derimod, at staten bør være værdineutral og lade de kulturelle grupper selv løse deres interne problemer med medlemmer, der ønsker at leve efter andre – f.eks. ”danske” – normer. Mange mangfoldighedsideologer anser alle kulturer for at være værdige, ja, tilmed ligeværdige. De mener derfor, at de bør nyde beskyttelse og ligestilling uanset deres normer og værdier.

For liberale er det derimod det enkelte menneske, der skal beskyttes. Men for at kunne yde det denne beskyttelse, må staten også fremme de sociale og kulturelle normer og værdier, som understøtter dette menneskesyn. Disse normer og værdier er vokset ud af særlige historiske traditioner og erfaringer. Derfor kan den liberale stat hverken tillade sig at være værdineutral eller historieløs.

137 kommentarer RSS

 1. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Michael Böss, det er fint nok alt sammen, men er det nok? USA vil gerne fremstå som liberal, og lever på mange punkter op dertil; men i den nyliberale version er det blevet til evangeliet om den enkeltes ret til at mase sig frem, koste hvad det vil koste for alle andre. Derfor har dette superliberale samfund nu skabt nogle kløfter mellem rig og fattig, som kun sjældent har haft et sidestykke i historien.

  Til gengæld vil jeg gerne anholde ordet ‘tolerance’ . Man tolererer nogle, men egentlig tåler man dem ikke. Jeg kan ikke huske, om ikke det var Churchill, der afskyede ordet ‘tolerance’, fordi det ikke medførte, at du skulle respektere andre. Altså: NN er en dum og utålelig skid. Jeg kan ikke fordrage ham; men i tolerancens navn skal han da få lov til at udtale sig. Respekt betyder noget langt mere, nemlig respekten for et andet menneske, der ikke er som dig selv.

 2. Af J L

  -

  Med dette indlæg argumenterer Michael Böss netop for at staten har pligt til indføre et forbud imod omskæring af drengebørn, hvis staten skønner at “den enkeltes ret til selvbestemmelse – og dermed dets værdighed som menneske – er truet.” ved omskæringen. I dette tilfælde drengebørn. Staten må ikke være værdineutral.

  Hilsen Jesper Lund

 3. Af Flemming Lau

  -

  Kære Michael Boss, hvor kom det lige fra ? Smaddergodt indlæg !

 4. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Tolerance becomes a crime, when applied to evil.” ― Thomas Mann, The Magic Mountain

 5. Af Javier Martinez

  -

  Mange af dem, der lovpriser kulturel mangfoldighed og anser den for en værdi, er i virkeligheden værdirelativister. I tolerancens navn ser de bort fra etiske vurderinger eller ønsker ligefrem at ophæve dem.

  “Frisindede Mennesker og kulturel mangfoldighed” er en og samme, mht. at se jødiske og muslimsk kultur som af værdi i ateistisk Danmark…Hvad skulle deres værditilførelse da være? De er jo en stammer der kun interessere sig for egen stamme, og ikke de 90% ateistiske Danskere?

  Det er intolerance at påstå at jøder skulle være bedre end muslimer..

  “En liberal stat er altså en stat, der har pligt til at blande sig i spørgsmål af ikke blot social, men også kulturel karakter, så snart den enkeltes ret til selvbestemmelse – og dermed dets værdighed som menneske – er truet.
  Radikale mangfoldighedsideologer mener derimod, at staten bør være værdineutral ” Boss

  Den Danske virkelighed forholder sig altså omvendt.Det er borgerlige liberale der virker mest ivrige efter at diktere livsbetingelser over for muslimer fx, mens jøder mærkeligt nok slipper igennem nåleøjet….Brande traditionen er faktisk langt mere anstændig her i sin mangfoldighed..

  Problemets kerne er at religion er en negativ art, som ingen plads har i Danmark udover de indvandrer vi har, og nogle få tilbageværende kristne..Faktisk er 90% af Danskere ateister, til nød agnostiker..

  Derudover er radikale blot blå pengepolitik, men manglende jøde og islam kritik af vælgere interessere i dag..

 6. Af Jakob Schmidt-rasmussen

  -

  “Radikale mangfoldighedsideologer mener derimod, at staten bør være værdineutral og lade de kulturelle grupper selv løse deres interne problemer…”

  Det kunne måske være i orden, hvis det var fuldstændigt frivilligt, om man vil være medlem af disse “kulturelle grupper”, samt hvis de “kulturellegrupper” viser tolerance overfor hinanden.

  Men islamister har i de senere år begået adskillige terrorattentater mod jøder, og en talsmand for Hizb Ut-Tahrir er blevet straffet for at opfordre til mord på jøder, med et korancitat…

  Korancitatet, der opfordrer til mord på jøder, “hvorend I finder dem”, som der står i Koranen, viser, at denne gensidige tolerance er en illusion.

  Desuden mener islamisterne, at det også er ulovligt frafald, hvis børn, der har muslimske forældre, ikke selv vil være muslimer, når de bliver store nok, til at tage stilling til dette spørgsmål, samt at frafald skal straffes med døden.

 7. Af Javier Martinez

  -

  “Mange mangfoldighedsideologer anser alle kulturer for at være værdige, ja, tilmed ligeværdige. De mener derfor, at de bør nyde beskyttelse og ligestilling uanset deres normer og værdier.”

  ja, køns omskæring af jøder mv. er ikke forenelig med en Dansk kultur hvor man passer på sine børn, som ej når de dræber homoseksuelle i militæret, bomber civile i gaza mv.

  Alligevel kan man kun diktere i sit land..Og der er DK for dårlig og skal diktere langt mere over for de religiøse stammer mht. hvad er Dansk kultur. Såvel som ikke at diktere i udlandet!

  Regeringens kulturkanon- med fx at skrive kristendommen ind i systemet , er jo totalt til grin. Og blot startede af nogle religiøse kristne fundamentalister der ønsker at starte en krig mod muslimer i dk og have borgerkrig..Danskere er da fuldstændig ligeglad med alt dette, og har så godt som intet med Dansk kultur at gøre i dag!..

  Man skulle tro det forholdt sig omvendt, når man hører Lemche, Lau, BS, mv. .Ja og læser antallet af religiøse bloggere..Fuldstændigt ude af trit med den danske virkelighed er antallet af troende her.

  De liberale interessere sig kun for det “enkelte menneske” ud fra egen tegnebog..Det er hån mod ethvert tænkende menneske at påstår at de står for individuel frihed. De står kun for liberalismens magt over en medgørlig , tåbe , lallende befolkning der intet forstår..Som fx. via at nedlægge DR..I USA ses samme, og samme påstås i en uendelighed…Rent ævl!

  Endvidere at røde skulle være historie og værdiløse…Rent ævl.

 8. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Problemets kerne er, at religion er en negativ art, som ingen plads har i Danmark, udover de indvandrere vi har, og nogle få tilbageværende kristne.”

  Mere forvrøvlet og intolerant på én og samme gang kan det ikke blive…

  “De liberale interessere sig kun for det “enkelte menneske” ud fra egen tegnebog..Det er hån mod ethvert tænkende menneske at påstår at de står for individuel frihed.”

  Du ville ikke latterliggøre det dyrebare princip, om personlig frihed, hvis du var en muslimsk kvinde, der ikke måtte gifte sig med sin ikke-muslimske kæreste, eller hvis du var en muslimsk kvinde, der fik tæv af sin ægtemand – eller af det religiøse politi – hver gang hun bevægede sig ud i det offentlige rum, uden at bære tørklæde…

 9. Af Javier Martinez

  -

  “Da selvbestemmelsesretten må anses for grundlæggende for en liberal stat,”…Boss

  I et demokrati bestemmer flertallet, uden at som jøderne i Israel at smide palæstinensiske modstandere ud af landet! Samfundsindretningen er en flertals demokratisk afgørelse.
  Om jøderne skal skærer i deres børns kønsdele, eller muslimerne, bestemmer flertallet.

  Jeg støtter stærkt om at uniformer i professionel og ameteur fodbold mv, skoler og militæret mv. erstattes af et personlig valg af farver og venner….Men når det kommer til økonomi , beskæring i børns kønsdele, krig er dette altså, eller burde være, en flertalsafgørelse..Ikke et spørgsmål om minoritetsrettigheder…Uanset om religiøse af karakterer eller industrielle..

  AF J L – 10. AUGUST 2016 16:31
  Med dette indlæg argumenterer Michael Böss netop for at staten har pligt til indføre et forbud imod omskæring af drengebørn,

  Helt enig! Argumentet er “counterproductive” af hensigten i sin logik! 🙂

  AF JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN – 10. AUGUST 2016 16:53
  “Tolerance becomes a crime, when applied to evil.” ..

  And scientology and religion in general! Tolerance kan skam godt gå for langt! Når frivillige ateister ikke skal have lov til at hjælpe hjemløse på religiøse varmestuer, er min tålmodighed altså langt mere end opbrugt.

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Man kan selvfølgelig godt prøve, at forbyde religioner, men man kan ikke forbyde ånd, da verden på et helt fundamentalt plan er af åndelig natur! Religioner er tidligere tiders forsøg på, at forstå dette forhold.
  Scientology er en “anvendt religiøs filosofi”, som forsøger at forstå dette faktum, og at anvende det til, at gøre verden – samt de mennesker, der lever i den – bedre.

 11. Af Maria Due

  -

  Tak, det er et glimrende indlæg i den udvidelse af debatten, jeg længe har ønsket. Den har ganske vidst eksisteret meget længe, men som et lyssky “racistisk” og “islamofobisk” element blandt påståede “kældermennesker”.

  Hvis det skal nytte, tror jeg, at det bliver nødvendigt at demonstrere, at der er tale om mere end en hensigtserklæring. Dvs. at der er tilfælde – og de er ganske mange – hvor staten må skride ind og standse både en udvikling og en sædvane.

  Stod det til mig, skulle alle indvandrere og asylanter fx gennemgå et helbredstjek, der fanger de alvorlige sygdomme, der i disse år kommer til landet. Som barn gik jeg på en skole, hvor en af lærerne havde tuberkulose, men holdt det hemmeligt og nåede at smitte en hel flok teenagebørn. De fik afbrudt deres skolegang i bedste fald i et-to år, og resten af min skoletid på samme skole blev vi alle med mellemrum testet for, om vi havde fået sygdommen. (Læreren blev ansat hos Danmarks Radio). Sådan var det den gang, man var rede til at yde den nødvendige forebyggende indsats, og Danmark blev omsider fri for tuberkulose, der tidligere var en af de store dræbere. Nu er den igen kommet til landet, og det var unødvendigt og kan gøre mig meget vred .

  Politisk korrekthed er et vederstyggeligt og ofte dybt selvisk fænomen, når den får lov til at udarte, som det er sket. I dag truer den både vort helbred, vort velfærdssamfund og vore børns fremtid, og jeg kan ikke forestille mig, at nogen af os vil nå at opleve, at de gener, den har påført os, bliver rettet op igen. Måske lader det sig endda ikke gøre.

  Der bør også uden vammel forståelse for kulturelle forskelligheder sættes ind med meget, meget alvorlige repressalier, hvis folk lemlæster deres børns kønsdele af religiøse grunde. Hvad nytter det, at det er forbudt med de barbariske operationer på køkkenbordet, hvis ikke det konstateres, at de har fundet sted. Sådanne konstateringer er hidtil strandet på, at man ikke kunne byde alle piger at blive undersøgt og heller ikke kunne få sig selv til at gøre den forskel, at man “nøjedes” med piger fra de kulturer, hvor omskæring rent faktisk praktiseres. Har nogen nogensinde hørt om en etnisk dansk pige, der var omskåret? Nej vel, det har vi ikke, så dem er der ikke grund til at undersøge, og dermed bliver opgaven også mere overskuelig. Og hvor ubehageligt det end er for de piger, der er i farezonen, er det dog det bedste at undersøge dem regelmæssigt, hvis det kan forhindre dem i at komme under barberbladet.

  Dette er blot et af mange eksempler på, at det er nødvendigt at tage fløjlshandskerne af. Stod det til mig, skulle tørklædet og alt for “anstændig” påklædning også forbydes til børn, og medierne bruges til en stor kampagne, der fortæller om, hvor mange muslimske kvinder, der lider af alvorlige og helt unødvendige gener pga. D-vitaminmangel og omskæringerne, der jo bl.a. gør fødsler ekstra smertefulde.

  Som jeg læser teksten, har Michael Böss taget højde for, hvad tolerant betyder og ikke hældet sig op af den politisk korrekte version.

 12. Af Javier Martinez

  -

  “Mere forvrøvlet og intolerant på én og samme gang kan det ikke blive…”
  Scientology

  JO, du kan da bare fortsætte med dit u-relevante muslim bashing, og jøde elskeri uden at se helheden..Såvel som i den forfærdelige religiøse organisation Scientology, som du aldrig frit får lov at forlade!

  “De liberale interessere sig kun for det “enkelte menneske” ud fra egen tegnebog..Det er hån mod ethvert tænkende menneske at påstår at de står for individuel frihed.”

  “Disobedience is the true foundation of liberty. The obedient must be slaves.”
  Henry David Thoreau

  “Whoever would overthrow the liberty of a nation must begin by subduing the freeness of speech.”
  Benjamin Franklin
  (borgerliges mål om at nedlægge DR!)

  Muslimske kvinders interessers kan fx tilgodeses via vi tillader dem opholdstilladelse når uledsagede før de unge mænds..Men med garantier for at de ikke gifter sig med muslimer i hjemlandet og bringer dem herop…Så kan de “ateismiseres” effektivt…Men, nej vi skal ikke have flere indvandrer , tværtimod…Samme for undertrykte jødiske kvinder der ønsker at studere kabbalah før de har født, og er over 40 år er det vist?..

 13. Af Maria Due

  -

  vist

 14. Af Javier Martinez

  -

  Madonna var dog ligeglad, og en fornuftig jøde, og studeret kabbalah før den lovlige alder.

 15. Af Javier Martinez

  -

  “Man kan selvfølgelig godt prøve, at forbyde religioner, men man kan ikke forbyde ånd”
  Scientology

  Ånd har intet med religion at gøre. Ånd er blot at dele med sin nabo!

  Scientology gør verden værre..De skal smides ud af Danmark og forbydes deres tilstedeværelse i verdens anden mest ateistiske land….Jeg påstår ikke at jødedommen ,kristendommen og muslim dommen skal forbydes..Jeg vil blot ikke have flere af deres indvandrer til fornuftige ateistiske Danmark…Vi skal passe på Dansk kultur..Og den er ateistisk.

  “Stod det til mig, skulle alle indvandrere og asylanter fx gennemgå et helbredstjek, der fanger de alvorlige sygdomme, der i disse år kommer til landet.”
  Fru Due
  🙂

  Som om det er problemets kerne?. Og hvorledes har de helbredsmæssigt betydet noget i DK? Næh, emnet her er løn og velfærds dumpning såvel som religionens negative indflydelse..Tuberkulose udgør ingen videre helbreds trussel i dk..Læs op på den medicinske udvikling.. “I 2014 fik ca. 312 personer i Danmark konstateret TB, heraf var mere end halvdelen indvandrere. Der er kun registreret beskeden smitte mellem indvandrere og etniske danskere, men der ses en høj forekomst af aktiv smittespredning blandt socialt dårligt stillede danske og grønlandske personer, så som hjemløse, misbrugere/alkoholikere og psykisk syge.”…Endnu en socialt betingede sygdom pga. borgerligheden , og den liberale “frihed” for de få..

 16. Af Maria Due

  -

  JAVIER MARTINEZ, i stedet for at bruge dine dage og aftener på en masse debatindlæg, som ingen eller få læser, må du da kunne hjælpe der. hvor det er muligt at gøre en forskel. Det magter du ikke her.

  I øvrigt er 312 tuberkulosepatienter 312 for meget.

 17. Af Javier Martinez

  -

  Ja, og dræbersneglene bliver jordens undergang..

  Du tror da ikke at nogen interessere sig for dit hysteriske ævl? Derudover har jeg blot lavet en lille korrigering mht. virkeligheden..Lev med det og kom videre!

  312, hvor så godt som ingen kommer til at dø, eller ske videre..Følg nu med videnskaben! ikke 1950’ernes nej men den nuværende..
  Derudover undergår alle indvandrer og asylmodtager et lægetjek allerede!…Gud herre bevares..

  “liberal frihed” er frihed for de få i eliten, og drejer sig ikke om religøse rettigheder mm. vi forstår dem som i pro-jøde, con-muslim..Der er forskel på folk i liberal frihed..

 18. Af J F

  -

  “Derfor har dette superliberale samfund nu skabt nogle kløfter mellem rig og fattig, som kun sjældent har haft et sidestykke i historien.”

  Noget af det værste der kan ske for et menneske er at dø af sult og se sine børn gå samme vej. Og jeg kan garantere for, at det går LIDT bedre med det, hvor den slags plejer at ske. Derfor er jeg lidt uenig med den formulering.

 19. Af J F

  -

  Undskyld, det var et svar til N. P. Lemche.

 20. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Michael Böss

  Helt enig med Jesper Lund.

  Du skriver:

  “Radikale mangfoldighedsideologer mener derimod, at staten bør være værdineutral og lade de kulturelle grupper selv løse deres interne problemer med medlemmer, der ønsker at leve efter andre – f.eks. ”danske” – normer.”.

  I spørgsmålet om omskæring af drengebørn er du jo selv ‘radikal mangfoldighedsideolog’.

 21. Af Javier Martinez

  -

  “En liberal stat er hverken værdineutral eller historieløs”

  “It is a well known fact that reality has liberal bias.”
  Stephen Colbert

  Faktisk tænker jeg mest på den Engelske definition af “liberal” altid “A liberal is someone on the left wing of politics — the opposite of a conservative. Also, a liberal attitude toward anything means more tolerance for change.” overfor den konservative ide her i DK om ordet om det “frie menneske via liberalistiske dyder”, som jo er rent hån som konservatismen er og bliver egoistisk. Selv om K dog i dag faktisk er det fineste parti i blå blok i anstændighed!..Den er kun for de indviet der. I DK bygger konceptet på liberalisme mere eller mindre, og tyvstjålet fra den Engelske mening, som er anderledes.

  “Liberalism itself has failed, and for a pretty good reason. It has been too often compromised by the people who represented it.”
  Hunter S. Thompson

  At konservative altid tager patent om historien om Danskerne som værende deres stærke side, vidner mest af alt manglende indsigt og muligheder for evolution af status quo. De snakker reelt kun om egne interesser. Det er faktisk, uanstændigt at kalde venstrefløjen værdineutralt..Det er derudover forkert. Hvis altså jeg har forstået kommentaren korrekt!

 22. Af Lars Bordal

  -

  Et indsigtsfuldt indlæg af Michael Bøss. (MB)
  Jeg er enig i synspunkt, MB fremfører , at retten til selvbestemmelse gælder det enkelte menneske; – ikke grupper.
  Det er faktisk en afgørende præmis, som fører til en fejlslutning senere i indlægget, nemlig når Michael Bøss skriver, at det skulle give staten ret til at lovgive i fald et individ ønsker at forlade en gruppe.
  Den ret har individdet i forvejen, da det følger af ovenstående præmis.

 23. Af Svend Jensen

  -

  Michael Böss glemmer, at der noget som hedder ‘den sociale kontrakt’ mellem individet og staten.
  Denne kontrakt betyder at jeg giver afkald på total selvbestemmelsesret over eget liv, der altså er min fundamentale til alle tider gældende rettighed, ved eksempelvis at betale skat mod at staten som en modydelse beskytter mig mod alskens farer ved at besidde monopol på voldsudøvelse. Andre modydelser kan være social sikkerhed og alderspension.
  Den sociale kontrakt eksisterer kun i civiliserede lande. De fleste islamiske lande er kendetegnet ved udeladelse af enhver form for social kontrakt med staten – her omfatter de kontraherende parter kun individet og klanen.
  De forskellige ‘ismer’ til beskrivelse af staters styreformer er nok at betragte som komponenter i ethvert samfund. De fleste stater har elementer af forskellige ideelle idéer om den rette styreform. Lidt liberalisme kogt sammen med socialisme og kapitalisme etc., som giver anledning til definition af forskellige “-kratier”.
  Pudsigt nok er der vistnok ingen, som præcist har beskrevet indholdet i en ’social kontrakt’ som en seriøs social faktor. Kontrakten beskrives oftest som en løs term med mange uforpligtende tolkninger.

 24. Af Javier Martinez

  -

  “Jeg er enig i synspunkt, MB fremfører , at retten til selvbestemmelse gælder det enkelte menneske; – ikke grupper.” LB

  Indenfor hvilket område?
  Religiøse dogmer? nej
  Omskæring? Nej!
  Retten til at bestemme bidrag til statskassen? Nej.

  Til at mene, beklæde,tænke, leve som homo, bi. tran seksual mv.? naturligvis!
  DK skal ikke være et minoritets tyranny ej flertalstyranni! ..Men på essentielle områder tager flertallets bekymringer overhånd over minoritets bekymringer….

  DK er faktisk 90% ateistisk fx..Men DF har lige fået genindskrevet kristendommen i regeringsprogrammet..Det er ikke demokratisk, men blot populistisk egen interesser af populisme på spil. DF modtog 20% af stemmerne ved sidste valg..Eksistere end ikke det halve af troende af Danskere i Danmark.

 25. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Svend Jensen

  Det er sandt, at et individ allerede nu har ret til at forlade en gruppe, men i nogle tilfælde kan der være brug for supplerende lovgivning, for at præcisere og indskærpe at dasnk lov rent faktisk altid står over sharia.

  Danske muslimer har stemmeret, som alle andre danskere, men alligevel påstår radikale, danske islamister, at det er haram – forbudt – for muslimer, at stemme til demokratiske valg, fordi de mener, at islamisme er uforeneligt med demokrati.

  Muslimske kvinder har allerede nu ret til at vælge, at gifte sig med en ikke-muslim, men alligevel er der racistiske, muslimske hadprædikanter, der forbyder muslimske kvinder, at gifte sig med ikke-muslimer.

  Muslimske kvinder har også ret, til at undlade at gå med slør, når de bevæger sig ud i det offentlige rum, men alligevel er der hadprædikanter, der påstår, at de skal bære slør, når de bevæger sig ud i det offentlige rum, for ellers har deres ægtemand ret til at slå dem, fordi det står i koranen.

  Kort sagt sætter mange muslimer, det arkæiske og barbnariske, muslimske lovsystem. sharia, over dansk lov, fordi de opfatter sharaia som gudgivent og indiskutabelt, og ikke respekterer “menneskeskabte love”.

  Det sker også engang imellem, at radikale islamister vil teste, om de kan slippe afsted med at lege religiøst politi over muslimske kvinder uden tørklæde, og formastelige ikke-muslimer, der ikke underkaster sig sharia.

 26. Af Brian Jørgensen

  -

  Bum sådan!

 27. Af jesper christensen

  -

  DEN SOCIALE VELFÆRD VAR LANGT BEDRE 1960-1980.

  Danmark er ikke længere en liberal, demokratisk eller værdipositiv stat. Men nærmere et samfund hvor borgerne/danskerne i stigende grad tyranniseres af politikerne, bureaukratierne og “systemet”. Behandlingen af arbejdsløse, syge, gamle, hjemløse, børn, voldsofre, fraskilte og andre svage grupper er skandaløs, tyrannisk og næsten fascistisk. På nettet og i medierne fremkommer mange historier om iskold og menneskefjendsk behandling af danskere der er kommet ud i sygdom eller sociale problemer. I dag var der noget i DR P1 om hvordan “systemet” pisker rundt med ledige, selvom de er syge.
  Man vil helst ikke bruge penge på dem, og det kan skubbe syge ud i elendighed og hjemløshed. Selvfølgelig blev det ikke med eet ord nævnt at hovedårsagen til at der ikke længere er råd til at behandle folk ordentligt, er de snesevis og hundredvis af MILLIARDER af kroner der bruges på indvandring. Hvorfor den sociale velfærd til danskere er KRAFTIGT FORRINGET i forhold til tidligere. 🙁 (partiet V forsvarer udhulingen )

 28. Af jesper christensen

  -

  PS: På den korte a vis er der nu nogle barske film om meget voldsomme uroligheder i Frankrig, England, Tyskland og Sverige osv. Bl.a. er der en film om overfald på sagesløse mænd og kvinder/ om en bus med passagerer som angribes MED STENKAST OG BRANDBOMBER / om boligkvarterer der hærges af store flokke af kriminelle.

 29. Af Jan Petersen

  -

  Jeg henviste sjovt nok til et par link på den korte avis, men det fangede Berlingske censur – mystisk !

 30. Af r. vangkilde

  -

  Den liberale stat skal først og fremmest være en balance imellem grundlæggende værdier, skole, sundhed, ældre pleje samt en balance i økonomien igennem skatter og afgifter, uden
  det sociale overdrev , hvor lønnen er mindre end skatten, og velfærd ikke skal være gratis til
  alle, når politikerne lover beskæftigelse til alle. Demokratiet er jo blot et styrings redskab.

  Böss er jo institutions menneske, så jeg mangler værdier, som skabes i det private regi af det
  enkelte menneske, hvor værdierne kreerer og vokser ud af hænder og tanker, ELLER kald det
  konkurrence på frihed, tolerance, disciplin, respekt, familie og væksten i det nære.

 31. Af Javier Martinez

  -

  “Det er sandt, at et individ allerede nu har ret til at forlade en gruppe, men i nogle tilfælde kan der være brug for supplerende lovgivning, for at præcisere og indskærpe at dasnk lov rent faktisk altid står over sharia.” JSR

  Sharia. er ikke en del af Dansk lovgivning og bliver det heller ej aldrig,, som ej biblen , torah eller Hubbards samlede værker..Alle skal indskærpes i fratagelsen af deres politiske magt…Ikke en over den anden, men på lige vilkår!

  “men alligevel påstår radikale, danske islamister, at det er haram – forbudt – for muslimer, at stemme til demokratiske valg,”

  Tak gud for dette! Falsk som det endnu engang er i Danmark! 🙂 ..Så mangler vi bare at de bibelske tilhører, troende jøder, Scientologists osv,gør ligeledes! Men har lange udsigter! Men er dog et rent muslimsk parti på vej , og i længden kommer det ind med 5% muslimer i landet, og 5% er vægtskålen i Danmark..
  Skal vi forbyde religiøse partier? Ja tak!

  Religiøse skal ikke bestemme retningen og samfundets indretning via begreb som den “indviduelle friheds rettighed” her!…Alt for mange religiøse har politisk magt i Danmark.Uanset om vi snakker medier eller i folketinget…

 32. Af Gert Hansen

  -

  Det Böss skriver om, er i al sin enkelhed ‘clash of civilizations’.

  Og det er, hvad store dele af Vesteuropa oplever i stigende grad. Den herskende elite i Vesteuropa er fuldt ud klar over det, og har accepteret tingenes tilstand, og arbejder aktivt for det.

  Et demokratisk flertal i Storbritannien har besluttet at det kan være nok, om end det næppe ændrer meget på det punkt. Østeuropæiske medlemmer af EU, der ikke har historiske post-koloniale komplekser, vil heller ikke være med, men kan næppe modstå EUs økonomiske armvridning, og falder uden tvivl derfor til patten.

  Elitens omkalfatring af den såkaldte ‘værdineutrale liberale stat’ skrider fremad som planlagt, herunder lovmæssige indgreb i ytrings- og skrivefrihed, om end det selvfølgelig ikke altid går så gnidningsløst som ønsket.

 33. Af Ali Mehmet

  -

  Javier Martinez
  Hvorfor tror du, at jøder klarer sig bedre økonomisk, end muslimer? Nu mener jeg ikke olieproducerende lande og heller ikke rige amerikanske jøder. På mange måder ligner jøder og muslimer hinanden. Både muslimer og jøder har ganske strenge leveregler.

 34. Af Javier Martinez

  -

  AF ALI MEHMET – 10. AUGUST 2016 23:12

  “Hvorfor tror du, at jøder klarer sig bedre økonomisk, end muslimer”

  Når du har den første million hjemme, kommer den næste også nemt..Blot et spørgsmål om snilde, smålighed,arv, og ikke at dele, frimurer skab 🙂 mv Finder jøder yderst nærige generelt..Har rejst over hele verden, og mødt nok fem hundrede jødiske rejsende der over tid, og er altid målløs mht. deres manglende gavmildhed når de står over en ekstrem fattig..Der mangler de simpelthen moral tilgang!

  Jeg er villig til at generalisere ja!…Har dog kun mødt et fåtal af muslimer i den videre verden, da de ikke rejser verden rundt, og kan ikke sige om de er ligeledes da, men tvivler!..Da jeg er vant til at se ekstremt fattige muslimer betaler til endnu fattigere medborger!…Men de rigeste borgere i de lande betaler ikke en disse..Almisserne i de muslimske lande, kommer fra de fattige der!

  Det Amerikanske samfund er opbygget på samme almisse samfund..Blå blok kunne godt tænke sig at indføre et lignende, hvor kun fattige betaler til fattige..En tidløs sandhed.

 35. Af Javier Martinez

  -

  Hvis man tog en måling på frimurer antallet af jøder i frimurer logen Lemche, hvor stor % tror du vi taler om?

 36. Af Jan Petersen

  -

  NWO og MSM kører med klatten . . . andet er der vel ikke at sige om det!

  Vil man følge med i bare en brøkdel af news, hedder det – alternative medier!

 37. Af jørgen andersen

  -

  At Danmark bevæger sig i en mere og mere fascistisk og folkefjendsk retning, kan ses af mange ting. Blandt andet af de systematiske krænkelser af danskernes menneskerettigheder. Mens migranter tildeles flere og flere rettigheder, fratages dansker nærmest alle rettigheder. F.eks. har migranter nu ret til at flerkoneri og familiesammenføring af op til 17-25 børn. Og hvis grove kriminelle har børn, vil man ikke udvise dem. (levakocic mfl.) De må ikke miste forbindelsen med børnene. Derimod er der i partierne og i “systemet” ingen respekt for retten til familieliv, når det gælder danske forældre og deres børn, selvom det er en ret der er en væsentlig del af MR. Den danske familiepolitik er nærmest kommunistisk eller femi-fascistisk. Den er betonbureaukratisk, børnefjendsk, mandsfjendsk, kvindefjendsk og familiefjendsk. Kort sagt, systemet er totalitært, umenneskeligt og fuldstændig skandaløst. Men i årtier er det gået under politikernes og mediernes radar hvor forrykt, grufuldt og u-hyggeligt familiepolitikken fungerer.

 38. Af jørgen andersen

  -

  DANSKERNES MENNESKERETTIGHEDER IGNORERES OG UNDERTRYKKES

  At Danmark bevæger sig i en mere og mere fascistisk og folkefjendsk retning, kan ses af mange ting. Blandt andet af de systematiske krænkelser af danskernes menneskerettigheder. Mens migranter tildeles flere og flere rettigheder, fratages dansker nærmest alle rettigheder. F.eks. har migranter nu ret til at flerkoneri og familiesammenføring af op til 17-25 børn. Og hvis grove kriminelle har børn, vil man ikke udvise dem. (levakocic mfl.) De må ikke miste forbindelsen med børnene. Derimod er der i partierne og i “systemet” ingen respekt for retten til familieliv, når det gælder danske forældre og deres børn, selvom det er en ret der er en væsentlig del af MR. Den danske familiepolitik er nærmest kommunistisk eller femi-fascistisk. Den er betonbureaukratisk, børnefjendsk, mandsfjendsk, kvindefjendsk og familiefjendsk. Kort sagt, systemet er totalitært, umenneskeligt og fuldstændig perverst og skandaløst. Men i årtier er det gået under politikernes og mediernes radar hvor forrykt, grufuldt og u-hyggeligt familiepolitikken fungerer. Med tusinder og atter tusinder af knuste barneskæbner til følge. Med bureaukratisk tyrannisering og terrorisering af retsløse mænd til følge.

  FAMILIEPOLITIKKEN ER EN SLAGS ORGANISERET OG ÅNDSFORMØRKET ONDSKAB

  Rødfeministisk ideologi og manglende respekt for samfundets mest grundlæggende enhed, FAMILIEN, har bragt splittelse og opløsning ind i hundredtusindvis af familier, har gjort utallige børn til faderløse og rodløse taberbørn. (Antallet af skilsmisser er nu oppe i 55-60%) Har skubbet utallige forældre, både mænd og kvinder samt børn og unge, ud i afmagt, fortvivlelse, nedværdigelse, konflikt, retsløshed og social deroute, eller ligefrem sygdom, tragedie og selvmord.

 39. Af Gert Olesen

  -

  MERKELS OG LØKKES POLITIK ER EN KATASTROFE. Se de advarende og yderst ildevarslende film og nyheder hos den korte avis/snaph/180g/urias om hvad der foregår af overfald, uroligheder, vold og mord i Sverige, Frankrig og England osv.

 40. Af Arvid Holm

  -

  Individet påvirkes kulturelt af omgivelserne, så det opfinder ikke egen kultur.
  Religiøse og politiske overbevisninger opstår ofte i en ung alder, hvor individet savner kritisk sans og er i et afhængighedsforhold til dem, der indoktrinerer.
  Det får ingen praktisk betydning, at staten/samfundet respekterer det unge individs personlige frihed til at vælge, når barnet alligevel indoktrineres af forældre eller andre autoritetspersoner i barnets miljø.
  Man må f.eks konstatere, at de fleste Jehovas Vidner og de fleste muslimer er opvokset i netop de religiøse miljøer.
  Ligeledes kan man fundere over, hvordan den politiske fordeling ville være, hvis undervisere og journalister var politisk neutrale.
  Det bedrøvelige resultat af den berømmede personlige frihed bliver således ikke, at individet vælger frit.
  I stedet kan mere eller mindre mærkelige mennesker frit proppe deres overbevisninger ind i hovedet på forsvarsløse ofre.

 41. Af Tom Erne

  -

  Et blaendende godt, relevant og laenge ventet indlaeg!
  Eneste anke er, at individet maa tage sit personlige ansvar, ogsaa naar det gaar paa at goere sig selv til, eller at forblive, en del af en gruppering som netop ikke tillader individuel frihed.
  Med frihed foelger ansvar, ogsaa for de dumme valg man maatte traeffe i livet.

 42. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Michael Böss

  Havde dit indlæg været bragt i en amerikansk avis, ville du blive betragtet som en varm fortaler for Donald Trump.

  Jeg ser dit indlæg ud som den intellektuelle opbakning til den ultraliberale kamp for den enkelte imod staten, hvor staten er indbegrebet af alt ‘det onde’.

  Det virker lidt besynderligt her i Danmark, hvor et stort flertal går ind for den danske velfærdsmodel, hvor staten tager sig af beskyttelsen af ‘den enkelte’ – forsvar, politi, sundhed, uddannelse osv.

 43. Af Thomas Nielsen

  -

  Det store mysterium i mine øjne er, at mangfoldighedstilhængerne i deres grænseløse tolerance også omfavner intolerancen. For Islam er, helt objektivt betragtet, i sin kerne intolerant: Tror du ikke på Allah, så er du vantro. Spiser du svinekød, og alt andet kød der ikke er halalslagtet, så er du uren. Drikker du alkohol er du fortabt. Går du som kvinde med udækket hår er du en skøge. Overholder du ikke reglerne for bøn og faste er du dømt til evig fortabelse. Med andre ord, stort set hele den vestlige kultur, hvoraf netop tolerancen og mangfoldigheden er opstået, er i muslimsk optik forkastelig, syndig og skal bekæmpes med alle midler. Læser man Koranen, ser man vers efter vers hvordan vi vantro vesterlændinge efter Allahs regler bør behandles af en rettroende muslim: Slå dem ihjel! Hug hænder og fødder af dem! Halshug dem! Og er det ikke netop det vi ser i disse år overalt i Europa? Rettroende muslimer der udfører Allahs vilje, ja hylder ham ved deres ugerninger: “Allahu Akbar!” Massemord på uskyldige som hyldest til Gud!
  Hvordan kan det være i mangfoldighedens tjeneste at en sådan afgrundsdyb intolerance ikke bare tolereres, men ligefrem inviteres indenfor og støttes og forsvares både økonomisk, juridisk og moralsk?
  Hvor perverst! Hvor selvmorderisk – og så i frihedens og tolerancens og mangfoldighedens navn!

 44. Af jørgen andersen

  -

  Så var der igen en juulsk kommentar fra konvertitten eller radikalisten ju ul der viser at han som sædvanlig ikke forstår ret meget. Ju ul har f.eks. ikke opdaget at staten, systemet og politikerne ikke længere er optaget af at levere velfærd og retfærdighed, ikke mere ønsker at tjene, bevare og forsvare fædrelandet og eget folk, men hellere vil afskaffe og udskifte nationen og folket. I stedet for velfærd får vi nu forringelser, spareøvelser, lukninger, invasion, besættelse, kriminalitet og fremmedherredømme….. beskyttelsen af danskerne er afløst af angreb på egen befolkning….. forsvaret, politiet, folkesundheden, uddannelsen og hele infrastrukturen undergraves og udhules, demokratiet udskiftes med fjernstyring og direktiver udefra. Og danskernes menneskerettigheder udskiftes med diskrimination og undertrykkelse. Se ovenfor kl. 0.54.

 45. Af jørgen andersen

  -

  PS: Nu er der så nogle politikere der vil skære 25% af DR licensen. Men hvorfor ikke skære 50 eller 75%. DR er ikke ret meget andet end en radikal propagandasttion, for ikke at sige løgnefabrik. Man rider røde kæpheste året rundt, og man undergraver og snigløber det danske folks demokrati, velfærd og fremtid. De næsten fire milliarder tvangs-licens kroner der bruges på DR, støtter et udansk og anti-dansk foretagende. Og den dame der er kransekage-figur for DR får mere i løn end statsministeren. Og på een udsendelse om en skægget dame brugte man 275 millioner kr.

 46. Af bent hansen

  -

  Regeres vi af utopiske fantaster og døvblinde ignoranter? Det ser sådan ud. For tho mas ni el sen kl. 9.59 har jo ret i at islamisterne er vor tids na zi ster. Netaviserne viser hvordan de hærger i vores nabolande med optøjer, terror, vold og mord. Men det ignorerer vores regering, der lystigt importerer et hav af udgiftstunge, krævende og agressive migranter, hvoraf en del er kriminelle eller potentielle terrorister. Men det bekymrer sandelig ikke vores kloge og fremsynede regering. De blodige uroligheder i Frankrig, Tyskland, England og Sverige har man ikke tænkt sig at lære noget af. Nej, lad os endelig fremture med den pladderhumanisme som alle radikale og røde er så begejstrede for. Det skal nok ende med berigelse, harmoni og dejlige/ lykkelige tider, efterhånden som Danmark bliver afrikaniseret og islamiseret. Især kvinderne vil få det meget bedre.
  Hurra, hurra. 🙁

 47. Af Dennis Pedersen

  -

  Puha, jeg er da glad for at der er flere til at tale Preben Jensen og venner imod, men Javier’s konstante spam begynder godt nok at gå mig på nerverne.

  @Marie Due: Vil du, som kvinde, sige at du dermed går ind for påtvunge gynækologiske undersøgelser af alle unge piger? Ville du selv have lyst til at blive udsat for dette på regelmæssig basis? Eller at eventuelle døtre blev det? Det ville sikkert være en glimrende måde at opfange de mange voldtægter der ikke anmeldes, men jeg mener ikke det er værdigt at udsætte ofre for den slags behandling.

  Ellers er jeg hovedsageligt enig med dig; tilrejsende til landet bør, i det omgang det er muligt, kontrolleres for sygdomme – enten ved “fripas” fra lande hvor man har tillid til lægesystemet eller ved en form for kontrol ved ankomsten. I mange asiatiske land har man f.eks. infrarøde termometre i lufthavne og grænseovergange, så man kan se om folk har feber eller andre åbenlyse symptomer. Jeg er godt nok aldrig blevet stoppet i en sådan kontrol, så hvad de gør hvis nogen vitterligt er syg ved jeg ikke.

 48. Af Luis Suárez

  -

  “…frimurer antallet af jøder i frimurer logen …”

  Du er jo en komplet forvrøvlet judæofob og masonistofob – ligesom Hitler!

  Hitler vandt åbenbart Anden Verdens krig, for ALT er “ligesom” Hitler i vore dage; især falske fodboldspillere, der hader og frygter jøder og frimurere – ligesom Hitler…

 49. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Niels Juul Hansen

  “Du skriver: “Jeg ser dit indlæg ud som den intellektuelle opbakning til den ultraliberale kamp for den enkelte imod staten, hvor staten er indbegrebet af alt ‘det onde’…”

  Så har du kun læst dine egne fordomme ind i indlægget, i stedet for at læse, hvad Michael Böss rent faktisk skriver!

  For han skriver intet om, at bekæmpe staten; han skriver tværtimod, at der er brug for en liberal stat, for at sikre den enkeltes frihed.

  Han skriver intet om, at der er en modsætning mellem frie individer og en liberal stat, tværtimod, så skriver han, at staten kan være nødvendig, for at sikre den enekltes frihed, i forhold til undertrykkende subkulturer, der ikke vil respektere, deres individuelle frihed!

  Staten skal ifølge ham netop støtte “den enkelte”, hvis vedkommende bliver undertrykt af en (evt. religiøs) subkultur, som vedkommende frivilligt, eller ufrivilligt, opfattes som en del af.

  Böss skriver:

  “En af de fundamentale værdier i en liberal stat er den enkeltes ret til, at bestemme over deres eget liv. Retten til selvbestemmelse er en ret, der gælder individet.

  Den gælder ikke grupper og således heller ikke den kulturelle gruppe, den enkelte tilhører. ”

  Indlægget er altså hverken en kritik af velfærdsstaten, eller staten, som sådan.

 50. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Thomas Nielsen

  “Det store mysterium i mine øjne er, at mangfoldighedstilhængerne i deres grænseløse tolerance også omfavner intolerancen. For Islam er, helt objektivt betragtet, i sin kerne intolerant:”

  Hvis man som ‘mangfoldighedstilhænger’ mener, at enhver er salig i sin tro, så har det da intet med omfavning at gøre. Jeg er ateist og mener, at tro er en privatsag, men jeg kunne (ved Gud) aldrig drømme om at omfavne nogen trosretning.

  Den geniale satiriker, Tom Lehrer, skrev i tresserne en sang om den amerikanske Brotherhood WeeK:

  “Oh, the Protestants hate the Catholics,
  And the Catholics hate the Protestants,
  And the Hindus hate the Moslems,
  And everybody hates the Jews”.

  I dag er Jews nok blevet erstattet af Moslems.

 51. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Niels Juul Hansen

  Der er netop brug for en liberal stat, for at beskytte frie individer mod intolerante, religiøse subkulturer, der f.eks. truer, eller myrder såkaldte “vantro”, og som iøvrigt sætter deres religiøse love over de demokratisk vedtagne love.

  For problemet er jo netop, at medlemmerne af nogle af de religiøse subkulturer på ulæovlig vis optræder som selvbestaltet, religiøst politi i forhold til andre, som de – med eller uden ret – opfatter, som medlemmer af deres religiøse subkulturer.

  De religiøse subkulturer bruger ikke kun ulovlig magtudøvelse i forhold til frivillige medlemmer af de pågældende religiøse subkulturer, men også i forhold til medlemmer, der vil ud af den pågældende subkultur, samt i forhold til “vantro”, der ikke er, og ikke vil være medlemmer af den religiøse subkultur.

  Derfor kan staten også være nødt til at beskytte såkaldt “vantro”, som bliver angrebet af selvbestaltede, drakoniske inkvisistionsdomstole, eller af religiøse terrorister.

 52. Af Maria Due

  -

  Dennis Pedersen, jeg havde tænkt mig grundigt om og har også personlige grunde til at skrive, som jeg gjorde. Nej, ikke alle unge piger, men dem der er i farezonen. Havde jeg født på et tidspunkt, hvor man ikke kunne give blodtransfusioner, havde jeg ikke overlevet at sætte et meget stort barn i verden, som insisterede på at blive født i sædefødsel. Det var dengang obligatorisk for sygeplejeelever, at de som en del af deres uddannelse skulle overvære en meget vanskelig fødsel, og denne var efter sigende den værste man i mands minde havde oplevet på et af landets største hospitaler, så det blev et stor tilløbsstykke. Jordemoderen forsvandt hurtigt ud af billedet efter en bemærkning om, at hun aldrig havde oplevet sådan et temperament, og barnets far, der ellers var lægesøn, turde heller ikke være der. Overlægen var ikke til nogen hjælp og sagde på et tidspunkt højt og tydeligt, at han ikke vidste, hvad han skulle gøre. Det var de ord, han brugte, skønt jeg var ved fuld bevidsthed. En ældre sygeplejerske var mit eneste holdepunkt, bogstaveligt talt, og svarede overlægen, at han var nødt til at gøre noget, for nu var alle hendes elever besvimet, og hun var også selv tæt på at gøre det. Nuvel, så samlede jeg alle mine kræfter, og barnet blev født ved sin mors hjælp men havde ligesom jeg på et tidspunkt haft en dårlig hjertelyd. Han har den dag i dag sprængte blodårer i ansigtet, men vi kom os helt, men det var ikke en selvfølge. De følgende dage fik jeg flere besøg af sygeplejeelever, der betroede mig, at efter den redelighed havde de besluttet, at de aldrig ville have børn, og jeg svarede dem, at det var bare mit “temperament”, men det troede de ikke på. Inden jeg skrev mit indlæg i går, havde jeg læst et JP-interview med jordemor og feminist Karen West, der i stærke vendinger fortalte om omskårne kvinders meget vanskelige og smertefulde fødsler og kom til at tænke på, hvad jeg selv gik igennem. Det hører med til historien, at jeg var i gevaldig god form og var så sporty og overmodig, at jeg havde regnet med at føde hjemme, indtil jeg ved den sidste lægeundersøgelse fik at vide, at der var fare for barnets liv, og at jeg skulle indlægges. Det kan da umuligt passe, tænkte jeg, og vaskede derefter gulvene i hele huset, nede på knæ, og pakkede mine ting.

 53. Af Javier Martinez

  -

  @Marie Due: Vil du, som kvinde, sige at du dermed går ind for påtvunge gynækologiske undersøgelser af alle unge piger? Ville du selv have lyst til at blive udsat for dette på regelmæssig basis?
  Denni pedersen

  Din bekymring for muslimskes pigers ve og vel er er køn! Du lyder som veltilfreds med at de fik deres kønsdele tortureret af en mand. Du burde søge lidt hjælp.

  Luis Suarez..Masser af jøder i frimurerlogen..Lær din historie, og studer lidt seriøse medier..

  “Jeg ser dit indlæg ud som den intellektuelle opbakning til den ultraliberale kamp for den enkelte imod staten, hvor staten er indbegrebet af alt ‘det onde’…”NJH

  Læser indlægget på samme måde! At liberalister skulle være for frihed for alle er en hån mod tænkende mennesker..Kun for frihed for dem selv, på andres bekostning…Indlægget skal forstås som en støtte til “Libertarians” som sådan set er den mest afstumpet politik muligt!..Trump tilhører den sådan set også!

  Kun en rød stat beskytter ordentlige mod religiøse tåber og deres indflydelse..Blå blok er altid den troende tåbe blok.På Nær R hvor en del jøder og kristne stemmer også..

 54. Af Jakob Schmidt-rasmussen

  -

  “I dag er Jews nok blevet erstattet af Moslems.”

  Nej!

  Det er stadig jøderne, der er ofre for (migrant-)pøblens og (den venstresnoede del af ) overklassens had.

  Nu er det de radikale muslimer, der både er jødehadere og antidemokrater (ligesom Hitler…), der forfølger og myrder jøderne, mens kystbanesocialisterne blot sympatiserer med de islamistiske jødehadere, og som forsvarer islamisternes antisemitisme ved enhver lejlighed…

  Når den liberale stat er nødt til, at beskytte jøderne mod trusler, overfald og decideret terror, begået af radikale islamister, så skyldes det jo netop, at venstrefløjen konsekvent forsvarer de islamistiske antisemitter, der truer, forfølger og myrder jøderne!

 55. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Læser indlægget på samme måde!”

  Så er i to, der ikke kan afkode en ret enkel tekst!

  For Michael Böss skriver jo netop, at der er brug for en stat, til at forsvare individets frihed, i forhold til undertrykkende(, religiøse) subkulturer, der for søger at tiltage sig ulovlig magt over individet…

  Michael Böss skriver: “Da selvbestemmelsesretten må anses for grundlæggende for en liberal stat, har staten ret til at gribe ind med lovgivning i de tilfælde, hvor en person ønsker at bryde ud af sin gruppe og leve efter andre kulturelle og sociale normer end dem, der gælder for gruppen.

  En liberal stat er altså en stat, der har pligt til at blande sig i spørgsmål af ikke blot social, men også kulturel karakter, så snart den enkeltes ret til selvbestemmelse – og dermed dets værdighed som menneske – er truet.”

 56. Af Javier Martinez

  -

  Venstrefløjen støtter naturligvis ikke mordere..Det gør højrefløjen dog i lande som Syrien, Irak, Afghanistan, Libanon mv…Højrefløjen har skaft flygtninge krisen, da de er gode løn og velfærds dumpere..Derfor har vi altid indvandrer rekord når blå har magten..

 57. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er sandt, at venstrefløjen ikke støtter mordere – Dvs. den rigtige venstrefløj, omkring radikale demokrater, som f.eks. Preben Wilhelm.

  Men den slags venstreorienterede udgør et forsvindende mindretal af venstrefløjen.

  De fleste venstreorienterede har sympatiseret med antisemitiske mordere, siden Sorte Septembers terrorangreb på de jødiske sportsfolk ved olympiaden i 1972.

  Ved dén lejlighed arbejdede den palæstinensiske terrororganisation, Sorte September, iøvrigt både sammen med radikale socialister og med tyske nazister!

 58. Af P Christensen

  -

  Et begreb som fx religionsfrihed er selvmodsigende.
  De fleste religionsudøvelser vedrører ikke udøveren alene,
  men tillige den pågældendes omgivelser, der ofte pålægges indgreb i deres frihed.
  Og så er der således ikke tale om religions-frihed længere

 59. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @P Christensen

  Det er faktisk en helt central diskussion, du åbner op for dér!

  Det er nemlig ikke på forhånd givet, hvordan man skal vægte de forskellige menneskerettigheder i forhold til hinanden.

  Som det er nu, sættes trosfrihed – eller religionsfrihed – meget ofte over kvinders ret til, at blive respekteret og behandlet som frie individer, der er ligestillet med mænd – og det går især ud over muslimske kvinder, der bor i muslimske samfund.

  Desuden kan kravet om religionsfrihed i nogle tilfælde føre til, at menneskerettighederne bliver underordnet det muslimske lovsystem, sharia.

  De muslimske lande har flere gange forsøgt, at få FN til at acceptere den såkaldte Kairoerklæring om menneskerettigheder i islam, der sætter sharia over de universelle menneskerettigheder.

 60. Af Axel Eriksen

  -

  @ Javier Martinez!

  Når nu de “røde” er så fremragende på alle punkter og er alle andre mennesker overlegne på alle punkter – m.h.t. kreativitet, intelligens m.v.- hvorfor har så ikke et eneste “rødt” samfund i praksis vist sig som en succes?

 61. Af Axel Eriksen

  -

  Og værdiløshed og historieløshed har præget de totalitære “røde” regimer, der har afprøvet socialismen/kommunismen i mangeårige forløb!
  Alle eksisterende “værdier” er blevet skrottet og erstattet af selvopfundne “pseudoværdier”!
  Historien før den “røde” magtovertagelse er blevet slettet – byer, gader, pladser o.s.v. er blevet omdøbt. Og alt før skal hyldes i glemslens slør!

 62. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.
  Godt gået! Jeg tror at du har været bistået af engle!

 63. Af Axel Eriksen

  -

  Niels Juul Hansen – og tilsyneladende: “The Moslems hate everybody”!

 64. Af Helle Larsen

  -

  Maria Due
  Hvorfor var du ikke begavet nok til at kræve kejsersnit? Du udsatte dit barn for den værste tort. Jeg arbejder med hjerneskadede mennesker.

 65. Af Axel Eriksen

  -

  Kære Maria -sejt gået – men hvorfor ikke det kejsersnit?

 66. Af Maria Due

  -

  Flemming Lau, tak det var sødt af dig, og jeg vil gerne tro dig. . Det var før man fik mulighed for epidural bedøvelse, men kvinder kan meget, når de får at vide, at deres barns hjerte ikke mere slår, som det bør. Karen West fortalte også, hvordan muslimske kvinder fortsætter med at blive gravide, selv om familien har fået at vide, at de ikke kan tåle det, og jeg forstår godt hendes harme over alle disse unødvendige og barbariske lidelser. Hun nævnede forøvrigt også, at hun mener, at Kvinfo har svigtet, og det er hun mildt sagt ikke ene om at mene.

  Hvis man starter tidligt med at undersøge de små udsatte piger, tror jeg, at man kan afdramatisere det for barnets vedkommende og hurtigt få det overstået. Børn får jo heller ikke lov at skulke fra tandlægebesøgene. Forældrene skal trues med bål og brand og al hensyntagen til at “det jo bare er deres kultur” skal skrottes råt og brutalt. Før i tiden brugte øvrigheden danske præster til at videregive information om nye love og bestemmelser, og det kan man også passende involvere imamerne i,så at de pålægges med mellemrum at informere deres menigheder, om at det er en kriminel handling at omskære pigebørn Og taler imamerne igen med to tunger, skal de kunne idømmes fængselsstraf. Jeg ser helst, at det ligeledes forbydes for drengenes vedkommende, de kan jo, når de bliver myndige, selv beslutte om de gerne vil have det gjort, og det er da muligt, at nogen vælger det. Men jeg kan ikke forestille mig, at en pige på 18 frivilligt vil vælge at underkaste sig sådanne pinsler, og det skal også være kriminelt at påtvinge hende det. Det er det måske allerede.

 67. Af Flemming Lau

  -

  Beslutningen om et kejsersnit skal tages inden fødslen, går i gang, ellers er det for sent. Og man glemmer at dengang havde man ikke det scannings udstyr som vi har idag!

 68. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.
  Jeg er enig vedrørende kvindelig omskæring. Hvad angår drengens, så er jeg mere forbeholden idet en forhuds forsnævring skulle være en ret smertelig erfaring, hvorfor denne også tit efter lægeligt skøn, bliver omskåret. Endelig tør jeg ikke kritisere en næsten 4000 år gammel jødisk skik. Jesus blev jo også omskåret på 8′ ende dagen og idag mener jeg at det foregår under lægelig supervision. Men det er da et følsomt emne og jeg er glad for at jeg ikke lige har været en del af den statestik!

 69. Af Maria Due

  -

  Helle Larsen og Axel Eriksen. Den dag i dag er det stadig omdiskuteret, om man i tilfælde som mit skal foretage et kejsersnit, man kan jo ofte få vendt barnet, hvis det ikke er alt for stort. Få år efter, at jeg havde fået min søn, fik jeg at vide af en veninde, hvis mand var gynækolog, at “min” overlæge havde betroet dem, at han “altid var ved at tisse i bukserne af skræk”, når han foretog et kejsersnit. Der har vi nok svaret, jeg fik ikke valget.

  Men dette skal ikke handle om mig, og om hvor helt ind i helvede ubegavet jeg er, det forsikres jeg dagligt om i debatten, særdeles grundigt, så deri er der intet ny endsige interessant. Og et rask kejsersnit er efter min mening ikke svaret på de pinsler, som kvindelig omskæring medfører. Muligheden skal heller ikke være en sutteklud for dem, der gennemtvinger en sådan lemlæstelse.

 70. Af Javier Martinez

  -

  “De fleste venstreorienterede har sympatiseret med antisemitiske mordere, siden Sorte Septembers terrorangreb på de jødiske sportsfolk ved olympiaden i 1972.”

  Rasmussen har stadig ikke forstået at det var USA og Israel der støttede osama bin l , og skabte ham og derefter ISIS via deres krige i mellemøsten…Sørgeligt med en uvidenhed så absolut perfekt og uden huller…

  “Som det er nu, sættes trosfrihed – eller religionsfrihed – meget ofte over kvinders ret til, at blive respekteret og behandlet som frie individer, der er ligestillet med mænd – og det går især ud over muslimske kvinder, der bor i muslimske samfund.” p.christensen

  Og glem endelige ikke kvinder gift med borgerlige mænd..Deres kvindehad er på linie med muslimers..Vil den sidste blå kvinde i blå blok venligst slukke for lyset og efterlade opskriften på et kogt æg?

  “hvorfor har så ikke et eneste “rødt” samfund i praksis vist sig som en succes?”
  v revisoren

  Danmark er da et succesfuldt samfund? Men korrekt at socialismen er ikke helt indført, selv under regeringer som Anker Jørgensen og Krag som var de sidste store Danske statsledere, indtil den kommende statsminister Mette Frederiksen..
  Derudover i socialistiske lande som Cuba og Venezuela har USA og Vesten gjort alt for at ødelægge deres model, af den simple grund at de ønsker dem som underdanige puddelser der gør som sagt..Derfor fx., kan mæersk ikke have forretning i Cuba hvis de også ønsker at have forretning i USA..Novo har dog fået lov at sælge lidt diabetes medicin de sidste år, efter EU pres..Men kun sådanne medicinske produkter får adgang..Dog stod et Dansk firma også bag ved at installere alle el målere mv. i Cuba, via et system de sidst brugte i 1970erne ..Systemet er billigere i længden end alt andet, og tjente dem da en halv milliard…Den kom også under humanisme produkter naturligvis..

  I Europa har vi aldrig set socialisme i virkeligheden i den vestlige del..Derfor kan man heller ikke sammenligne med hvorledes den var i Rusland, som den ville blive her via en meget mere oplyst befolkning, såvel som et samfund der har bevæget sig langt frem teknologisk og menneskeligt…

  PS indlæg i filteret støvring?

 71. Af Javier Martinez

  -

  Og værdiløshed og historieløshed har præget de totalitære “røde” regimer,
  v revisoren

  Overhovedet ikke..De kender den historiske værdiløshed og værdihistorieløshed fra gamle dage, liberalismens umenneskelighed, fascismens umenneskelighed til uigenkendelighed ..De er dem der kender, og har forstået historien bedst af alle altid..

  ´´Hvis man starter tidligt med at undersøge de små udsatte piger, tror jeg, at man kan afdramatisere det for barnets vedkommende og hurtigt få det overstået. Børn får jo heller ikke lov at skulke fra tandlægebesøgene. Forældrene skal trues med bål og brand og al hensyntagen til at “det jo bare er deres kultur” skal skrottes råt og brutalt. Fru Due

  Helt enig! Giver ingen mening ikke at hjælpe de stakkels muslimske piger her..

  ” Hvad angår drengens, så er jeg mere forbeholden idet en forhuds forsnævring skulle være en ret smertelig erfaring, hvorfor denne også tit efter lægeligt skøn, bliver omskåret. Endelig tør jeg ikke kritisere en næsten 4000 år gammel jødisk skik. Jesus blev jo også omskåret på 8′ ende dagen” Lau

  Vi kan ikke have jer religiøse til at støtte omskæring af drenge eller piger..Kønnene skal ligestilles over for loven, og de barbariske skikke hører ikke hjemme i DK. Ingen religiøse særlove skal accepteres herom….flertallet skal bestemme her!

  PS indlæg i filteret UEJ, og Støvring som her får sit…

  Alle ved nu godt at fa scismen af i dag re meget lig kommunismen af i går..Tværtimod skal vi have socialisme…

  “Faktisk forstår jeg ikke helt de mange knubbede ord om Donald Trump,” støvring

  Ja, når man ikke forstår at når han opmuntrer sine politiske støtter til at slå sin modstander ihjel-clinten-er det fascism e og så er man en fascist.

  “fordi de udgør forhindringer for ønsket om at indrette historien som et bevidst menneskeligt projekt.” støvring

  Faktisk er dette den socialistiske tanke, og ikke den blå radikale..Men ja, fremskridt sker kun via ikke at leve i religionen..Derfor er borgerligheden,fascismen, liberalismen status quo og tilbagestående..De er ikke istand til at udvide deres hjerne til en ny virkelighed, en ny og bedre fremtid uden religionens tåbelige og negative indflydelse og forældet gamle dyder.

 72. Af ib Olsen

  -

  0.19, 0.54, 1.14, 9.59 og 11.40 mv. handler om Danmarks og danskernes aktuelle situation. Mens mange indlæg af mar ti nez og fru due handler om alt muligt andet. Er det vigtigste i denne tid ikke at tage stilling til at regeringen er ved at forvandle Danmark til en KRUDTTØNDE, via masse ind vandring og de deraf følgende økonomiske, kulturelle, etniske, religiøse, politiske og sociale konflikter og spændinger mv. Kun en lille gnist skal der til, når krudttønden først er fyldt op.

 73. Af Javier Martinez

  -

  “0.19, 0.54, 1.14, 9.59 og 11.40 mv. handler om Danmarks og danskernes aktuelle situation. Mens mange indlæg af mar ti nez og fru due handler om alt muligt andet.”
  ib PREBEN olsen

  Ikke et indlæg du nogensinde har skrevet har handlet sig om emnet..Så handler kejsersnit og fødsel da noget om det, da omskåret pigere åbenbart får svære fødsler, ligesom de omskåret drenge flere sygdomme…

  PS uej, indlæg til din klakøre TB? Og hvorfor har du slettet mine 3 indlæg? og nedlagt ytringsfriheden for andre end dine klakører?
  Hvem taler du til Borreschmidt,,UEJ har slettet mine fine indlæg…Den danske bank ansatte der solgte dig bear oil i sidste uge skal æres her til aften hvor olien er steget 5%..
  🙂

 74. Af Kim Olsen

  -

  Martini.
  Dine indlæg er fjernet for at sikre kvaliteten og læseligheden af bloggen.

 75. Af Javier Martinez

  -

  AF KIM OLSEN – 11. AUGUST 2016 21:00

  Klovnen ko der lider af forfølgelsesvanvid af undertegnede, og et par bloggere mere og kvinder generelt, er vel en af dem der er skyld i at uledsagede flygtninge drenge nu møder op med designertøj efter en tur i byen? Igen er det lykkedes KO ikke at skrive et ord om emnet i en blog , men kun personangreb..Trold.

  mvh Liden Tue

 76. Af Javier Martinez

  -

  “Mange mangfoldighedsideologer anser alle kulturer for at være værdige, ja, tilmed ligeværdige.” Boss

  Alle mennesker er ligeværdige…Jøder har faktisk et fint ordsprog om dette…Har glemt det, er i i filmen Schindlers list og kan ikke lige finde det! Noget om at alle liv er lige meget værd, men fint sagt. ..Så er der vel kun det tilbage at sige, at religiøse kulturer hader hinanden indbyrdes, og det er grunden til alle problemerne..Bedst er at lede via eksemplet, og ikke diktere en ønsket måde… Børneopdragelse som i politik…I længden bliver muslimer altså afmuslimiseret i Danmark via den større, mere værdifulde, dansk ateisme..Men det tager sin tid..De fleste unge muslimer horer og drikker sig igennem livet som en anden Dansk. Jøderne? Faktisk tror jeg at de er undtagelsen her, og er mindre medgørlig for indsigt i en større humanisme, ateismen! Men denne kun når de bor i Danmark naturligvis..Jøderne holder sig generelt endnu mere isoleret fra Danskerne end gør muslimerne.

  “Was it not part of the secret black art of truly grand politics of revenge, of a farseeing, subterranean, slowly advancing, and premeditated revenge, that Israel must itself deny the real instrument of its revenge before all the world as a mortal enemy and nail it to the cross, so that ‘all the world,’ namely all the opponents of Israel, could unhesitatingly swallow just this bait? And could spiritual subtlety imagine any more dangerous bait than this? Anything to equal the enticing, intoxicating, overwhelming, and undermining power of that symbol of the ‘holy cross,’ that ghastly paradox of a ‘God on the cross,’ that mystery of an unimaginable ultimate cruelty and self-crucifixion of God for the salvation of man?”
  Friedrich Nietzsche

 77. Af Hvorfor manipuleres mange af debatterne?

  -

  Den belgiske avis redigerer ofte på helt uforståelig vis. At J mar ti nez alias S sø ren sen kan komme gennem filtret, mens mere ædruelige bloggere bandlyses, er da uforståeligt. Hos K støv ring og andre fungerer filtret meget “korrekt” eller vilkårligt.

 78. Af Søren Jensen

  -

  Martinez
  Du taler tit om andres besvarelser, eller diskussioner, som værende irrelevante.
  Du har skrevet mange gange, at white collar kriminalitet, berettiger drab på de førnævnte. Du har foreslået en af de kvindelige bloggere en dildo, fordi hun ikke var enig med dig. Islændinge har fået med grovfilen. Du kalder Kim Olsen ulækre navne, du kalder Niels Peter Lemche nederdrægtige navne. Jødiske mennesker er no go og så videre. Jeg kan godt nævne et utal af tilsvinginger. Jeg kan være uenig med mange, men en anelse respekt for andre, ville være på sin plads. Det førnævnte rækker til at fortælle, at du nok er den, der oftest sviner andre til og oftest ikke holder dig til emnet. Nu er du muligvis flere personer, der skriver under samme navn og I lader som I kommer fra Enhedslisten. Måske kommer I fra SUF. Du/I er nok en/nogle af de mindst kultiverede deltagere på bloggen. Dine/jeres indlæg kommer som skidt fra en spædekalv og aldeles maniske.

  Du/I ser ud til at kunne skrive hele døgnet. Det er der kun en type deltagere, der kan. Dem vi andre forsørger.

 79. Af ole jessen

  -

  At tysklands stu pide führer-inn merkel og hendes lydige marionetdukke og sprællemand, lille lars ulykke, er i gang med at påføre Europa og Danmark en gigantisk katastrofe, er soleklart for enhver der ikke er blind og døv. Det ender med endeløse rædsler og ulykker og massedød, hvis vi ikke snart får politikere på banen med mere jordforbindelse.

 80. Af ole jessen

  -

  Heldigvis tyder meget på at merkel snart bliver afsat af vælgerne. Hendes popularitet styrtdykker i denne tid. Og lars ulykke ryger vel ud om få måneder, hvis DF og S slutter sig sammen. Allerede nu myldrer gaderne med afrikanere og arabere, og antallet af “sager” stiger med raketfart. I Odense var der ca. 100 “episoder” på een weekend. Se den korte.

 81. Af Javier Martinez

  -

  AF SØREN JENSEN – 11. AUGUST 2016 22:31
  “Martinez
  Du taler tit om andres besvarelser, eller diskussioner, som værende irrelevante.
  Du har skrevet mange gange, at white collar kriminalitet, berettiger drab på de førnævnte”

  Sådan set ikke en særlig seriøs udmeldelse, blot for at få lidt modspil. 🙂
  Men ja, er absolut for “crime and punishment” eller hvis du foretrækker , straf ift. forbrydelse..Og her bliver penge kriminelle, der forårsager langt flere døde end blue collar kriminelle, ikke straffet i Danmark.. De får kun et rap over nallerne..Men hvis du ser end der snyder med en milliard kr. og ikke forstår at dette på den ene eller anden måde forårsager måske 5o døde, har du ikke forstået politik.

  Hvordan kommer vi blå penge kriminelle til livs, der forårsager så godt som alt kriminalitet? De snakker uafbrudt om hårde straffe for blue collar kriminelle nu i blå blok, men nævner ikke dem selv, og årsagen mestendels, som værende en af dem der skal straffes..Kun hårde, hårde straffe vil rydde op..Skal vi helt over i dødsstraf? Måske skal vi ja for de værste..HDP har ført en dokumentar serie på DR om blå psykopater…At han selv er en også, gør ham naturligvis blot en ekspert..Siger ikke han decideret er penge kriminel, men hans meninger er decideret penge kriminelle.

  Resten af dit ævl er uværdigt for mig at kommentere videre..Hver af de nævnte er fremkommet med de mest svinske kommentarer til undertegnede..Undertegnede sviner aldrig folk til først. Men folk får svar på tiltale som hører sig til i et demokrati.

 82. Af Javier Martinez

  -

  PS..Du har din ytringsfrihed..Om du vælger at bruge den til andet end personangreb, som fx emneorientering, er da din egen sag. 🙂 Dog ødelægger ævl en debat!

 83. Af ib Olsen

  -

  Det er mystisk at jav ier M kan sætte hundredvis af lange indlæg på, mens dansksindede bloggere på diverse blogs kun kan få tre-fem linjer på eller slet ingen! Sø ren jen sen har ret i at jm fylder debatterne med tilsvininger og afsindige, uforskammede og løgnagtige postulater.

 84. Af Javier Martinez

  -

  AF IB OLSEN – 11. AUGUST 2016 22:56
  “Det er mystisk at jav ier M kan sætte hundredvis af lange indlæg på, mens dansksindede bloggere ”

  At preben skulle være mere “dansksindede” end undertegnede er noget han må tage op med sin psykolog i morgen som led i den generelle behandling! Undertegnede er skam Dansker og dansksindede..

  Men rolig, UEJ har også frasorteret min ytringsfrihed nu, og slettet tre yderst saglige kommentarer så hans klakører borgschmidt kunne stå først med et forvrøvlet indlæg! TJ har også et indlæg i filteret, som har Sørine og ASH og HDP og………

 85. Af ole jessen

  -

  Vi er nu ved at få “svenske” tilstande her i Danmark, men løkke-regeringen er ligeglad. Se den korte’s og snaphanen’s meget u-hyggelige og oplysende film om overfald, hjemmerøverier, vold, mord og terrorisering af kvinder.

 86. Af Javier Martinez

  -

  HVORFOR MANIPULERES MANGE AF DEBATTERNE?, ole og ib….

  Tre navne på en time? Gud Herre Bevares at B vil lægge navn til sådan en debat forvridning af Dr hyde preben? Mindst 16 navne i dag blot du har skrevet i preben..

  Tillad ham blot et navn til hans promovering af snapsen, 36o grader og uranus posten i avisen tak..Vi må gå ud fra at den belgiske avis har aktier i foretagender der? Tvivler men aldrig relatere han til et emne! At relatere eller ikke relatere til et emne, burde være sletningsværdig.

 87. Af ole jessen

  -

  Se de chokerende nyheder og film hos den korte, 180g, urias og snaph. Og hvorfor går V og carl holst nu ind for endnu mere tvang overfor arbejdsløse, syge, husmødre og boligsøgende? I Israel vil man vist nedlægge statsradioen og afskaffe licensen i eet hug. (?)

 88. Af Javier Martinez

  -

  “For liberale er det derimod det enkelte menneske, der skal beskyttes. Men for at kunne yde det denne beskyttelse, må staten også fremme de sociale og kulturelle normer og værdier, som understøtter dette menneskesyn. Disse normer og værdier er vokset ud af særlige historiske traditioner og erfaringer. Derfor kan den liberale stat hverken tillade sig at være værdineutral eller historieløs.” Boss

  Minoritets Magt og rettigheder er en svær størrelse at relatere til! Naturligvis har minoriteter rettigheder, selv om religiøse og naturligvis som bøsser, lesbisk, transseksuelt, sigøjner, mv. behov for yderlig beskyttelse..Spørgsmålet er hvor det stopper? Og det stopper fx. ved maltraktering af kønsdele af deres børn. Og det stopper også når et fåtal (6000 i dk) af jøder i den danske medie og politiske verden agitere mod et stort flertal af muslimer, ateister og kristne interessers fx., med en overrepræsentation der “belittle” demokratiet…Samme naturligvis mht. andre religiøse grupper…Men jøder har altså u-repræsentativt meget magt i Danmark, set over for andre religiøse samfund, og den store danske ateistiske majoritet..Som har også de andre religiøse…

  Minoritetsrettigheder for mig, drejer sig om at beskytte de svageste…De er ikke jøderne i Danmark, men i langt højere grad dem med en anden seksualitet end den gængse, hjemløse,sigøjnere at man på varmestuer ikke bliver indoktrineret i religiøsitet som Lau forlanger..

  I DK må man forlange en vis underdanighed til tilflyttere mht. dogmer af dem overfor den Danske ateistiske majoritet…Dette gælder fx. at i Danmark er man er topløs på stranden som kvinde uden at være “til salg”, at børns kønsdele behandles naturligt og respektfuldt, uden indgreb mm. kirurgisk nødvendigt pga. helbred..

  At dk forskelsbehandler kvinder og mænd mht. omskæring er skamfuldt..Og egentlig talt beviser blot den jødiske magt i landet, at intet herom er sket før..For det er ikke muslimernes magt i landet her der har nogen betydelse udove i gadebilledet!

 89. Af bent andersen

  -

  Prøv at søge “bilbrande i sverige” eller “avpixlat” eller se den korte a vis. Man kan også bladre i snap ha nens artikler eller vælge blandt de mange højdramatiske film om voldsomheder og terror i mange lande i EU.

 90. Af bent andersen

  -

  “BILBRANDE I SVERIGE” giver adgang til chokerende nyheder og videofilm. Søg også “AVPIXLAT” og 180g/snaph/urias/den korte. Se BT torsdag om hvordan danske butikker angribes af migranter.

 91. Af Javier Martinez

  -

  Søg på preben….Og vrøvlet vil fortsætte i sin endeløshed…

 92. Af danske mænd nedværdiges af feministerne mv.

  -

  Alle mænd tilrådes at læse ovenfor 11. august kl. 0.54!!! (samt 10. aug. kl. 21.55)

 93. Af Jakob Rasmussen

  -

  Så er det endnu en gang dokumenteret, at islamister mener det, når de siger, at de er imod demokrati, fordi de er imod “menneskeskabte love”.

  De antidemokratiske islamister truer og intimiderer primært muslimske vælgere, til ikke at stemme, eller til at stemme på korrupte, islamistiske politikere.

  De islamistiske politikeres foragt for demokratiet, undergraver demokratiet, fordi de korrupte, islamistiske politikere ikke respekterer de demokratiske spilleregler, og svindler sig til valgsejren med midler, der er hidtil ukendte i de fleste, vestlige demokratier.

  Uddrag fra “Kritisk rapport: Britiske myndigheder ”vender det blinde øje” til minoriteters valgsvindel” af Mads Bonde Broberg, JP 12.08.2016:

  På grund af politisk korrekthed har britiske myndigheder ladet valgsvindel i muslimske miljøer passere, hævder en ny rapport.
  A A
  Storbritannien
  det især i pakistanske og bangladeshiske miljøer i Storbritannien sker, at kvinder og unge udsættes for pres for at stemme, som de ledende figurer i miljøerne ønsker. Derudover har der været en række eksempler på, at radikale muslimer stiller sig op foran valgstederne og fortæller, at det er »u-islamisk« at stemme.”

  “The Telegraph rapporterer, at der er problemer med brevstemmer i miljøer, hvor der ikke er fuld respekt om »individets ret til at stemme i hemmelighed og udøve sit frie valg«, og altså især i miljøer bestående af pakistanske og bangladeshiske minoriteter. ”

  “Pickels understreger, at problemet er “langt mere udbredt end til bare en isoleret London-kommune, takket være statens kollektive tilstand af fornægtelse”. Politiet har ifølge Pickels – gengivet af The Sun – været tilbageholdende med at gribe ind overfor problemerne, “måske på grund af en formodet frygt for beskyldninger om ”diskrimination”.””

  “Han blev udnævnt til at lave rapporten i kølvandet på en opsigtsvækkende sag fra London-kommunen Tower Hamlet, der har en stor befolkningsandel fra Bangladesh. I 2014 fortalte et afslørende BBC-program, at borgmester Lutfur Rahman havde givet økonomisk støtte til bl.a. bangladeshiske foreninger for til gengæld at få opbakning fra disse befolkningsgrupper ved lokalvalget.

  Senere blev borgmesteren også anklaget for at have lovet boliger til bestemte grupper til gengæld for deres stemmer. Sagen endte i retten, og 2014-valget blev sidste år erklæret ugyldigt og måtte gå om.

  Eric Pickels har flere forslag til, hvordan problemerne kan kommes til livs. Blandt andet særlige zoner rundt om stemmestederne for at undgå intimidering, krav om id samt hårdere straffe for valgsvindel. “

 94. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Sjusk…

  Rettelse: “…det (er) især i pakistanske og bangladeshiske miljøer i Storbritannien sker, at kvinder og unge udsættes for pres for at stemme, som de ledende figurer i miljøerne ønsker. Derudover har der været en række eksempler på, at radikale muslimer stiller sig op foran valgstederne og fortæller, at det er »u-islamisk« at stemme.”

  Merkel er desværre udenfor rækkevidde; den ellers så fornuftige politiker har sat sin realitetssans på stand by.

  Merkel kan tilsyneladende ikke forstå, hvordan islamisterne opfatter demokratiet, selvom islamisterne ikke ligger skjul, på deres foragt for de demokratiske spilleregler…

  Det er iøvrigt ikke udtryk for tolerance, når multikulturalistiske politikere nedladende nægter at tro på, at islamisterne faktisk mener det, når de siger, at de er imod demokrati:

  Det er tværtimod udtryk for en enormt nedladende tilgang til andre muslimske indvandrere, at man ikke tager dét, de siger, alvorligt, som om det var små børn, der ikke ved, hvad de siger…

 95. Af Rap And

  -

  MICHAEL BÖSS skriver at “Da selvbestemmelsesretten må anses for grundlæggende for en liberal stat, har staten ret til at gribe ind med lovgivning i de tilfælde, hvor en person ønsker at bryde ud af sin gruppe og leve efter andre kulturelle og sociale normer end dem, der gælder for gruppen.”
  Det ville være temmelig bekymrende, såfremt det skulle være det liberale vraggods, som skulle være den laveste fællesnævner og dermed samfundsbestemmende for vores kulturelle og sociale normer.

 96. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Rap And

  Det er mildest talt en falsk modsætning, frk. And!

  Islamisterne er i ultrahøjreradikale antisemitter, der er imod demokrati og ligestilling mellem kønnene.

  Du behøver faktisk ikke at forsvare højreradikale, ultrakonservative og ekstremt reaktionære islamister, der undertrykker kvinder groft og sytematisk, hader og myrder jøder og er imod demokrati, blot fordi du ikke bryder dig om liberalister…

  Ultraliberalisterne kan ikke få løntrykkere nok, uanset løntrykkernes religiøse overbevisning, og de er komplet ligeglade med islamisternes religiøst begrundede foragt for demokratiet og menneskerettighederne.

 97. Af Axel Eriksen

  -

  Nåh, Rap Rap – det socialistiske/kommunistiske vraggods er måske bedre som det laveste, man kan nå?

 98. Af Rap And

  -

  Schmidt-Rasmussen hvordan er du nået frem til at jeg skulle forsvare højreradikale, ultrakonservative og ekstremt reaktionære islamister. Det er vist en antagelse som må vist bygge på det parat forsvar den indbildt frygt kalder på.
  Det jeg påpegede var, at hvis man skulle lade – jeg er mig selv nok egoismen- være målestok for vores kulturelle og sociale normer, så ville vi træde et par udviklingstrin tilbage.

 99. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Frk. And

  Hvis jeg faktisk var bange for islamisterne, så ville jeg ikke kritisere dem, eller deres ultrareaktionære, religiøse dogmer, foer de truer jo ikke kun jøder, men alle, der kritiserer dem.

  Det er derfor, at de “anstændinge”, principløse kujoner støtter disse morderiske antisemitter, selvom de stadig bilder sig, at det er en form for antiracisme, at forsvare islamistiske antisemitter…

 100. Af Axel Eriksen

  -

  Rap Rap – ja, de “røde” går jo hånd i hånd med islamisterne – skal vi helt derned for ar finde den laveste fællesnævner?

 101. Af Javier Martinez

  -

  JSR…Du påstår at muslimer er radikale i et indlæg og i et andet at de ikke stemmer,,Kan du ikke snart finde ud af hvad du mener?

  “Det er derfor, at de “anstændinge”, principløse kujoner støtter disse morderiske antisemitter, selvom de stadig bilder sig, at det er en form for antiracisme, at forsvare islamistiske antisemitter…”

  Anstændige mennesker støtter ikke om breivik og hans metode, eller om politisk vold..At sige at venstrefløjen gør dette er et selvmål af demensioner, og drejer sig blot om at du ville klappe i dine små klamme hænder næste gang der kommer et højreradikal terrorangreb..I Skandinavien er langt flere jo døde fra troende kristne højreradikales terror, end muslimske terrorangreb?

  Proportionssans min ven!

 102. Af Javier Martinez

  -

  AF AXEL ERIKSEN – 12. AUGUST 2016 18:18
  Rap Rap – ja, de “røde” går jo hånd i hånd med islamisterne – skal vi helt derned for ar finde den laveste fællesnævner?

  Den laveste fællesnævner findes i V revisoren der snyder staten for penge…Såvel som LA revisoren…Sådan har det altid været..En af millineal kvinderne har lige sagt at v revisorer , ifølge cepos, bidrager mere til fællesskabet end nogen anden..Rent vrøvl naturligvis,de koster så det batter over for fællesskabet og er dets dyreste bekendtskab.

  Straf ift. samfundsomkostnnger tak..Og V revisor der snyder for andre, skal have ordentlige hårde straffe, med hårdt fysisk arbejde i stenbrydning..Gerne ud flaget billigt til deres forbilled land i USA, hvor man godt kan finde ud af straffe pengekriminelle ordentligt.

 103. Af Axel Eriksen

  -

  Martinez – hvis du kun skrev om noget, som du havde eksakt viden om – så ville diverse blogs være helt blottede for dine fantasier og postulater!

 104. Af Javier Martinez

  -

  Eksakt viden er overvurderet af dem selv..I politik drejer det sig om økonomi, lighed,sammenhængskraft og retfærdighed..

 105. Af Gert Olesen

  -

  Hos den korte avis kan man nu se et væld af dramatiske og hårrejsende videofilm om hvor vanvittige og uhyggelige tilstandene er blevet i Frankrig, England, Sverige og Italien osv.

 106. Af j nielsen

  -

  “Eksakt viden er overvurderet af dem selv..”

  Det er rigtigt! Nu gælder det bare om at have en masse meninger. Det er fuldt tilstrækkeligt. Man behøver ikke at vide noget som helst. Der skal bare menes.

  Og ligesom lasternes sum er konstant, er produktet af meninger og viden også – konstant.

 107. Af Javier Martinez

  -

  “Det er rigtigt! Nu gælder det bare om at have en masse meninger. Det er fuldt tilstrækkeligt. Man behøver ikke at vide noget som helst. Der skal bare menes.”

  Korrekt! Eksperter interessere sig generelt kun for dem selv..Derfor folk der er uddannet i politik på universitet er så håbløst langt væk fra folket og virkeligheden….Politik drejer sig kun om eksperter i embedsværket, og de må gerne udskiftes lidt hyppigere så taburetten kan skæres af røven en gang imellem af egne interesser, især da de så godt som altid er borgerlige..Lidt politiske udnævnelser her ville være på sin plads..

  Her er besserwissers dog en langt større trussel, end blot at få folk ind i tinget der ikke er fulde af egne interesser og dem selv kun…Når man sætter en v revisor foran skat, sejler det hele..

 108. Af Gert Olesen

  -

  Man bør nok koncentrere sig om de videofilm der dokumenterer masser af eksempler på røverier, vold, mord og terror i Paris, London, Berlin, Milano, Malmø, Kbhvn og mange andre byer. Se dem hos den korte a vis, 180g og snaph osv.

 109. Af Axel Eriksen

  -

  @ Martinez alias soren “von Marx” sorensen!

  Viden er overvurderet, det drejer sig kun om økonomi, lighed, sammenhængskraft og retfærdighed. Javel!
  – Økonomi behøver man altså ikke vide noget om. Alternativet er et glimrende eksempel!
  – Lighed – mennesker er ikke født lige – men ligeværdige m.h.t. mulighederne for at udnytte deres medfødte evner fuldt ud!
  – Sammenhængskraft – du er selv et fremragende eksempel på det modsatte: Udelukkelse af jyder og jøder fra Danmark, som i din bevidsthed kun er København!
  Retfærdighed – en vis viden om jura og lovgivning kan da kun være en ballast!

 110. Af jan nielsen

  -

  Det er for mig komplet uforståeligt at javier martinez alias soren sorensen mv. får lov til at jage læserne væk, ved at forstyrre og ødelægge debatterne. Mister s s er jo ikke andet end en støjsender og debatsabotør, der vrøvler og lyver i eet væk.

 111. Af Kim P Olsen

  -

  Martini

  “Eksakt viden er overvurderet”.

  Kosteligt…..

  Det forklarer Martinis sindsforvirrede indlæg.

 112. Af j nielsen

  -

  “Eksakt viden er overvurderet”.

  In all fairness:

  ” … af dem selv”

  Ikke at jeg nødvendigvis er enig, det tager jo lidt tid at regne ud hvad personen mener. Måske dette:

  Man tillægger egne fakta for stor vægt.

  Så er det jo en form for selvkritik. Med lidt god vilje.

 113. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Eksakt viden er overvurderet”.

  Hvis man mener dét, så kan det måske virke oplagt, at bygge et samfund på “tro” i stedet…

  Problemet med, at bruge viden, til at etablere og opretholde sig som autoritet, er, at der altid, på et eller andet tidspunkt, kommer en, der kan argumentere overbevisende for, at man ikke har helt ret, og som dermed undergraver éns autoritet.

  Det er meget mere holdbart, at bygge sin autoritet på angiveligt gudgivne dogmer, som er indiskutable, for så er der ikke nogen, der kan vælte én af tronen, ved overbevisende, at argumentere for, at man tog fejl, og at der findes andre måder at forstå tingene på, og andre måder at løse problemerne på, end de løsninger, som man selv byder på.

  For de dogmer, som de religiøse autoriteteres autoritet bygger på, er jo indiskutable, og det er heller ikke deres egne ideer; de er angiveligt gudgivne.

  Men hvis et samfund bygger på en religiøs autoritet, der på én gang er indiskutabel, og samtidigt har meget lidt med virkeligheden at gøre, så har man skabt et diktatorisk, irrationelt helvede…

 114. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Apropos sprøgsmålet, om man bør bygge et samfund på tro eller på viden.

  Det er ikke kun kristne, der er kreationister, og de islamistiske kreationister er langt mere aggressive og diktatoriske, end de kristne kreationister er..

  Erdogans islamistiske parti tvang i 2009 Tyrkiets største, populærvidenskabelig tidsskrift, der bliver udgivet af Tübitak – “The Scientific and Technological Research Council of Turkey”,til at fyre sin chefredaktør, fordi tidsskriftet havde publiceret en artikel, om Darwin og hans evolutionsteori, i anledningen af Darwins 200-års fødselsdag i 2009.

  Det viser, at Tyrkiets islamistiske præsident ikke “kun lukker aviser og tidskrifter af politiske grunde, men også censurerer anerkendte, naturvidenskabelige fakta, hvis fakta ikke er i overensstemmelse med den islamistiske præsidents religiøse verdensbillede.

  Dét er et trist, men illustrativt eksempel på, hvorfor man ikke bør bygge et samfund på indiskutable, religiøse dogmer…

  Uddrag fra “200 years after Darwin, 83 years after Scopes” af Son Güncelleme, Hürriyet Daily News
  11 Mart 2009:

  “The Scientific and Technological Research Council of Turkey, or TÜBİTAK, likewise planned to cover Darwin and his theories in the March issue of its science magazine.

  The magazine’s chief editor, Dr. Çiğdem Atakuman, highlighted Darwin in a 16-page cover story, but TÜBİTAK Vice President Professor Ömer Cebeci, a member of the magazine’s editorial board, removed the story from the journal …”

  “Cebeci reportedly removed Atakuman from her job for putting Darwin on the magazine’s cover.

  Turkey’s main opposition party has filed a parliamentary motion against one of the country’s reputable science institutions for censoring a story on Charles Darwin, the father of the theory of evolution, in the March issue of its science journal.”

 115. Af Axel Eriksen

  -

  Martinez = soren “von Marx” sorensen er dybt troende – selvom han erklærer sig som ateist!

  Han har taget socialismen/kommunismen til sig som noget helt sandt for det ideelle samfund, og så kombineret det med lidt muslimsk tro – godt nok unødvendigt for det kan socialister/kommunister allerede i forvejen: Alle der ikke tænker nøjagtig som ham – de skal straffes med livsvarigt fængsel, landsforvisning eller dødsstraf!

  EL har sandelig en ypperlig repræsentant i ham! Særdeles “tolerant”!

 116. Af Javier Martinez

  -

  “– Økonomi behøver man altså ikke vide noget om. Alternativet er et glimrende eksempel!
  – Lighed – mennesker er ikke født lige – men ligeværdige m.h.t. mulighederne for at udnytte deres medfødte evner fuldt ud!
  – Sammenhængskraft – du er selv et fremragende eksempel på det modsatte: Udelukkelse af jyder og jøder fra Danmark, som i din bevidsthed kun er København!
  Retfærdighed – en vis viden om jura og lovgivning kan da kun være en ballast!”
  V revisoren…

  Vi snakker om politikere..Og ja, der drejer

  1. økonomi sig om dens fordeling og funktion.Man behøver ikke at være ekspert i økonomi for at få det til at fungere..og hvad er en ekspert her? Enhver forstår udmærkede nødvendigheden af en funktionsdygtig økonomi….Sætter man en blå liberalist ind der , sejler det hele i egne interesser..

  2.Lighed er naturligvis forholdsmæssig lighed. Og denne er opbygget på politik om lighed via skatter og afgifter..Men behøver ikke være ekspert i lighed og ulighed for at komme til fornuftige konklusioner her.

  3. jøder er naturligvis ikke en del af Dansk kultur og en stamme som muslimer der kun interessere sig for egen stamme. DK er 90% ateistisk..Kun disse interessere sig for hele Danmarks helhed.

  4. Retfærdighed drejer sig i politik om straffe ift. samfundsomkostninger..Men behøver ikke være ekspert i jura for at komme til straffenes bedømmelse, kun ift sagens fremførelse i retten..

 117. Af Javier Martinez

  -

  Det forklarer Martinis sindsforvirrede indlæg.
  KO

  Ligge psyKO må heller gå ud og spørge sygeplejersken om endnu et glas mælk…Og en pille mere..

 118. Af Javier Martinez

  -

  “Ikke at jeg nødvendigvis er enig, det tager jo lidt tid at regne ud hvad personen mener. Måske dette:
  Man tillægger egne fakta for stor vægt.
  Så er det jo en form for selvkritik. Med lidt god vilje.”

  Naturligvis er dette hvad jeg mener..Snakker om politikere, og hvorledes eksperterne på et vis område, ikke behøver være de bedste mennesker til dette embede i tinget…

  “Problemet med, at bruge viden, til at etablere og opretholde sig som autoritet, er, at der altid, på et eller andet tidspunkt, kommer en, der kan argumentere overbevisende for, at man ikke har helt ret, og som dermed undergraver éns autoritet.” JSR

  Præcis hvad jeg mener her også..Og eksperter er skam yderst gode til at vildlede her også, på områder som layman kan gøre og udtænke politisk lige så godt, og tit langt bedre som i en fair løsning..

  Det er ikke kun kristne, der er kreationister, og de islamistiske kreationister er langt mere aggressive og diktatoriske, end de kristne kreationister er.. jsr

  Jøderne er fuldt på niveau med muslimerne her, og scientology din religion..De tre tosse religioner burde fratages ret til politiske embeder af niveau, såvel højere stillinger i offentlige embeder, da de kun interessere sig for egen stammer..

 119. Af Javier Martinez

  -

  “Han har taget socialismen/kommunismen til sig som noget helt sandt for det ideelle samfund, og så kombineret det med lidt muslimsk tro ”
  Den penge kriminelle v revisor.

  Jamen fascisten må tage endnu en tudekiks og komme over tabet af nazisterne fra anden verdenskrig. Undertegnede er skam ateist. Du er uden tvivl en kristen fundamentalistisk tumpe af dimensioner. Penge Kriminal tvivler ingen på at v revisoren er..
  mistet jo sin ret til agere revisor pga. af kriminalitet så vidt jeg erindre…

  Socialisme er naturligvis en god ting, modsat v revisorens fascisme..

 120. Af Axel Eriksen

  -

  Martinez – hold nu op med dine helt ubegrundede fantasier og påstande!

 121. Af J Martinez

  -

  Eriksen hold nu op med at forfølge undertegnede sammen med din lille psyKO, og skriv angående emnet.

 122. Af Javier Martinez

  -

  “Da selvbestemmelsesretten må anses for grundlæggende for en liberal stat, har staten ret til at gribe ind med lovgivning i de tilfælde, hvor en person ønsker at bryde ud af sin gruppe og leve efter andre kulturelle og sociale normer end dem, der gælder for gruppen. En liberal stat er altså en stat, der har pligt til at blande sig i spørgsmål af ikke blot social, men også kulturel karakter, så snart den enkeltes ret til selvbestemmelse – og dermed dets værdighed som menneske – er truet.” Boss

  Staten skal garantere at vi ikke lever i et mindretals tyranni, såvel som et flertalstyranni..Derfor skal religiøses maltrakteringer af børns kønsdele ikke accepteres, men deres ret til religiøs vås bibeholdes..Dog burde man i et fornuftigt land ikke tillade religiøs indoktrinering, dåb mv. før mennesker er voksne og myndige. Man må ikke køre før myndig mv. Forældre skal ikke have ret til at bestemme hvad børn skal tænke…Og det er essentielt hvad børne indoktrinering af religion er..

  Vi har religiøst tyranni på christiansborg, med uforbeholdent mange jøder og kristne…Jøder burde repræsentativt kun have en kvart folketingsmedlem, eller et hvert fjerde år, samme i DR og medierne..Men de er fyldt med dem til overflod..Der er også mere end lo% troende kristne i folketinget er mit bud, selvom ikke mere i landet som helhed…Så afgjort burde man kun tillade en vis kvote af religiøse i folketinget og i medierne….Især af jøder mht. korrespondenter mht. Israel, hvor de sidder på ordet i alle Danske medier.

 123. Af Javier Martinez

  -

  “Jøder burde repræsentativt kun have en kvart folketingsmedlem, eller et hvert fjerde år,” JM

  Et stk. fuldblodsmedlem ved hvert fjerde folketingsvalg er regnestykket undskyld..

 124. Af Axel Eriksen

  -

  Martinez – ingen forfølger dig, men alt det vås, ævl, vrøvl, øgenavne og ubegrundede beskyldninger, som du i utallige blogs bringer til torvs, kan godt give lidt modreaktion!

 125. Af Axel Eriksen

  -

  Og Martinez – hvad ondt har de danske jøder gjort dig?

  De har været en integreret del af det sekulære, danske samfund i århundreder før en person med det falske navn “Javier Martinez” indvandrede på disse blogs!

 126. Af Javier Martinez

  -

  V revisor…

  Tag en tudekiks om fascismens tab i anden verdenskrig, skriv om emnet , kom videre…

  Jøder har aldrig været integreret og det efter hundreder af år ja,,Hvorfor skulle det gå bedre med muslimerne? Begge skærer i deres børns kønsdele fx stadigvæk.

 127. Af Axel Eriksen

  -

  Martinez – du plejer jo at have dine hjemmelavede statistikker. Hvor mange af de danske jøder kan tale fejlfrit dansk og hvor mange af dem er på offentlig forsørgelse – men forsørger sig selv?

  Og m.h.t. fascisme så er det efter min opfattelse nærmere kommunisme – så du er fascist/kommunist!

  Jeg går ind for en liberal, sekulær stat , hvor visse værdier og historien bliver holdt i hævd – i modsætning til dig!

 128. Af Javier Martinez

  -

  Men kan sagtens tale fejlfrit Dansk uden at integrere sig..Det er jøderne præcis et godt bevis på!..Se også udvandrer fra Danmark til fx byen Necochea i Argentina..Stadig nær halvt Dansk er den med 90.000 indbyggere, og har et Dansk konsulat. Dansk tales stadig tit af mange 15o år efter de første ankom.Mange har aldrig været i Danmark.De taler også fejlfrit Spansk, lever som Argentinere men føler sig Danske alligevel.Kultur er nedarvet på mange måder.

  Deres magt er stor dog jøderne i Danmark modsat Danskerne i Argentina..De har ingenting at sige der..Jøderne bliver tit ansat i medierne, og kommer ind i folketinget..Der er uforbeholdent mange jøder i Dansk politik når man erindre at der kun er 6ooo af dem..De burde kun have et medlem i tinget hvert fjerde år..Mit gæt er at de har 6 stk derinde nu, men de skildrer naturligvis ikke med at være jøde.Samme i medierne..Kik på antal af chefredaktører over tid i Danske dagblade? Helt grelt ser det så ud.Jøderne har samme u-repræsentativt store magt i andre EU lande også. Især i England.

  Naturligvis er din form for venstre og Hitler benovelse nærmere Fascismen end er min socialisme..Hitler ville skam have interneret undertegnede…Derfor var DNSAP rene borgerlige medlemmer..Derfor marcheret KU rundt i skrårem indtil slutningen af 1943. da i fascister stod til at tabe krigen, hvorefter de smed armbåndene og startede på lidt sabotage.
  Bon appetit..

 129. Af Javier Martinez

  -

  De burde kun have et medlem i folketinget ca. ved hvert fjerde valg…..Igen. 🙂
  Mindretals tyrannier er en trussel.

 130. Af Axel Eriksen

  -

  Nu var jeg vist hurtig til at lære at gå – men jeg marcherede altså ikke rundt 10 år før min fødsel!
  M.h.t. Hitler “benovelse” er der nærmere tale om forundring – hvordan kunne sådan en mand få en hel nation med sig og udsætte hele verdenen for en ødelæggende krig?

  Men dit jødehad ligner Hitlers!

 131. Af Axel Eriksen

  -

  Vedrørende jøder i Folketinget. De er der vel, fordi de deres vælgere synes, at de er kompetente nok til at være der! Altså integrerede i Danmark, så religion ikke overskygger det verdslige samfund. I modsætning til rettroende muslimer, hvor tingene ikke kan adskilles!

  Din argumentation med 6.000 jøder i Danmark rækker altså ikke til 6 ( din påstand?) pladser der, hvis det kun er (stemmeberettigede) jøder, der har valgt dem!.

 132. Af Axel Eriksen

  -

  Og dit eksempel fra Argentina er også godt!

  Indvandrernes efterkommere fra Danmark taler også fejlfrit spansk og er integrerede i det argentinske samfund. Ja, naturligvis taler de spansk! Uden at tale landets sprog er man ikke integreret efter mange generationer!

  Men netop bloggens emne: “Værdiløshed og historieløshed i en liberal stat” har de jo videreført til det modsatte!

  De har ført de liberale traditioner med sig:
  – Værdien af at kunne sine forfædres sprog og kunne historien fra det oprindelige udflytterland – men er stadig integrerede i deres (nuværende) land!

 133. Af Javier Martinez

  -

  F AXEL ERIKSEN – 15. AUGUST 2016 5:37
  Nu var jeg vist hurtig til at lære at gå – men jeg marcherede altså ikke rundt 10 år før min fødsel!

  Mange fascister fik ændret deres dåbsattest efter krigen..

  AF AXEL ERIKSEN – 15. AUGUST 2016 6:21
  Vedrørende jøder i Folketinget. De er der vel, fordi de deres vælgere synes, at de er kompetente nok til at være der!

  Nej, det er pga. af mediemanipulation , hvor jøderne også er massivt overrepræsenteret, penge og generelt overrepræsentation i politisk magt magt..At blive valgt kræver et stort netværk, penge mv. Kun venstrefløjen kommer ind uden penge.

  Ja, mener at jøder kun skal have repræsentativ politisk og mediemagt..Altså mindre end et medlem af tinget, og et par stykker i medierne kun.

  Indvandrere er netop mere Danske mange, end Argentinere der,. Selv uden at bo i landet, eller nogensinde været her. Det er bevis på kulturelle rødder ikke fjernes så nemt..Jøder er ikke anderledes, og er mere jødisk og israelske end Danske.Endnu mere end tilfældet er i Argentina, pga. deres religion og historie…De er jøder først, Dansker sidst.

 134. Af Axel Eriksen

  -

  Næsten lige som dig:
  “Blodrød”/kommunist først, dansker sidst!

 135. Af Javier Martinez

  -

  Axel tag nu en pille og kom over fascismens død i 1945…Dansker dig? Aldrig! Tysker er du!

 136. Af Axel Eriksen

  -

  Martinez – jeg tager en beroligende pille nu – og tænker på, at der er så store idioter med de mest fantastiske postulater, at argumenter er uden for deres rækkevidde!

 137. Af Javier Martinez

  -

  Nok bedre hvis du blot tager pillen og stirrer op på væggen, og laver lidt “mindfulness” og tømmer hovedet for alle tanker..Mest sikkert for omgivelserne ser du!
  og V revisorer er jo samfundets dyreste bekendtskab?

Kommentarer er lukket.