Dødshjælp, domstole og demokrati

Af Michael Böss 75

Har et stærkt lidende menneske ret til at bestemme, hvornår det kan kræve lægelig hjælp til at afslutte livet? Det mente den canadiske højesteret, da den sidste efterår fastslog, at man ikke kunne nægte »en kompetent voksen« denne ret.

Forudsætningen måtte dog være, at den pågældende havde (1) sagt klart ja til at afslutte livet og (2) led under »en alvorlig og uhelbredelig sygdom«, som forårsagede »en vedvarende lidelse« og var »uudholdelig«. Som grundlag for dommen lagde retten den canadiske grundlovs rettighedscharter. Højesteret bad den nye liberale regering om at fremsætte en lov om aktiv dødshjælp. Loven blev vedtaget 17. juni i år.

Den hede debat, der gik forud i parlamentets to kamre, skyldtes ikke uenighed om, hvorvidt der skulle lovgives på området, men om loven gik langt nok. Den satte nemlig strengere betingelser end højesteret. Sagen kom derved til at handle om, hvad et rettighedsbaseret menneskesyn indebærer – og om magtforholdet mellem retsstat og demokrati.

Loven begrænser retten til dødshjælp til patienter, hvis »naturlige død er blevet rimeligt forudsigelig«. Herved skal det forstås, at der »er en reel sandsynlighed for patientens død inden for en tidsperiode, som ikke er for fjern«, som det hedder i et af lovforslagets følgedokumenter. Baggrunden for begrænsningen var en frygt for misbrug af loven, så f.eks. psykisk sygdom, en bred vifte af fysiske handicap og alderdomslidelser kunne udløse ret til aktiv dødshjælp.

Som loven lyder, vil patienter med alvorlige kræftlidelser i et fremskredet stadium og dødelige nervesygdomme som ALS sandsynligvis kunne modtage aktiv dødshjælp. Det samme gælder visse nyre- og karsygdomme, visse former for sklerose samt parkinson og huntington, dog afhængigt af omstændighederne og patientens tilstand. Loven specificerer imidlertid ikke, hvilke sygdomme der kvalificerer.

Et mindretal i Senatet og nogle borgerrettighedsorganisationer ønskede den bredere ret til dødshjælp, som højesteret havde anbefalet, og finder derfor loven grundlovsstridig. Kritikerne mener desuden, at den er formuleret så vagt, at lokale sundhedsmyndigheder vil fortolke den forskelligt. Nogle er forbitrede over, at kriterierne synes at udelukke alzheimer-patienter eller den lidelsesfulde diabetes-sygdom, neuropati.

Siden sidst i 1970erne har totredjedele af den canadiske befolkning støttet en legalisering af aktiv dødshjælp. En undersøgelse fra marts i år viste, at blot 12 pct. var direkte imod. Befolkningsflertallet var dog ikke på linje med højesteretsdommerne. 78 pct. mente således, at psykiske lidelser ikke skulle kunne udløse ret til dødshjælp. Så det kan konkluderes, at Canadas historiske legalisering af aktiv dødhjælp nyder bred folkelig støtte, men til gengæld møder stærk kritik fra grupper, der ønsker at udvide det enkelte menneskes ret til at selv at bestemme, hvad der er et værdigt liv, og til at kunne afslutte det med sundhedsvæsenets hjælp.

Til gengæld har parlamentet hævdet sin ret til ikke kun at overlade det til højesteret at bestemme, hvordan grundloven skal fortolkes. Det gør den nye canadiske lov generelt interessant i en tid, hvor tendensen har været, at domstolene øgede deres magt på bekostning af demokratiet.

75 kommentarer RSS

 1. Af Poul Jørgen Ranløv

  -

  “Kræve lægelig hjælp”??? Hvem spø’r lægen? Jeg erindrer et svar fra tidligere formand for Etisk Komité, overlæge Ole Hartling, til en vred kvinde, datter til en netop afdød, frustreret over en læges manglende lyst til at føre kniven: “Jamen, hvorfor slog du hende ikke selv ihjel?”. (Hvis min erindring ikke bedrager mig). Mange tager tilsyneladende lægestandens begejstrede medvirken til denne nye kategori af drab for givet. Gør ikke det.

 2. Af Javier Martinez

  -

  Aktiv dødshjælp skal indføres for alle mennesker uanset begrundelsen..Det er er en menneskeret at vælge at dø.

  Oregon , Belgien, Holland, Svejts har indført det..Danmark halter bagud i en stenaldermad, langt bagud de mere progressive lande.I dag må man som syg, der ønsker at afslutte livet tage til svejts og besøge organisationen “dignitas” som i dag tager folk ind fra hele verden til aktiv dødshjælp..Men også der skal man accepteres først.

  Det er en menneskeret at begå selvmord med statens hjælp..De samfundsmæssige omkostninger er alt for store for både selvmorderen og samfundet , når vedkommende ellers må springe ud foran et tog mv..Og tillader selvmorderen af få sagt farvel også..En ren vinder er aktiv dødshjælp…

 3. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Ifølge den oldgræske, hippokratiske ed, som det danske lægeløfte er inspireret af, må en læge ikke give patienter dødelige gifte.

  Uddrag fra den danske filolog J.L. Heibergs oversættelse af den hippokratiske ed:

  “Selv om jeg opfordres dertil, vil jeg ikke udlevere nogen dødelige gifte eller give noget sådant råd…”

 4. Af jørgen andersen

  -

  Aktiv dødshjælp er en meget populær idé i regeringen og partierne. Man har lige givet aktiv dødshjælp til postvæsnet, skattevæsnet, infrastrukturen og velfærdssystemerne, og nu vil man gerne udvide den aktive dødshjælp til hele befolkningen, så den kan blive udskiftet hurtigst muligt, og så vi kan slippe af med de syge, de “asociale” , de arbejdsløse, de gamle og andre “uproduktive” som ikke kan hjælpe med at fylde statskassen og politikernes lommer. Men lad os nu huske at aktiv dødshjælp også nemt kan MISBRUGES!! meget nemt endda!! Se under 180gr og “Endlösung”.

 5. Af ole hansen

  -

  I EU er man særlig begejstret for det med dødshjælp. Nu vil man (under frau merkels førerskab) give en nærmest overaktiv dødshjælp til nationalstaterne via multi-kulti katastrofer. Hvorfor der nu er startet frontex-færgeruter fra Afrika til Europa. Tusindvis af migranter (og potentielle urostiftere) færges hver dag over, helt GRATIS!

 6. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Selvfølgelig skal staten ikke begynde, at slå sindssyge mennesker ihjel – vi kunne lige så godt tilbyde aktiv dødshjælp til alle selvmordstruede.

  Sagen om Nathan Verhelst viser hvorfor.

  Nathan Verhelst blev født som kvinde, men hun led voldsomt under, at hendes mor hadede hende og elskede hendes brødre, og derfor – kun derfor – ville Verhelst have en kønsskifteoperation.

  Hvis Verhelsts psykiater havde været kompetent, så havde han arbejdet på, at frigøre hende fra hendes selvdestruktive moderbinding, til en urimelig mor, der foragtede hende, i stedet for at støtte Verhelsts ønske om en kønsskifteoperation, for at vinde den urimnelige mors kærlighed.

  Men Verhelst blev kønsskifteopereret med psykiateren3es velsignelse – og det endte selvfølgelig tragisk.

  For Verhelsts mor foragtede Verhelst endnu mere efter kønsskifteoperationen, og det fik Verhelst til at opfatte sig selv som et monster.

  Verhelsts åbenbart totalt inkompetente psykiater bevilgede derfefter aktiv dødshjælp, til sin stakkels, grusomt fejlbehandlede patient.

 7. Af Javier Martinez

  -

  Danmark skal fjerne sig fra oldgræske medicinale grunde, og gå ind i det 21 århundrede sammen med andre oplyste lande…

  AF JØRGEN ANDERSEN – 30. AUGUST 2016 21:27
  “Aktiv dødshjælp er en meget populær idé i regeringen og partierne. Man har lige givet aktiv dødshjælp til postvæsnet, skattevæsnet, infrastrukturen og velfærdssystemerne,”

  Nu har man oplevet det med, Pre.ben er faktisk kommet med noget der var morsomt og indholdsrig..Hvad bliver det næste før verden falder af lave?…Kongehuset begynder at leve mere småligt, færre jøder i Danske medier og politik, andre gode forslag?

  Naturligvis skal vi tilbyde aktivt dødshjælp til sindslidende mv. der er på selvmordets kurs, så længe dette er på baggrund af lange overvejelser af den selvmorderen…Ingen foreslår jo at teenager skal have aktiv dødshjælp fordi de er lidt ulykkelige efter den første braste kærlighed?

 8. Af Flemming Lau

  -

  Hippokratiske læge er for ca 2500 år siden: Ingen udlevering af dødelige gifte, ingen abort eller udnyttelse af patienter seksuelt. Ovenpå 2 verdenskrig og den nazistiske race hygiejne lavede verdens Lægeforeningen WMA internationale lægeetiske regler netop byggende på Hippokrates gamle Ed!

  Hvordan kan danske læger så fortsætte med 15 000 fosterdrab om året ?
  Aktiv dødshjælp hjælp vil på tilsvarende vis blive misbrugt som racehygiejnen på fostre med risiko for Down syndrom!

 9. Af Javier Martinez

  -

  Aktiv dødshjælp betyder ikke at flere dør, blot at flere ikke behøver at lide….

  Californian er forresten også på vej med aktiv dødshjælp nu..
  http://blogs.wsj.com/law/2016/06/08/doctor-assisted-suicide-legal-in-california-starting-thursday/

  “ingen abort eller udnyttelse af patienter seksuelt. ” Lau

  🙂 Patienter bliver ikke udnyttet seksuelt på rigshospitalet længere, det var under den blå storhedstid du tænker på, hvor kongehuset og adelen bestemte alt. Men abort foretages der da heldigvis..Dette skal vi støtter stærkt op om, især i udlandet i den tredje verden, hvor de simpelthen ikke har råd til alle de børn..Det er den bedste form for humanisme-abort-over for sine medmennesker. Vi skal helst op på 25.ooo aborter om året..Nogle forslag til hvorledes dette kan opnåes? Fx en kontant belønning ved abort?

 10. Af Jan Petersen

  -

  “Aktiv dødshjælp til sindslidende”? Så vidt, jeg lige husker, rammes ca hver femte dansker af en sindslidelse. Der vil godt blive ryddet hurtig ud i bestanden af danskere 🙁

 11. Af Javier Martinez

  -

  Og et indlæg i filteret om aktiv dødshjælp..

 12. Af Javier Martinez

  -

  AF JAN PETERSEN – 30. AUGUST 2016 22:28
  “Aktiv dødshjælp til sindslidende”? Så vidt, jeg lige husker, rammes ca hver femte dansker af en sindslidelse. Der vil godt blive ryddet hurtig ud i bestanden af danskere 🙁

  Naturligvis ikke hver femte der ønsker at begå selvmord..Antallet vil uden tvivl ligge på præcis det samme som i dag når tågen har lagt sig, men nu gjort på en humanistisk måde, uden unødvendige lidelser.

 13. Af Jan Petersen

  -

  Læs iøvrigt blogindlægget “Dødshjælp, domstole og demokrati” og forsøg at forstå, hvad der egentlig omtales – før et hav af tåbelige kommentarer 🙂

 14. Af Javier Martinez

  -

  Ja, Nogle ævler altid før han tænker en tanke til ende…Gerne via et eller andet lav kulturelle youtube link… 🙂

 15. Af Flemming Lau

  -

  Javier Martinez.

  Det er da udmeldinger der vil noget. 25 000 aborter om året, det er næsten 50% af hver årgang. Det er jo ikke bare et stykke dødt protein som der er nogle der påstår. Det er levende liv og hjertet begynder allerede at slå i uge 4. Og mens vi er i det morbide hjørne, ville du selv kunne føre sonden op i en kvindes livmoder og foretage det flænsende sug ? Det tror jeg faktisk ikke, selv hvis du havde forudsætningerne for det! Det kræver vist et helt specielt sindelag! Men hvis det virkeligt er dit ståsted, må du da også være glad for at kunne nyde priviligiet over at være ønsket og født! Og hvad angår aktiv dødshjælp, så syntes jeg at du tager for let på farene for misbrug!

 16. Af Javier Martinez

  -

  Absolut intet problem…Kunne forårsage aborter dagen lang, uden en fældet tåre..Hvorfor fælde en tåre, når nu men hjælpe andre mennesker? Som gør ved aktiv dødshjælp også?
  Næ , folk der foretager aborter eller hjælper til med aktiv dødshjælp, er helte som skal hyldes!

  I think those who have a terminal illness and are in great pain should have the right to choose to end their own life, and those that help them should be free from prosecution.
  Stephen Hawking

  We don’t let animals suffer, so why humans?
  Stephen Hawking

 17. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er “terminal illness” IKKE det samme som en sindslidelse. Det var kun nazisterne, der syntes det 🙁

  Men igen, læs blogindlægget og se og forsøg at forstå, hvad der egentlig står 🙂

 18. Af bent ole vesterbo hansen

  -

  AKTIV DØDSHJÆLP ER TIL GAVN FOR ALMÉNVELLET OG HELT KLART I VELFÆRDS-SAMFUNDETS INTERESSE 🙂 🙂 🙂 HURRA, HURRA!

  Altså, er der ingen bloggere her med VISIONER?!! Vi skal da bare have oprettet et ministerium og et bureaukrati fyldt med hundredvis af gode, ædle, søde og rare HUMANIST-BUREAUKRATER. Og lad dem så bare tage fat. Først udrydder vi alle de ikke-betydningsfulde, altså de OVERFLØDIGE under 0 eller 1 år. Derefter tager vi fat på alle dem over 1 år som også er MERE ELLER MINDRE OVERFLØDIGE. Eller som er en BYRDE for statskassen. Der skal jo bare stå i loven at alle dem som skønnes mere eller mindre OVERFLØDIGE skal modtage obligatorisk dødshjælp. Siden hen kan man så udvide det til at alle dem som virker irriterende, som brokker sig “for meget”, eller som stiller “dumme” spørgsmål også tilbydes obligatorisk dødshjælp. Når vi er SLUPPET AF med alle disse typer som godt kan belaste eller ærgre os helt normale typer som betaler den størst mulige skat med stor glæde, fordi det altid er en stor glæde at støtte en kærlig og omsorgsfuld velfærdsstat…… så vil vi sikkert være nået frem til et herligt og velfungerende samfund, hvor ingen af de OVERFLØDIGE typer vil forstyrre idyllen. Plus at vi får endnu bedre plads til berigerne fra Afrika og Mellemøsten.

  At man roligt kan have fuld tillid til at velmenende og dygtige embedsfolk under ledelse af en ansvarlig minister vil gøre deres bedste for at forbedre befolknings-sammensætningen, kan der jo ikke være tvivl om. Politikere er jo rigets bedste mænd og kvinder, og deres IQ og moral er vel i gsnit. nok mindst 100 gange højere end gsnits vælgerens IQ og moral.

  Når vi bare på forhånd beslutter at vi kun vil udrydde DE MERE ELLER MINDRE OVERFLØDIGE, så tilhører vi jo den MODERATE fløj, og hvis nogen vil beskylde os for at være rabiate, radikale eller noget lignende, vil de jo bare blamere sig selv og afsløre at det nok bare er lidt dødshjælp de trænger til.

 19. Af bent ole vesterbo hansen

  -

  PS: Nu hvor muslimen ja-vi- er M fra enhedslisten kl. 23.08 har erklæret at han sagtens kan forestå/foretage massevis af drab på ufødte børn uden at det vil røre ham det mindste, kan vi vel overveje om ikke det kunne være fint at ansætte ham som medhjælper i det nye velfærdsprogram til sikring af den helt rigtige befolkningssammensætning.

 20. Af bent ole vesterbo hansen

  -

  PS: Nu hvor mus limen ja- vi- er m fra enhedslisten kl. 23.08 har erklæret at han sagtens kan forestå/foretage massevis af dr ab på ufødte børn uden at det vil røre ham det mindste, kan vi vel overveje om ikke det kunne være fint at ansætte ham som medhjælper i det nye velfærdsprogram til sikring af den helt rigtige befolkningssammensætning.

 21. Af bent ole vesterbo hansen

  -

  PS: Nu hvor mus limen ja- vi- er m fra enhedslisten kl. 23.08 har erklæret at han sagtens kan forestå/foretage massevis af dr ab på ufødte børn uden at det vil røre ham det mindste, kan vi vel overveje om ikke det kunne være fint at ansætte ham som medhjælper i det nye velfærdsprogram til sikring af den helt rigtige befolkningssammensætning…………

 22. Af bent ole vesterbo hansen

  -

  PS: Nu hvor mus lim en ja- vi- er m fra enhedslisten kl. 23.08 har erklæret at han sagtens kan forestå/foretage massevis af dr ab på ufødte børn uden at det vil røre ham det mindste, kan vi vel overveje om ikke det kunne være fint at ansætte ham som medhjælper i det nye velfærdsprogram til sikring af den helt rigtige befolkningssammensætning………… (prøver igen)

 23. Af bent ole vesterbo hansen

  -

  PS: Nu hvor mus lim en ja- vi- er m fra enhedslisten kl. 23.08 har erklæret at han sagtens kan forestå/foretage massevis af dr ab på ufødte .(rest i filtret)

 24. Af bent ole vesterbo hansen

  -

  PS: Nu hvor mus lim en ja- vi- er m fra enhedslisten kl. 23.08 har erklæret at han sagtens……. (resten i filtret)

 25. Af bent ole vesterbo hansen

  -

  Beklager gentagelserne, men i første omgang kom tilsyneladende intet på.

 26. Af Anders Munch

  -

  Staten skal som princip ikke slå sine borgere ihjel. Den canadiske højesteret har 4 fødemaskiner som dommere. Grundet kvinders lavere intellektuelle evner, magter de højst at bestride embedet som byretsdommer. En højesteret dømmer i principper, noget kvinde ikke ejer. Bare fordi 2 tredjedele af befolkningen ønsker at kommandere nogle mennesker til, at slå nogle andre mennesker ihjel,er det ikke per definition moralsk rigtigt. Der er en diskussion at have. F.eks.om det her ville være et emne, hvis ikke fødemaskiner sad i højesteret og havde stemmeret. Aktiv dødshjælp virker rimelig retarderet, hvorfor skal staten bare hjælpe med alt. Hvem i det her samfund er generelt så håbløse?

 27. Af jesper christensen

  -

  Med FEMINISERINGEN af Europa er der sket en enorm svækkelse af landenes styrke og modstandskraft. For feminiseringen har slæbt store mængder af ufornuft, pladderhumanisme, kommunisme og altundergravende holdninger med ind i lovgivningen og den daglige politik. Og ethvert samfunds grundlæggende enhed, FAMILIEN, svækkes og skades også af feminisme, kvindekamp og ligestillingshysteri. I Sverige kan det ses hvor galt det kan gå, når de politiske kvinder får for megen magt. Sverige er nu et land præget af kaos, kriminalitet, ufred og vanvid. Og hele Europa er truet af terror og barbariske tilstande. Se 180g/snaph

  (En kommentar til indlæg 21.35 ang. dødshjælp til nationalstaterne )

 28. Af jesper christensen

  -

  Til m un chs betragtninger kan man tilføje at det nu er en kvinde (merkel) der står i spidsen for at der er oprettet gratis frontex- færgeruter fra Afrika til Europa. EU/frontex er altså i gang med det STIK MODSATTE af sit officielle formål. Det er det “glade” vanvid og kan ende med vold og mord, terror og blodbade, sygdomme og velfærdskollaps i alle de lande der ikke lukker grænserne.

  Her i Danmark lider tusinder og atter tusinder af mænd, børn og unge, under rødstrømpernes og politik-kvindernes intriger og angreb, rettet mod mændene og familietraditionerne m.m.m. De danske mænd bør forstå at hvis der ikke snart siges fra overfor ligestillingsfanatikerne, kvindesagskvinderne og feminismen, vil Danmark ende som galeanstalten Sverige.

 29. Af Krister Meyersahm

  -

  Aktiv dødshjælp er legaliseret henrettelse.

  kVil man aktivt afslutte et liv, rejser det nogle spørgsmål. Den enkelte (syge) må gøre op med sig selv, om man overhovedet, kan lægge den byrde på et andet menneske, at afslutte ens liv. Man bør have i tankerne, at handlingen ikke kan kategoriseres som hjælp til selvmord – selvmordet udfører man jo netop selv! Med aktiv dødshjælp er der i virkeligheden tale om, at man beder en anden, udføre en handling, som alle civiliserede samfund ellers betragter som den mest afskyelige af alle; henrettelsen, mordet.

  Man kan have alle mulige begrundelser for, at gå ind for aktiv dødshjælp men selve handlingens udfald, er den samme som mordets. Uanset om man handler ud fra barmhjertighed eller juridisk legalitet.

  Kan man stille juridisk legalitet til rådighed for handlingens indførelse? Ja ved hjælp af maltraktering af ellers gangbare begreber; for har vi bestemt ikke at tillade mord og henrettelser, kan vi heller ikke tillade handlingen; aktiv dødshjælp.

 30. Af Eva Madaen

  -

  Hej
  Jeg og min mand har fået udfærdiget et dansk og engelsk “livstestamente” hos en dansk advokat , som vi har med os når vi er i udlandet . En kopi er opbevaret hos advokaten . Dette testamente udspecificerer hvordan og hvornår vi ønsker aktiv dødshjælp , og som præsicerer at vi begge er ved vores fulde fornuft ved underskrivelsen . Vi har desuden fået lavet et dansk livstestamente via Rigshospitalet— via Borger. dk —
  Så kan man vist ikke gøre andet end at krydse fingre for at man er dækket ind HVIS det skulle blive nødvendigt , og ikke mindst at dokumenterne bliver anerkendt …

 31. Af Mich Vest

  -

  Ja, man bør gøre sig klart at KOMMUNISMEN (camoufleret som humanisme, feminisme mv.) er i gang igen, efter at den blev midlertidig svækket af Sovjet-unionens sammenbrud, der afslørede at kommunisme fører til kaos, bureaukrati, statstyranni, ineffektiv produktion, fattigdom, idioti og umenneskelig undertrykkelse af borgerne. Men nu er denne erfaring ved at gå i glemmebogen, kommunisterne kalder sig nu noget andet, (humanister, socialister, alternative, blå borgerlige eller radikale osv.), og siden 1990 har der været en masse TV-propaganda, DR- og Politiken-kampagner og indoktrinering af elever i gang, med en stor fordummelse og forråelse af befolkningen som resultat. (fortsættes senere)

 32. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det er en mærkelig verden, vi lever i. Mange vil ikke tillade aktiv dødshjælp til mennesker, der på grund af stærke smerter eller af andre grunde ikke ønsker at leve. De samme mennesker har absolut ingen indvendinger, når vore politikere tillader vore bombepiloter dagligt at yde særdeles aktiv dødshjælp til uskyldige borgere, der ønsker at leve, i Libyen, Irak, Syrien eller andre steder.

  Snart er vore F35 bombefly operative og så står russerne på listen til aktiv dødshjælp. Ingen vil løfte et øjenbryn. Intet menneske kan rumme en sådan dobbeltmoral uden at blive dehumaniseret, og det er netop det, vi oplever. Vil det fortsætte?

  Danmarks aktivistiske udenrigspolitik er aktiv dødshjælp – og hædres med ordner og medaljer. Det er sygt!

 33. Af Javier Martinez

  -

  “kVil man aktivt afslutte et liv, rejser det nogle spørgsmål. Den enkelte (syge) må gøre op med sig selv, om man overhovedet, kan lægge den byrde på et andet menneske, at afslutte ens liv. Man bør have i tankerne, at handlingen ikke kan kategoriseres som hjælp til selvmord – selvmordet udfører man jo netop selv”

  Aktiv dødshjælp kan så afgjort kategoriseres som “hjælp til selvmord”..Især kvinder har nok brug for aktiv dødshjælp, da de har mange flere forsøg på selvmord end mænd har, som når de ønsker at dø er langt mere effektive..Men også omkostelige i deres selvmord fra andre mennesker..Hvor volden gerne er ekstremt, som via fx. at hoppe ud foran et tog, og ødelægge et andet menneskes liv i den process også, ..

  Aktiv dødshjælp tillader derimod mennesker også at tage behørig afsked med sine nærmeste, uden at måtte gør det i smug…Personligt ville jeg nok foretrække en “øjeblikkelig udvej” i stedet for denne med piller og langsomt sovende ind som er aktivt dødshjælp, via fx. et ordentlig bjørnegevær og en kugle for panden. Men da Danskere generelt ikke har adgang til våben som i USA er denne mulighed jo fraværende, og det må flere former for langsommere og yderst ubehagelige, smertefulde selvmord til i dag.

  Hvis man ender hvor man ikke kan gøre noget selv, ville det være rart med aktiv dødshjælp som garanti..Vi har det således allerede på en måde..Læger overmedicinere med vilje for at få en process til at gå hurtigere mv. Men noget svineri at de ikke kan få lov til at være humanistiske nok til at få det gjort rigtig hurtig.

  Hvis nogen har påstået at terminal illness er lig sindslidelse burde de nok få et Engelsk kursus mere? Eller Dansk kursus også.. 🙂

  ” kan vi vel overveje om ikke det kunne være fint at ansætte ham som medhjælper i det nye velfærdsprogram til sikring af den helt rigtige befolkningssammensætning.” pre.ben

  Ingen dårlig ide…99% røde med 1% borgerlige kun, ville være en acceptabel ratio i fornuft, humanisme og et godt samfund. At du gentog kommentaren 5 gange betyder vel blot at jeg skal gentage denne 5 gange for dig også, som svagt opfattende du nu engang er?

 34. Af Javier Martinez

  -

  En af de bedre måde at begå “aktiv dødshjælp” på selv , er ved at ikke at spise eller drikke..Normalt indenfor en uge er man død. Og ses som en død uden smerter også.
  http://www.tc.umn.edu/~parkx032/VDD-Q&A.html

 35. Af Javier Martinez

  -

  Et massivt flertal af Danskerne støtter forslaget om aktiv dødshjælp..Det giver absolut ingen mening at Danmark halter efter andre lande her, og at flertallets ønsker tilsidesættes af forskellige mikroskopiske religiøse grupperinger såsom muslimer,jøder og kristne..

  Vi lever ikke i et demokrati, når et så massivt flertal ønsker noget indført, og det ikke indføres..Samme kan man sige mht. indvandrerdebatten. Lad os få et bedre repræsentativt demokrati, hvor vi stemmer om sådanne ting.

  https://infogr.am/Det-mener-danskerne-om-aktiv-ddshjlp

 36. Af Gert Olesen

  -

  Så er ja-vi-er M fra den blodrøde enhedsliste atter ved at overtage, dominere og forpeste debatten. Ak, ak, ak.

 37. Af Javier Martinez

  -

  Så nu hedder pre.ben Gert Olsen..Hvad bliver tossens næste navn?

 38. Af Gert Olesen

  -

  Mere dødshjælp til os alle fra V og lars ulykke: Venstre har nu lagt en 9-års plan frem. En 2025 plan som V påstår vil “fremtidssikre” Danmark, og gøre en masse godt for vælgerne i toppen, bunden og mellemlaget. Ha, ha, ha. Vi skal altså nu stemme på V ved det kommende valg, fordi de påstår at om ni år vil Danmark være et bedre land end i dag. Men V aner jo intet om hvordan der ser ud i vores land om ni år. Deres plan er komplet latterlig, og deres løfter med 99.9 procents sikkerhed lige så tomme, hule og falske som de plejer at være. Man skal jo være sinke for at lade sig narre af denne plan. V er et utroværdigt, gennemhyklerisk og dybt asocialt parti som i årevis ikke har bestilt andet end at holde den brede befolkning for nar. Alle partiets “reformer” har været til skade for menigmand. Det skal dog indrømmes at det er det samme med alle de røde og radikale partier. Borgens samlede politik de sidste 15-20 år har sendt Danmark langt ned ad den internationale rangliste. 🙁

 39. Af Gert Olesen

  -

  Tager vi Venstres EU-politik, indvandrings politik, boligpolitik og sundhedspolitik osv. under luppen, tyder alt på at Danmark snarere vil være et volds- og terrorhærget katastrofe-område á lá Sverige allerede længe inden de ni år er gået.

 40. Af Anders Munch

  -

  “Snart er vore F35 bombefly operative” Jørgen Villy Madsen
  Lol, fik mig altså til at grine. Nej de er ikke snart operative, F-35 er endnu en fiasko i den perlerække af fiaskoer som alle regeringer uanset partifarve laver. Jeg er ikke militærekspert, men når vi snakker om at beskytte Danmark og forsvare dansk luftrum var og er Saab Gripen den eneste reelle mulighed. Kunne have fået dobbelt så mange saab gripen ng og de er billigere i drift, og de fungerer, og de ville rent faktisk kunne bruges til at forsvare Danmark. F.-35 kan ikke det, da de kun kan lette fra lufthavne, lufthavne der bliver bombet med cruise-missiler som det første i tilfælde af angreb mod Danmark. Du har ret i hvad du ellers skriver, f-35 er en angrebsbomber, har intet med forsvar at gøre.

 41. Af Niels Thomsen

  -

  Feminister, rødstrømper, politikkvinder og feministisk tænkende mænd (som merkel, jelved, zenia, pernille s, johanne s-n, helle t-s, stine b, birthe rønn, hollande og løkke) ødelægger alt. Europa er nu på vej mod vanvids-tilstande værre end dem i 1914 og 1939. Se snaph, 180g, den korte og se diverse videofilm om galskaben i EU. Og læs “WHY WOMEN DESTROY FAMILIES, NATIONS AND CIVILISATIONS”.

 42. Af Niels Thomsen

  -

  F-35 er luftens IC4-tog. Regeringen fjoller sig frem, og sviner med vores penge.

 43. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er nogle, der mener, at læger fremover skal være pushere, der må give deres “patienter” recept på hash.

  Andre mener, at lægerne fremover ikke skal helbrede syge patienter, eller forsøge at opmuntre selvmordstruede patienter til at holde ud til tinegen begynder at se lysere ud, men at de istedet skal slå deres lidende patienter ihjel, selvom patienterne ikke er døende.

  Jeg håber, at lægerne fastholder, at de hverken er pushere eller statsansatte drabsmænd, og at staten må ansætte nogle andre til at agere bødler, som ikke er lægeuddannede, hvis staten vil slå svage og lidende borgere ihjel.

  Martini mener ikke, at vi skal holde fast i den hippokratiske eds krav om, at læger ikke må give deres patienter gift, men at vi skal opdatere lægeløftet, så de danske læger får omtrent de samme beføjelser, som lægerne havde i de nazistiske koncentrationlejre, til at slå uskyldige mennesker, der ikke er døende, ihjel.

 44. Af Javier Martinez

  -

  AF JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN – 31. AUGUST 2016 15:26
  Det er nogle, der mener, at læger fremover skal være pushere, der må give deres “patienter” recept på hash.

  En læge der giver recept på noget han intet tjener på selv, kan ikke være pusher…I ordet pusher indgår at der er fortjeneste.

  Selvmord er det mest naturlige og har eksisteret gennem hele historien…Det er kun stærke og modige mennesker der begår selvmord, af den simple grund at dette tager mod. ..Masser af zombier der ude i verden, som det nok havde været bedst for dem selv, hvis de turde begå selvmord.

  MHT. Læger…Jo, det er dem der skal stå bag det humanistiske aktiv dødshjælp..Men dette skal naturligvis foregå frivilligt..Men skal ikke tvinge en læge der ikke er humanist nok til dette..Dette kan patienten ikke være tjent med..Derudover bliver det intet problem at finde læger nok der har en humanistisk indstilling hertil trods alt…Men en sygeplejerske er nu også god nok, når cocktailen blot skal serveres..

  “men at vi skal opdatere lægeløftet, så de danske læger får omtrent de samme beføjelser, som lægerne havde i de nazistiske koncentrationlejre, til at slå uskyldige mennesker, der ikke er døende, ihjel.” Scientology

  Såvidt historisk vides indtil nu, så døde de uskyldige mennesker i koncentrationslejre ikke frivilligt, som gør dem i aktiv dødshjælp..Det er så at sige en skæbnesvangre forskel, om en læge hjælper til at lade en patient dø frivilligt eller ikke frivilligt..Men Scientology har jo også en masse mærkelige tanker om dit og datten, som hører hjemme på et tossehjem kun..
  Hubbard var en af de mest sindssyge mennesker i de sidste 2-4000 år…Helt deroppe med Brigham Young osv..

 45. Af Rona Sivertsen

  -

  Uddrag fra “When right-to-die becomes duty-to-die: the chilling case of euthanasia in Belgium” af Alexander Lucie-Smith, CH fredag 8.januar 2016:

  “Technically, euthanasia remains a criminal offence in Belgium with the law protecting doctors from prosecution if they abide by carefully set criteria. It is limited to adults and “emancipated children” who are suffering unbearably and who are able to consent.

  But critics say that the law is interpreted so liberally that euthanasia is available on demand, with doctors giving lethal injections to the disabled, the mentally ill and those with dementia, as well as patients who are terminally ill.

  Last year, a paper published in the highly respected Journal of Medical Ethics reported that the majority of euthanasia cases in Belgium involve patients who are illegally “put to death” by doctors without ever giving their consent.”

 46. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Selvmord er naturligt, men det er mord sådan set også, selvom det er ulovligt.

  Så “naturlighed” er ikke et argument, der kan bruges til at kræve, at staten skal tvinge lægerne til, at slå lidende patienter ihjel.

  For det er på ingen måde naturligt at læger, der er til for at helbrede syge mennesker, skal slå dem ihjel i stedet.

  Sindssyge og stærkt senile mennesker KAN per defintion ikke give samtykke til, at blive slået ihjel, for et samtykke forudsætter, at man forstår situationen fuldt ud.

  Men alligevel, så bliver stærkt senile mennesker nu også dræbt af læger i Belgien, selvom de ikke har givet samtykke.

  Det er tilsyneladende næsten umuligt at undgå en glidebane hen mod totalt uacceptable tilstande, hvis staten tillader drab på lidende mennesker:

  “Last year, a paper published in the highly respected Journal of Medical Ethics reported that the majority of euthanasia cases in Belgium involve patients who are illegally “put to death” by doctors without ever giving their consent.” – Uddrag fra “When right-to-die becomes duty-to-die: the chilling case of euthanasia in Belgium” af Alexander Lucie-Smith, CH fredag 8.januar 2016.

 47. Af Javier Martinez

  -

  AF JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN – 31. AUGUST 2016 16:06
  “Selvmord er naturligt, men det er mord sådan set også, selvom det er ulovligt.”

  Nej, Mord er ikke naturligt, og tanker der siger således er syge..Du må tage det op med din psykiater.

  “For det er på ingen måde naturligt at læger, der er til for at helbrede syge mennesker, skal slå dem ihjel i stedet.” Scientology

  Mennesker der er så syge, eller har ville dø i lang tid, har ret til denne forløsning fra livet, og unødig videre smerte. Helt naturligt at læger viser humanistisk indstilling her..

  “Sindssyge og stærkt senile mennesker KAN per defintion ikke give samtykke til, at blive slået ihjel, for et samtykke forudsætter, at man forstår situationen fuldt ud.”

  Derfor at folk mens i deres fulde fem, skriver deres ønsker på et stykke papir og i deres testamente hvis yderst senil..Men stærkt senile mennesker har normalt også klare øjeblikke, og der kan de godt regnes med til at kunne bestemme om de vil leve eller dø…Samme med sindssyge, som normalt må begå selvmord på yderst ubehagelige måder, og ofte med omkostninger af omkringstående liv også, der absolut ingen interesse havde i at dø.Så jo, under rette omstændigheder kan så godt som alle samtykke..Og dem der ligge lam, i koma mv. burde skrive sine ønsker i sit testamente/ donorkort.

  I Belgien er der en “vetting process” som alle andre steder her..Jacob må holde op med at læse alt det højreradikale ævl han kalder for “seriøse medier”..

 48. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Pestepidemier er naturlige, jordskælv er naturlige, ødelæggende orkaner er naturlige, voldelige konflikter er naturlige – og det er lige så naturligt at begå mord, som det er at begå selvmord.

  Drab på lidende patienter er også naturligt.

  Men, at noget er naturligt, er ikke det samme, som at det er godt, eller anbefalelsesværdigt.

  Mange negative fænomener, der er og bør være forbudte, er desværre helt naturlige.

 49. Af Niels Thomsen

  -

  De almindelige normale kvinder kan der siges meget godt om. De kan være både dygtige, intelligente og meget charmerende. Men i politik er de næsten alle uduelige. Se på merkels, jelveds, helles, zenias og lignende kvinders “indsats” og “resultater”. Har de gjort noget godt for danskerne? Nej, det har de ikke. Og se nu pe r nille ver mund fra nye borgerlige, som nu har afsløret sig selv som skabsradikal. Det er jo komplet til grin.

 50. Af Javier Martinez

  -

  ” voldelige konflikter er naturlige – og det er lige så naturligt at begå mord, som det er at begå selvmord.”

  Nej, voldelige konflikter og mord er ikke naturligt, skal ikke være det, og verden skal arbejde imod at disse stopper. Selvmord er en akt af selvbestemmelse og relatere til at være et frit menneske med egen vilje..De andre to relatere til det modsatte…At andre bestemmer sig for at tage dit eller andres liv..Hvordan du kan sidestille disse tre er simpelthen rent scientology.

  Manning risikere nu 8 års længere fængsel i USA efter hun forsøgte at tage sit eget liv..Det er en parodi på justitssystemet, at “self beskadigelse ” kan lede til straf…

 51. Af jan nielsen

  -

  Det må være med tante Bs fulde accept og medvirken at ja vi er får lov til at dominere debatterne. Tantens tankesæt og holdninger er langt mere “avancerede” end man umiddelbart skulle tro. Officielt er det jo en borgerlig avis. Og i over 200 år en dansk avis.

 52. Af Javier Martinez

  -

  Først Niels,Gert mv. Nu Jan Pre.ben hold dig venligst til et enkelt navn, og skriv og ære dit ævl med et enkelt navn tak..

 53. Af Tue Jesper Leunbach

  -

  Bloggen her fik mig til at tænke på historien om Jane Hoffmann, der var så invalideret af sin sygdom at hun ønskede at dø. For to et halvt år siden tog hun til Svejts for at opnå sit ønske. Fuldt forståeligt, når man tænker på at det eneste hun havde at se frem til, var at hun kunne ligge totalt hjælpeløs og vente på kvælningsdøden under store smerter. Selvmordet kom i sidste øjeblik, for ifølge svejtsisk lov, skal man selv være i stand til at trykke på udløserknappen, der giver én de bedøvende stoffer. Man skal naturligvis også være dødssyg; ikke noget med at man bare er træt af livet. I så fald må man hjælpe sig selv.
  I sin bog «Livets ulidelige lethed» fortæller Milan Kundera historien om en hund, som efter flere operationsfosøg må lade livet pga cancer. Meningen med at fortælle om en hunds sørgelige skæbne, handler for Kundera om noget mere. Han skriver følgende visdomsord: «En hund har ikke mange fordele fremfor menneske, men en af dem er virkelig noget værd: eutanasi…»

 54. Af Javier Martinez

  -

  “Why [..] should the boundary of sacrosanct life match the boundary of our species?”
  Peter Singer

  Ingen tvivl om at det er de religiøse i Danmark der står bag , at Danmark er langt længere bagud i progressivitet end lande som Holland, Belgien, Svejts og Amerikanske stater..Under de borgerlige er Danmark faldet længere og længere ned af rangstigen af lande der leder i nye tanker….
  De religiøse mindretal har fået alt for meget magt siden 2001..Men kan faktisk kalde de blå for den religiøse blok i dag…

  “That is not true, but we lack the moral authority to endorse them (acts of euthanasia). What we do instead is what you have just seen. We commend the dying to Saint Hubert and tie them to a pillar in order to prolong and intensify their suffering.”
  Gabriel Garcí­a Márquez

 55. Af Anders Munch

  -

  Det er flot Tue, men principper og moral er faktisk ikke helt det samme. Jeg kunne også komme med en grædefærdig historie om en mand, som begår et mord. Her, tager 93 sek.
  https://www.youtube.com/watch?v=_PUE8fYxjq8
  Er det ikke forståeligt? Han slog den mand ihjel, som havde voldtaget og myrdet hans søn? Men skal mord nu gøres lovligt, skal vi genindføre dødsstraf? Jeg mener, du forstår godt faren slår ham ihjel, ik?
  Det er muligt at udføre aktiv dødshjælp uden at det er lovligt, det er også muligt at slippe rigtig billigt, hvis man bliver taget i det. Staten skal af PRINCIP ikke slå sine borgere ihjel. Hvis du ikke går ind for dødsstraf, så kan du heller ikke gå ind for aktiv dødshjælp. Nogle mennesker har ingen problemer med kognitiv dissonans. Men det er altså 2 modsatrettede holdninger.

 56. Af Javier Martinez

  -

  “Hvis du ikke går ind for dødsstraf, så kan du heller ikke gå ind for aktiv dødshjælp.”
  Fra manden med opmuntring til vold, og voldtægt mod kvinder….

  Jo, det kan man sagtens..Er blot at have en humanistisk tilgang til livet og mennesker omkring en!

  Man er meget muligt at det eneste der stopper de værste borgerlige penge kriminelle er truslen om dødsstraf! De er jo nogle tøsedrenge generelt, mm. det drejer sig om at stjæle andre folks penge? Frygten alene vil nok få V revisorer til at betale ordentlige skatter, og indfører korrekte tal i selvangivelserne? Kunne udflages til USA? De kan gøre alt sådant noget billigere der, og var jo deres rollemodel af et land til at starte med?

 57. Af Niels Thomsen

  -

  At ja- vi- er fra enhedslisten går ind for dødsstraf for økonomiske forbrydelser, men bittesmå straffe for at smadre, lemlæste og invalidere sagesløse, passer jo fint sammen med kommunisternes politik i mange lande siden 1917. Og ja- vi – er vil jo også gerne bistå med at dræbe børn, hvis de er små og 100% uskyldige og værgeløse. Det skriver han jo selv 30/8 kl. 23.08 ovenfor. Oveni går JM så også ind for islamisering. JM, tantens førende blogger, véd vi hvor vi har.

 58. Af Niels Thomsen

  -

  Latterlige straffe for grove voldelige overfald, med slag, spark, knivstik, skyderi og mord, er også hvad mange danske dommere, journalister og røde politikere går ind for. Igen og igen er der sager hvor ofrene hånes. De må gerne påføres årelange eller livsvarige lidelser, mens de afstumpede bøller tit slipper særdeles billigt.

 59. Af Niels Thomsen

  -

  Danskeres liv og helbred regnes i det hele taget ikke for ret meget af den politiske “elite” eller nomenklatura. For man har ikke haft noget alvorligt imod at forbrydere fra 50-100 lande kunne strømme ind i Danmark, henover de nedlagte grænser. At resultatet vil blive en mangedobling af kriminaliteten var let at forudse, men “eliten” i EU og V, K, S, SF og R osv. var ligeglad. Så nu er indbrud, røverier, gadeoverfald, voldtægter, bilbrande, villabrande og mord på skoledrenge, bilister og andre på vej til at blive til “hverdagsterror” i det lille yndige land. Ligesom i Belgien, Holland, Sverige, Frankrig, England og Tyskland. Og nu er transporten af afrikanere og arabere hen over Middelhavet blevet intensiveret. Gratis færgeruter er stillet til rådighed af EU og Frontex. Se snapha, den korte, jp-jalving, den danske forening og “uden filter”. Eller læs bøger som “attentatet” af lars hede gaard/ “Nordisk kriminalreportage”.

 60. Af Niels Thomsen

  -

  Danskeres liv og helbred regnes i det hele taget ikke for ret meget af den politiske “elite” eller nomenklatura. For man har ikke haft noget alvorligt imod at forbrydere fra 50-100 lande kunne strømme ind i Danmark, henover de nedlagte grænser. At resultatet ville blive en mangedobling af kriminaliteten var til at forudse, men “eliten” i EU og V, K, S, SF og R osv. var ligeglad. Så nu er svindelsager, indbrud, hjemmerøverier, gadeoverfald, voldtægter, bilbrande, villabrande og mord på skoledrenge, bilister og andre på vej til at blive til “hverdagsterror” i det lille yndige land. Ligesom i Belgien, Holland, Sverige, Frankrig, England og Tyskland. Og nu er transporten af afrikanere og arabere hen over Middelhavet blevet intensiveret. Gratis færgeruter er stillet til rådighed af EU og Frontex. Det der begyndte som EF er nu ved at udvikle sig til en total katastrofe. Se snapha, den korte, jp-jalving, den danske forening, BT, eb og “uden filter”. Eller læs bøger som “Nordisk kriminal Reportage” eller “Attentatet” af lars hede gaard.

  Visse politikeres foragt for danskernes menneskerettigheder ses også i vrimlen af hospitalsskandaler og i den asociale/menneskefjendske behandling af familier, børn, fraskilte mænd, arbejdsløse, kronisk syge, ældre på plejehjem, boligsøgende og erhvervsdrivende osv. Partiernes samlede politik er utrolig, fantastisk, grotesk og katastrofal. (angreb på privatlivet, familielivet, køb af tog der ikke kan køre og fly der nok også ender som skrot, udsalg af arvesølv til berygtede firmaer, slagtning af postvæsnet og velfærden, osv., osv.) Regeres vi af sinker, zombier, barbie-dukker og levende døde?

 61. Af j b

  -

  Der er vist mange, der skal prise sig lykkelige over at hjernedøds kriteriet ikke anvendes generelt.
  Derudover kan man undre sig over, hvorfor så få læger er organdonorer.

 62. Af bo nielsen

  -

  J B er tydeligvis en højt begavet person, der skriver indlæg der virkelig kan bruges til noget. Hvem de hjernedøde personer han hentyder til, fremgår ikke. Men man må ikke forveksle kommentaren med et surt opstød, snarere er der tale om et uglegylp. Og uglen er som bekendt en klog fugl!

 63. Af Javier Martinez

  -

  F NIELS THOMSEN – 31. AUGUST 2016 23:31
  “At ja- vi- er fra enhedslisten går ind for dødsstraf for økonomiske forbrydelser, men bittesmå straffe for at smadre, lemlæste og invalidere sagesløse, ”

  Vi ser at tossen pre.ben har haft travlt med ævl i alle blogs…MHT bittesmå straffe straffe for voldelig kriminalitet har jeg aldrig sagt således, blot påpeget at straffe skal være ift. omkostninger. Og at borgerlige penge kriminelle slet ikke straffes i dag, selvom deres kriminalitet i længden altid betyder fx. hashpusheren igår der skød 3, og fattige børn, der i længden bliver et dyrt samfunds bekendtskab også..Derfor at straffe mod ansvarlige i skattesnyd er så altafgørende for samfundets ve og vel, og derfor at LA stemmende skal kunne skydes hvis nødvendigt ved stor pengekriminalitet..mindre white collar kriminalitt vil nemlig betyde færre kriminalitet blandt blue collar, som begår den sagesløse og desperate vold, indbrud mv…Så det hele hører sammen.

 64. Af Javier Martinez

  -

  AF BO NIELSEN – 1. SEPTEMBER 2016 11:44
  “J B er tydeligvis en højt begavet person,”

  Ingen betvivler at pre.ben her er en fuldblods tosse ihvertfald….Vel heller ikke dig selv?

 65. Af Javier Martinez

  -

  “Derudover kan man undre sig over, hvorfor så få læger er organdonorer.” JB

  Naturligvis kan man være bekymret her. Undertegnede frameldte sig organ donor for få år tilbage af en lignende grund..Men aktiv dødshjælp ville akkurat være en der også ville hjælpe på Organ donor antal, da man må gå udfra at der er færre religiøse blandt dem, og når de ved at de skulle dø nu har tid til at være humanistisk nok til at donorer sine organer til værdig trængende…

  En af de mange måder aktiv dødshjælp ville have en positiv virkning på samfundets kvalitet.

 66. Af Javier Martinez

  -

  En fin historie fra the Guardian om det positive ved assisteret død…Og hvorledes den giver muligheden for at sige farvel til omverden, få ryddet op i sit efterliv til efterladte, og ikke mindst forlade et smertehelvede på en sund og fornuftig og humanistisk måde!

  https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/11/assisted-dying-california-law-betsy-davis?CMP=fb_gu

 67. Af Javier Martinez

  -

  Danmark nøler simpelthen her…Der er forfærdelig at vi er så langt bagud progressive lande som Schweiz, Belgien, Holland og Flere Amerikanske stater mht. at få indført assisteret dødshjælp og mere humanisme…

  Endda at det tilbagestående land USA slår os her…
  Oregon, Washington, Montana and Vermont har alle assisteret dødshjælp…
  http://www.nytimes.com/2015/09/12/us/california-legislature-approves-assisted-suicide.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur&_r=0

 68. Af Javier Martinez

  -

  Ikke mindre end 2o-30 assisteret hjælp til døden er allerede udført af BC (taller er formentlig langt højere, “log cutters” er ikke kendt for at tælle alle træerne i skoven…….BC er Canadas fineste stat, og har selv boet der et par år…Dog er Quebec-som er fransktalende, og på mange måder selvstændig-ledende med 16o på under et år…
  http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/assisted-death-bc-coroner-1.3689059

  PS Du tåler ikke ytringsfrihed Ash og burde skamme dig…

  “ASH benytter sig af et velkendt trick, som især kvindelige debattører benytter sig af; hun skriver “vi”, om “alle danskere”, som hun mener “giver for lidt” til velfærdsstaten, men undtager samtidigt sig selv fra dette fiktive “vi”, som hun kritiserer, selvom hun faktisk tilhører en gruppe, der giver for lidt til velfærdsstaten, i forhold til, hvor meget den får…”

  Helt enig! Dog er dette vrøvl med at kvinder bruger dette “vi” mere end mænd rent kvinde bashing og useriøst…Alle politikere bruger denne, selvom kun Enhedslisten med rette kan tillader sig at bruge “vi” formen…Og til nød SF og venstrefløjen hos S…Alternativet-uanset deres røde meninger-ser jeg stadig mest som populistisk..Partiet er jo en lort afledt af det Radikale Venstre, og de er mestre i populistiske løgne og bedrag..Alternativet har jeg stadig på fornemmelsen er lige så “rød” som R-måske lo% bedre, men slet ikke nok til ikke at forringe.

  Hvad DK derimod har brug for et et rødt parti med en stram indvandringspolitik-over hele linien, ikke blot mht . østeuropæisk løndumping som Enhedslisten-, socialistiske tendenser.-Den kunne stjæle halvdelen af DF´s liberalist stemmer, eller to tredjedel er mit bud……

  Måske starter jeg selv partiet? 🙂

 69. Af Javier Martinez

  -

  Som landet med verdens første sex transplantation….”Christine Jorgensen (May 30, 1926 – May 3, 1989) was an American trans woman who was the first person to become widely known in the United States for having sex reassignment surgery. Jorgensen grew up in the Bronx, New York City. Shortly after graduating from high school in 1945, she was drafted into the U.S. Army for World War II. After her service she attended several schools, worked, and around this time heard about transitioning surgery. She traveled to Europe and in Copenhagen, Denmark, obtained special permission to undergo a series of operations starting in 1951.[1])

  Dk var verdens første til at frigive pornografien…

  Som til at tillade sammekøn ægteskab…

  mv. mv…Eventyrlandet leder ikke længere under borgerlig ledelse…Få nu det valg i blå, så vi kan få indført assisteret dødshjælp og følge med andre progressive lande..I følger os jo fluks retur til enevældens tid i status quo blå dyder?

 70. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Aktiv dødshjælp” i et samfund, hvor alle regeringer vil spare så meget som muligt på det skattefinansierede, offentlige sundhedsvæsen, og fremme privathospitaler, bliver meget nemt i praksis til en dødsdom til fattige, ældre mennesker, der lider af sygdomme, der er dyre at behandle.

  Desuden kan offentlige besparelser hurtigt gøre livet uoverskueligt for svage mennesker, der allerede er i en alvorlig livskrise, og så vil du slå de ullykkelige stakler ihjel, så du slipper for at bevidne deres lidelser?

  Det er ikke barmhjertighed; det er i bedste fald bundnaivt, at du ikke indser, at aktiv “dødshjælp” vil blive en kynisk sparemanøvre, der vil ramme de svageste borgere hårdest.

  Hvis naive meningsmagere, som dig, får deres vilje, så vil læger i fremtiden blive tvunget til, at være narkopushere, der giver narkotika på recept, og mordere, der slår deres fattigste patienter, der ikke har råd til dyre, livsreddende behandlinger, ihjel.

 71. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Uddrag fra to brugeranmeldelser af bogen “Forced Exit: Euthanasia, Assisted Suicide and the New Duty to Die” af Wesley j. Smith, Amazon 2006:

  ” Author Wesley J. Smith lays out the chilling intellectual underpinnings of a movement that asserts there is such a thing as human life unworthy of life–and that other humans or “experts” should be called upon to determine whose life satisfies the criteria for continued existence.”

  “Smith persuasively shows that he basic ideals that the assisted suicide/euthanasia movement hope to carve into federal and state laws through litigation and legislation are detrimental to the equality-of-life ethic…”

  ” All the moral progress that has been made to respect the value of the lives of those who have been disrespected or oppressed, whether that be slaves, ethnic minorities, women, the people of South Africa oppressed by apartheid, or the disabled, depends on an understanding of the equal intrinsic value of every human being. When we say that we can judge that another person’s life is not worth living we are saying that their life is no longer of value and they are no longer of value. Smith shows how that leads to things that we should never want to go back to. “

 72. Af Javier Martinez

  -

  “Det er ikke barmhjertighed; det er i bedste fald bundnaivt, at du ikke indser, at aktiv “dødshjælp” vil blive en kynisk sparemanøvre, der vil ramme de svageste borgere hårdest.” jsr

  Totalt useriøst da assisteret død er frivilligt og smertelindrende..Giver ikke mening at de i dag må ty til blodige , voldelige måder at dø på, når dette kan foregå fredeligt og smertefrit på et hospital…

  ” så vil læger i fremtiden blive tvunget til, at være narkopushere”

  Mere ævl fra Jacob…Ingen læger vil blive tvunget til at deltage i assisteret død, mm. de selv ønsker det. Og heldigvis er der et stort antal af læger der er humanistiske nok til at ville deltage her..
  The Guardian har en god side om assisteret død, med mange artikler. God at bruge lidt tid på..
  https://www.theguardian.com/society/assisted-suicide

 73. Af georg christensen

  -

  Igen en overskrift, som med få ord kan sætte “sindene” i kog.

  Tak fordi?.

  Først hvad menes der med ordet “dødshjælp?” ( betyder det bare , at smide , en bombe i hovedet på modstanderen eller betyder det bare , at hjælpe et smertefyldt LIV ud af LIVET).

  De næste “demokrati og domstole”, i forhold til “diktatur og domstole”.
  Hvis jeg , med min manglende viden om fortiden, udtaler mig om “demokrati og enevælde (diktatur), ligner de til forvæksling hinanden. Jeg mangler på begge sider ,manglende respekt overfor “LIVET”, om det brygges på TRO eller VIDEN om, er ligegyltig , så længe magtbegæret om “eneretten” i magtens navn ønskes opretholdt.

 74. Af Javier Martinez

  -

  “Oveni går JM så også ind for islamisering. JM, tantens førende blogger, véd vi hvor vi har.”
  Preben

  Tak for de fine ord, om at være førende…Er vel noget om snakken..Vandt jo engang titlen som årets blogger i B og et gratis årsabonnement..

  Men nej, Preben støtter ikke om muslimsk indvandring, ej andre former for laissez faire indvandring overhovedtaget..Har formentlig den strammeste indvandringspolitik af alle debattører i denne avis . Og denne inkludere islandske studerende, østeuropæer, Afrikanske, Asiatiske løndumpere mv..Såvel som muslimske flygtninge!

 75. Af Javier Martinez

  -

  “Aktiv dødshjælp” lyder som noget troende, eller tyskere omkring 1939-45 opfandt?

  Jeg foretrækker assisteret død……Hvorfor skal Danmark altid være så ordmæssigt fattigt i humanisme??

Kommentarer er lukket.