Den juridiske danskhed gør os til statsborgere, den subjektive til medborgere

Af Michael Böss 73

Jeg ved godt, at jeg ikke kan kræve eller forvente af indvandrere, at de deler dansk kultur og historie med mig. Det kan jeg ikke engang kræve eller forvente af mine landsmænd. Men det er for mig også nok, at indvandrere respekterer mit lands og mit folks kultur og historie og er loyale over for mig og mit folk, som har taget imod dem.

Så er der lagt et grundlag for samtale og gode relationer; for selvfølgelig betyder det, at jeg også må vise respekt for dem.

Som indvandrere er de altså forpligtet over for deres nye land og dets kultur og historie. Som vært og indfødt er jeg derimod ikke forpligtet til at respektere indvandreres oprindelige lands kultur og historie. Jeg har kun pligt til at respektere dem som mennesker med en kulturel og historisk baggrund og arv. Og det betyder, at jeg ikke må  tvinge dem til at opgive deres frihed til at bevare deres ret til deres egen identitet, så frem det ikke strider imod dansk lov, individets frihedsrettigheder og hensynet til det almene vel. Deri ligger der en vigtig forskel.

Jeg er ligeglad med, hvordan indvandrere ser ud, men jeg forventer at kunne se dem i øjnene og at kunne tale med dem ansigt til ansigt. Jeg er ikke helt ligeglad med, hvor mange der kommer fra visse steder af verden, hvor kulturen – også den politiske – er meget forskellig fra den, vi har i vor del af verden. Jeg ønsker derfor, at min stat har til  selv at over befolkningssammensætningen. Ja, jeg betragter det som enhver nations suveræne ret at bevare sig selv og sin kultur.

Jeg forventer også, at de som indvandrere ønsker at være en del af min nation og mit folk. Og jeg byder dem velkommen. Men jeg ikke blot forventer jeg, jeg kræver også, at de er loyale over for mit folket, og at de identificerer sig med deres nye folk og dets sociale, politiske og kulturelle arv. Hvad ellers betyder det at være en del af et folk? Det er ikke nok blot at være loyal over for den danske stat og dens love. Loyalitet er til syvende og sidst en personlig, ikke en abstrakt sag.

Man hører det undertiden sagt, at integration er en vej mod to vejbaner. Nogle opfatter det, som om det betyder, at værtsfolket skal gå på kompromis med sin egen kultur for at komme indvandrerne i møde. Det er efter min mening en forkert måde at forstå gensidigheden mellem værter og immigranter på.

Indvandrere er forpligtede til at tilegne sig de grundlæggende værdier og sociale adfærdsformer i deres nye land for på den måde at medvirke til at videreføre de sociale og kulturelle normer, som har medvirket til at gøre værtsnationen rig og velfungerende og af den grund betragtes som et attraktivt som mål for indvandring. Til gengæld må nytilkomne kunne forvente af værterne, at de give dem alle de samme muligheder, de selv har, for at de – eller i det mindste deres efterkommere – kan klare sig socialt og økonomisk og realisere det gode liv.

Et multietnisk samfund med et større etnisk flertal kan godt udgøre et folk. Det kan et multikulturelt samfund til gengæld ikke. Forskellen er, at flertallet  i et samfund med  etniske mindretal stadig udgør en sammenbindende kraft. I et multikulturelt samfund stilles alle etniske grupper lige og er derfor potentielt hinandens modstandere, hvis de ikke kan blive enige om spillereglerne. Etnisk-kulturelle konflikter har det med at udvikle sig til borgerlige konflikter, viser historien. Når et land som Canada fungerer så godt med mange etniske mindretal, skyldes det, at der findes en “engelsk” flertakskultur — og i Quebec en “fransk” flertalskultur. Og at alle mindretallene tilpasser sig dem med glæde.

Et folk er en daglig folkeafstemning, skrev Ernest Renan engang, og også “etniske danskere” går derfor dagligt til valg. Nogle stemmer nej til at være en del af det danske folk, mens mange med “anden etnisk baggrund” drømmer om at få lov til at stemme ja. Det er derfor ikke kun et juridisk spørgsmål at være dansker. Det er også en personlig og subjektiv sag. Men man skal skelne mellem de to ting. For man kan ikke fremtvinge kærlighed. Heller ikke kærligheden til sit land og folk. Det er et udtryk for frisind at skelne og fastholde betydningen af begge. Den juridiske danskhed gør os til statsborgere. Den subjektive gør os til medborgere og landmænd.

73 kommentarer RSS

 1. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “Den hopper vi ikke på hr. Michael Bøss ! ” –De muslimer skal være lige-som NASER KHADER ” ! –Ellers kan de godt blive væk ! –Eller aller-helst slet-ikke sætte deres ben i Danmark ! –Den islamiske “kultur” ! –Skal de fuldstændig fralægge sig ! –Den får ikke “gang på jorden i Europa “—SÅ Hvis de ikke har tænkt sig AT: Blive ligesom Naser Khader !!! SÅ REJS !

 2. Af Claus T.

  -

  Hvor er det flot skrevet af Michael Böss – tak for det!

  Med denne definition er der både plads til den indremissionske fisker fra Thy, den homoseksuelle balletdanser fra København, den bosnisk-fødte flygtning, der fik nyt fædreland efter borgerkrigen – og så alle os andre midt i mellem.

  Og det er for mig netop værdien ved Danmark! Eller som det lyder i sangen Danmark For Folket:
  Plads for dem alle, plads for alle, der vil
  Danmark for folket!

 3. Af Jørgen F.

  -

  Meget enig!

 4. Af Kurt Dejgaard

  -

  Godt skrevet og dygtigt forklaret af Michael Böss
  Jeg er helt enig.

 5. Af Flemming Lau

  -

  Michael Boss.
  Det er et meget fint indlæg du har bedrevet her. Uden grænser og mennesker til at håndhæve vor “suverænitet” har vi ingen nation, ganske simpelt!

 6. Af Jørgen Madsen

  -

  Den mest sobre og intelligente kommentar i denne debat hidtil. Intet at ændre; intet at tilføje. Tak, Michael Böss.

 7. Af Niels Kjær

  -

  Et af de fineste og sobre indlæg jeg har læst vedr. indvandring og danskhed. Tak for det Michael Bøss!

 8. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  JA TAK ! Michael Bøss ! –Hvad mener du så om AT: regeringen NU ! Vil gøre mere af det samme ang. Parallel-samfund –der er 42 af i lille Danmark ! ? –Millioner –og atter millioner af danske kroner skal bruges til AT_ Beskytte forbryderne (læs fam., der udsætter de unge kvinder/MK for –social/sexual-kontrol ! ) –og straffe ofrene ! –Sædvanlig procedure ! NIX-NEJ ! –brug pengene til AT: Udsende de arabiske/Afrikanske familliér ! –NEMLIG til dér, hvor de hører hjemme –I Mellem-østen ! –Vi er igen – igen til grin for vores skatte-penge ! –Som politikerne rutter med ! –Fordi det ikke er deres egne MEN : borgernes !—–RYD samtlige social-demokratiske oprettede islamiske réservater ! –OG lad social-demokraterne selv betale for deres ufattelige dumheder !

 9. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “modborgere kontra medborgere ” ! –Mon Michael Bøss kan holde al den ros ud ! ?? –Men et lille-bitte-skår i glæden ! ER det AT: Quebec-fransk-talende ! –Bliver set ned på i Canada ! –De taler ikke den rigtige accent ! –NEMLIG “Pariser-dialekten” –Så ingen-ting er så godt –uden, at det er galt for noget !—Iøvrigt spidser “sagen til ” ! vedr. muslimerne i det danske parallel-samfund ! –NU vil regeringen gøre mere “af det samme ” ! Istedet-for AT: Sende de muslimske fam. tilbage til Mellem-østen/Afrika !–For vores skatte-penge –naturligvis !—AT: Straffe ofrene (de unge piger/MK) –og belønne forbryderne ! –De arabiske/Afrikanske fam. –Hul i hovedet –som sædvanlig !

 10. Af Kristian Mikkelsen

  -

  I denne her diskussion mangler vi eksempler på hvad der vil sige, at være dansk. En sognepræst havde for et par dage siden et indlæg i Berlingske, hvor hun mente, at loyalitet var helt afgørende – altså loyalitet over for Danmark.

  Når tyrkere, der kom til Danmark senest i 1972 – deres efterkommere kom naturligvis senere, men er født i Danmark, efter 40 – 45 år stikker deres “landsmænd” til Erdogans telefon eller af skræk for repressalier melder deres børn ud af Güllen-skoler på kaliffens opfordring, er de ikke danskere. De er loyale over for Tyrkiet.

 11. Af Svend Hansen

  -

  Et indlæg der går rent ind, både højt og dybt. Tak for det.
  Jeg tænker ofte på hvor ”nationale” folk fra de islam dominerede lande egentlig er og hvad man kan forvente at de har af erfaringer på det område. Jeg ser i hvert fald ikke at de kæmper helhjertet for deres stat, men kun for deres egne personlige fordele i sammenhæng med deres kultur/religion.
  Denne livsanskuelse er stærk og kan fungere overalt, da man altid bærer på sin ”stat”. Som jeg fornemmer det, så har de kun en overfladisk national bevidsthed, hvorimod sammenhængskraften hovedsagelig ligger i familien, ”stammen” og religionen.

 12. Af Svend Jensen

  -

  Denne blog burde oversættes til de vigtigste muslimske sprog og læses op i alle moskéer; mindst én gang om måneden.

  Alle imamer skal til eksamen i teksten og skrive under på, at de imamer der afviger fra en dansk-demokratisk-sekulær kurs som beskrevet skal udvises.

 13. Af finn andersen

  -

  Der er mange gode og fornuftige synspunkter med her, men i det lange løb vil filosofiske, juridiske og moralske argumenter næppe hjælpe os. De sidste tre-fire-fem regeringer har svigtet danskerne fatalt. Og konsekvenserne bliver enorme og katastrofale. Bare se hvordan trygheden, velfærden og sundhedsvæsnet osv. er ved at smuldre væk.
  Eller se til Sverige hvor kaos og kriminalitet breder sig, hvor politiet er ved at give op, og hvor der nu indsmugles tunge våben som morterer, bazookaer og maskingeværer mv. til de kulturfremmede grupperinger der igen og igen har demonstreret deres fjendtlige holdninger til svenskerne. Men politiet har ikke “resourcer” til at bakke tolderne op, hedder det sig, og de ubevæbnede toldere kan ikke forhindre våbentransporterne.

 14. Af Troels Andersen

  -

  Tak til Michael Böss for at åbne for en ægte dansk samtale, hvor multi-etnicitet og multi-kultur ikke bliver sidestillet, og hvor ethvert forsvar for nation, folk og kultur derfor ikke kan manipuleres om til racisme af begge ekstreme sider i debatten.
  Hvor der skelnes imellem kærlighed (had) og respekt og loyalitet.

  Multietnisk Danmark – Hvorfor ikke?
  Multikulturelt Danmark – Aldrig i livet!

 15. Af Anders Sørensen

  -

  Mange gode betragtninger, men alligevel går det helt galt til sidst. For sagen er jo netop, at vi så vidt muligt skal sørge for, at det juridiske statsborgerskab kun kan opnås, hvis det subjektive medborgerskab er tilstede. Den sammenhæng er fuldstændig blevet negligeret i mange år, og kun få partier ser ud til at være parate til ændre ved dette forhold.

 16. Af P. A. Storm

  -

  Det går altid til hjertet at se de ideelle forhold beskrevet i et smukt sprog.

  Og hvordan synes I så, at det går?

 17. Af Finn Bjerrehave

  -

  Jeg er utilfreds med at EU tillod Erdogan at lukke 1,5 millioner sikre flygtninge op i EU, fordi han efter Putins Rusland begyndte at bombe i Syrien og Erdogans støttede borgerkrig var tabt og EU skulle have en del af regningen.
  Alle disse sikre flygtninge, skulle være afvist ved grænsen, netop de kom fra sikre lejre, men nu har de skabt store u-overskuelige problemer i EU, og hvorfor??????????????????????????????????.
  Hvis EU ønsker billig arbejdskraft, kan de vel hentes i lejrene syd for Middelhavet, og trygheden i EU var i gode hænder, men det skeete ikke og hvorfor ønsker vores politikere dette Muslimske pres på det kristne EU, tænk hvis borgerkrigen i Ukraine gav EU millioner af flygtninge, så måtte vi desværre fortælle disse mennesker desværre Erdogans Muslimer har fyldt hullerne og måske den Muslimske verden kan rumme jeres sjæle.
  Juridisk Danskhed er døbt i folkekirken af Danske forældre.
  Ganske enkelt. Finn Vig

 18. Af Benny B

  -

  Vi kommer ikke så langt igen med tonen og en diskussion om danskhed med mindre, at den selvfølgelig munder ud i hjemsendelser og repatriering i stor stil.

  De gamle “ansvarlige” partier, der har ansvaret for vore ulykkelige situation, har vist sig handlingslammet og ude af i stand til at forny sig. – De kan ikke omstille sig.

  Se nu bare L:L: løftebruds Lars, der ved sidste valg fablede om straks opbremsning og en mulig udtrædelse af konventionerne. Halvandet år er der gået og nu står vi her endnu, men bare med med 25000 til 30000 flere “nye borgere” til en årlig stk. pris a 222,000 kr. (regeringens egne tal)

  222.000 kr. X 25.000 = og hold nu fast 5.550.000.000,- OM ÅRET!

  Hvis vi repatrierer alle ikke danske statsborgere på kontanthjælp eller anden overførselsindkomst, har vi råd til både kattegatbro, overlyds super hospitaler, varme hænder og medvindsmaskiner på cykelstierne.
  Der må handling til, ellers ender det galt, meget galt, borgerkrigsagtigt galt.

 19. Af Henning Svendsen

  -

  Jeg syntes godt nok at det er lidt af et vrøvlevers!/-som indvandere er de forpligtet-bla-bla-bla?-gu er de da ej ?hvor står det skrevet og hvad er santionerne?
  Og må vi ikke tvinge dem til at være til dansk –ja så er de jo heller ikke forpligtet til andet end at gå i skole og overholde landets love og det er vel love som de selv fortolker Moms og en masse andre fiflerier som jo er tilladt i deres hjemland

 20. Af r. vangkilde

  -

  HALV DANSKER ! – permanent opholdstilladelse uden statsborgerskab, – uden binding.
  MEN de politiske velfærds krav starter fra dag et, og kald det oplæring til dansker, men i vores
  demokrati skal der efter loven ansøges om statsborgerskab, som ikke er en automatik i loven.

 21. Af finn andersen

  -

  Kommunister, feminister og pladderhumanister samt løftebrydere og korrupte mafia-agtige kliker er i fuld gang med at ødelægge Europa oppefra og indefra. Millioner og atter millioner af krævende, utaknemmelige, agressive, voldelige og krigeriske afrikanere og arabere er på vej mod Nordeuropa, inviteret af typer som ange lica merkel, fede rica moghe rini, vestager, helle t-s, johanne s-n, stine bo sse, birthe rønn, pernille skipper, uffe elbæk, jelved, østergård og og hvad de allesammen hedder. Urealistiske eller korrupte typer der er sygeligt optaget af om folk i fjerne lande har det godt nok, mens de er ligeglade med om millioner af tyskere, danskere og svenskere falder ned i en grufuld afgrund af velfærdskollaps, kriminalitet, barbari, terror, sygdom og ondskab, pga. “verdensfrelsernes” tåbeligheder. Se den korte avis, 180gr og snaphanen den 11.september.

 22. Af finn andersen

  -

  Hvis man ser på de politiserende kvinders indflydelse på samfundsudviklingen, vil man opdage at de samlet set optræder meget lunefuldt, egoistisk og kortsynet… at de KONSPIRERER mod mændene så kvinderne tildeles fordele og positiv særbehandling på mændenes bekostning… at de ofte har en arrogant og negativ holdning til mænd, familier og børn… og at de generelt er meget aktive i at promovere alle mulige pladderhumanistiske projekter. I Sverige har rødstrømperne og politik-kvinderne været en katastrofe for økonomien, velfærden, freden og for almindelige mænd og kvinder, der i HUNDREDTUSINDVIS er blevet ofre for alle mulige forbrydelser. Og nu er hele Europa destabiliseret og truet af borgerkrigslignende tilstande pga. feministisk undergravning af sikkerheden og forsvarsevnen. Politik-kvinderne er så begejstrede for indvandring og multi-kulti, at de aldrig overvejer konsekvenserne for deres eget land. Og i Sverige er det nu kommet så vidt at feministernes politik udleverer deres medsøstre til forbryderbanders forgodtbefindende.

  Det de svenske mænd og familier har fået ud af at overlade for megen magt til femi-fascisterne og politik-kvinderne, er utallige splittede familier og et land I kaos. Alting sejler og der ikke er styr på nogetsomhelst. (læs WHY WOMEN DESTROY FAMILIES, NATIONS AND CIVILISATIONS)

 23. Af Jan Petersen

  -

  Et meget nydeligt velskrevet “politisk korrekt” indlæg, som vel enhver dansker kan tilslutte sig. Men der mangler – efter min mening – lidt sondring mellem de indvandrere, Danmark tager imod. Her tænker jeg naturligvis på muslimer med Koranen i baglommen.

  Uanset, hvor gæstfri man så ellers optræder, er den religiøse lovbog Koranen uforenelig med vor demokratiske forfatning. Et land kan selvsagt ikke hænge sammen baseret på to vidt forskellige sæt lov- og leveregler. Det er helt enkelt umuligt!

  Vel ikke mindst derfor, vi oplever en stadig større og dybere kløft mellem muslimer og stort set alle andre i Danmark. Personlig er jeg fløjtende ligeglad med, hvor indvandrere kommer fra. Men hvis indvandrere kræver specielle hensyn pga deres religion, så er min gæstfrihed opbrugt!

 24. Af finn andersen

  -

  I Malmø (og andre svenske byer) er politiet nu ved at drukne i drabssager, iflg. 180gr. Og i Tyskland, Frankrig og England etc. går det hedt til iflg. snaphanen. Her i Danmark handler det om bilafbrændinger, voldtægter og stenkast mod bilister, ambulancer, brandbiler og politifolk, iflg. den korte avis. (uden politiet havde vores sikkerhed og civilisation allerede været i frit fald. Det er politiet mv. der hindrer samfundet i at kollapse. Regeringen mv. er derimod ved at være en politikerbyrde, en møllesten om halsen på alle danskere.

 25. Af finn andersen

  -

  Indspark, kommentar og opinion. En forsiderubrik besat med fire kvinder. En mand blev der ikke plads til. Er Berlin gske ved at blive til et dameblad?

 26. Af Tom Erne

  -

  Ja til et multietnisk samfund, men ikke til et multikulturelt samfund. Det lader til at vaere konklusionen, og lyder maaske umiddelbart fornuftigt.
  Men ogsaa lidt noget vroevl synes jeg.
  Etnicitet handler om genetisk ophav, hvor kultur handler om hvordan man lever sit liv ift sig selv og samfundet omkring en. Saa siger man nej til et multikulturelt samfund, saa siger man nej til at nogle kan leve efter andre foreskrifter og vaerdier, end det nationalt “normale”.
  I saa fald maa vi godt se forskellige ud, men vi skal alle vaere kristne, heterosexuelle, alle fejre jul og alle spise flaeskesteg, alle klappe af dronningen naar hun har foedselsdag og alle bakke helhjertet op om velfaerdssystemet mv. Er virkelig det oenskvaerdige?
  Og er det overhovedet realistisk, eller for den sags skyld dansk? Er vi ikke netop en kultur, som tillader den enkelte en hoej grad af frihed ift religion, sexuel observans, politiske holdninger osv, som alle er kultur baerende elementer. Det vil jeg da haabe, at vi er.
  Hvis nej til multikultur er ledetraaden, hvordan har man saa taenkt sig, at det skal reflekteres politisk og i vores lovgivning? Og gaelder graensen for hvornaar man ikke er i traad med kulturen kun for ikke etniske danskere, eller for alle danskere? Er jeg overhovedet dansk, nu hvor jeg ikke bor i Danmark?? Og er noget af det vi ikke kan lide ved Islam netop, at den dikterer en meget stram kulturel fortolkning?
  Kulturen for en person der har valgt at bo paa Christania og bygge sig eget hus af genbrugsmaterialer, er vaesentlig forskellig fra kulturen i en gennemsnitlig provinsby, eller for den sags skyld for direktoeren i strandvejsvillaen. Christianitten er muligvis buddhist, provinsboeren indremissionsk, og direktoeren ateist. Maaske er en liberal og republikaner, en anden kommunist og en tredje nationalist.
  Er det en faelles kultur? Sproget undtaget er der en verden til forskel imellem sadanne 3 arketyper, men der er naeppe nogen der vil antyde, at de ikke alle er danske.

  Helt aerligt, er det ikke alt sammen indpakning? Et forsoeg paa at goere logisk op med danskhed paa en maade, som kan retfaerdiggoere et stort fedt nej til muslimer.
  Er det ikke bare saadan, at danskere i hobetal slet og ret ikke kan lide muslimer? Oensker dem ikke i Danmark, vil ikke se burkaer og maend der holder haand i gadebilledet, og vil ikke have, at deres boern skal gaa i skole med dem.
  Det kan der saa vaere alle mulige mere eller mindre valide aarsager til, men det er lidt der vi staar. Vi har aldrig haft behov for at forklare danskhed ift. indvandring fra Sydoestasien, Europa, Amerika eller andre steder. Paa trods af, at de i lige saa stort omfang har holdt fast i deres eget sprog og kultur. Det har vi nu, fordi muslimsk indvandring er massiv, og fordi de har budt paa saa mange flere udfordringer end de oevrige grupperinger, men vigtigst af alt, fordi vi ikke kan lide deres kultur. Vi synes deres tilgang til region er latterlig. At deres syn paa kvinder er fornedrende og middelalderlig. At deres aeresbegreber er naer sindsyge, og at det er en kultur, som ret beset, indeholder alt for mange elementer af vold og krig.

  Sig dog det du virkelig taenker. At muslimer i flaeng er nogle abekatte der helst skal holde sig vaek med deres krigeriske skodkultur. Alt det andet er blot forsoeg paa politisk korrekt indpakning.
  Og hvis du ikke synes det kan siges saa direkte, saa er det nok fordi du selv godt kan se, at det trods alt er en ikke helt retfaerdig generalisering.

 27. Af Arvid Holm

  -

  Flot indlæg af Michael Böss.
  En dansker prioriterer loyalitet overfor Danmark og danskere højere end anden loyalitet.
  Der er sket en fejl, hvis man får ret til danske velfærdsydelser, når loyaliteten ikke er tilstede.

 28. Af professor trivia

  -

  Hvem har aftjent værnepligt i Israel?
  Hvem går med grydeskåner på hovedet?
  Hvem flager med israelske flag til fødselsdagen?

 29. Af j nielsen

  -

  “Helt aerligt, er det ikke alt sammen indpakning? Et forsoeg paa at goere logisk op med danskhed paa en maade, som kan retfaerdiggoere et stort fedt nej til muslimer.”

  Det er meget muligt at hele denne diskurs er´ét stort røgslør.

  Allerhelst ville nogle smide alle dem ud af landet de ikke bryder sig om. Men man skal også kunne se sig selv i øjnene bagefter, og hvem bliver de næste, hvis “ikkali” er eneste begrundelse? Hvor stopper det? Kan man gøre det med den ene gruppe, så kan man også gøre det med den anden.

  Ikke kan lide er ikke nok. Så finder man på det her med “danskhed”. Primært for at give sig selv et moralsk rygstød.

  Sidst landet blev overtaget af en mellemøstlig religion skete det ikke ved indvandring.

 30. Af finn andersen

  -

  J ni elsen forsøger vist at forvirre debatten. Det handler ikke om definitioner, mavefornemmelser og “ikkekali” som eneste begrundelse. Det handler om OVERLEVELSE! Den europæiske fred og civilisation vil blive UDSLETTET hvis gammelkommunisten frau merkel og hendes vanvittige medløbere får lov til at fremture. Danskerne vil blive udryddet til sidste mand, hvis millioner af afrikanere og arabere får lov til at strømme ind i landet.

  Vores regering er håbløs og umulig. Det samme er oppositionen. Enhedslisten, alternativet, SF og R har ikke andet end dumheder, svig og ulykker til danskerne. Det begynder at se sort ud. Hvad bliver det til med dansk samling?

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS SØRENSEN, er det tankepoliti, du vil have indført, for hvordan vil du ellers kontrollere, om hjertet er med?

 32. Af Steen Christensen

  -

  Tak to MB for et meget tankevækkende indlæg, bare synd, at MB ikke gør sig den ulejlighed at læse korrektur på teksten før afskibning.

 33. Af Ole H

  -

  Hmm
  En stor gang forvrøvlet sludder.
  Den hvide mand tilpassede sig da ikke i Afrika, Indien og slet ikke i det der nu er USA. Og i nyere tid har vi vide ikke meget at lade nogle hører.
  DF er ikke danskere.
  Danskere ville aldrig være så hadefuld som den flok tosser.
  Nye Båtnakker er endnu værer selv om det holdt hårdt.
  Hvordan får vi taget statsborgerskabet fra dem?
  Føler mig ikke som dansker mere når den slags misædere eksistere.

 34. Af P. A. Storm

  -

  Mon ikke de begejstrede er offentligt ansatte med tyrkertro på, at forkælelsen varer ved, og at virkeligheden er noget, man overlader til andre at tilsmudse sig med?

  I skrivende stund kan jeg ikke komme i tanker om noget fællesskab, nogen forening eller klub af betydning, som udenforstående blot kan komme og hævde, at de er fuldgyldige medlemmer af, medmindre de oprindelige medlemmer er enige med dem. Den slags er mere end et personligt valg, men det er åbenbart i dag vanskeligt eller umulligt for mange mennesker at kapere, at de ikke altid selv kan bestemme, og at de i nogle tilfælde må tage en skæbne på sig og vedgå arv og gæld. Derom herskede der for blot få årtier siden sjældent tvivl.

  Dronning Margrethe er klog og svarede i et interview til Der Spiegel, der spurgte hende om hun i lighed med Norges kong Harald vil betegne sit land som »multikulturelt«::

  »Jeg vil ikke sige, at vi er et multikulturelt land, men her lever mennesker med forskellige rødder, baggrunde og religioner, og det har de gjort i over 30 år,«

  Dronningen, understregede derefter, at hun er dronning for alle mennesker, »der er borgere i det danske samfund.«

  Behøver jeg at pinde ud, at dronningen fermt undgår at tale om danskere, og hvad der mon er grunden til det?

 35. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “Hmmm ! ” –Dronningen sagde altså også AT: De muslimer skal hverken tage deres kultur eller religion med her til Danmark ! –Selvom vi ikke endnu har glemt AT: Dr. Margrethe “hovent” ! –Sagde til : en ung journalist –på sin første dag i arbejde AT: Har vi-to-gået i skole sammen !—Så –derfor er “kongedømme” ! Stadig ikke vores “kop-the” !—Man kan nemlig ikke have både kongedømme og demokrati ! –Samtidig ! –Det er kun i Danmark det åbenbart kan lade sig gøre !

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  OLE H,

  Du har så evig ret. Den hvide mand tilpassede sig ikek, men tilpassede de andre til sine normer. Hvis de ikke ville, blev de udryddet som indianerne i Amerika, eller gjort til slaver som i Sydafrika. I Indien mødte den hvide mand imidlertid en gammel civilisation, der var temmelig resistent: Tog det til sig fra englænderne, som de kunne bruge, og sætte dem derefter på porten. I Afrika skete i stor udstrækning det samme, selv om det med den gamle kultur nok ikke var så fremtrædende i Afrika syd for Sahara.

  Det er jo interessant, at boerne i Sydafrika endnu ikke efter 400 år havde tilpasset sig noget som helst.

 37. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “Nu går vi snart “ud ad vores skind” ! —Når vores avis antager en mand som “Jarl Cordua ” ! –som debat-skriver !! –Han tror minsanten AT: Han er blevet ansat “som direktør” ! –Lad os få tingene på det rene Berlingske !—-Der må være grænser for “hvor lavt I kan tillade jer AT: Synke ” !

 38. Af Anders Munch

  -

  “Jeg ønsker derfor, at min stat har til selv at (bestemme red.) over befolkningssammensætningen. Ja, jeg betragter det som enhver nations suveræne ret at bevare sig selv og sin kultur.” Michael Böss
  Det er EU uenig med dig i. Så det kræver altså udmeldelse af EU, eller en Zero Fucks Given attitude som Østeuropa viser.
  https://www.youtube.com/watch?v=q94syUDDhxA
  Frans Timmermans er First Vice President of the European Commission.

 39. Af Anders Munch

  -

  Niels Peter Lemche er jøde. Hans had til den hvide mand ender altid med at skinne igennem. Alt hvad han skriver skal tages med et gran salt. Indianerne i USA blev “udryddet” først og fremmest på grund af sygdomme som den hvide mand tog med sig, ikke folkemord. Hvad angår slaveri er det noget alle racer har gjort i stor stil. Hvad angår at den hvide mand ikke har tilpasset sig. Det er sandt. Ligesom vi også ser, at andre folkeslag har svært ved at tilpasse sig, hvor de tager hen.
  Jøden Niels Peter Lemches holdninger kan bedst udtrykkes her.
  https://www.youtube.com/watch?v=q90kmUbEv7c

  Da jeg anklagede Michael Böss for at være jøde skrev Michael Böss. “Jeg er ikke jøde”
  Rimelig simpelt. Det samme kan Niels Peter Lemche ikke gøre, han vil skabe sig, han vil snakke om sine forfædre og bla bla bla. Men han kan ikke skrive, at han ikke er jøde, fordi det er han. Bare til folks oplysning.

 40. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  ” Hvor er du tarvelig !–Anders Munch !

 41. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg troede egentlig at personangreb som dette af ANDERS MUNCH, 30. SEPTEMBER 2016 17:27, var stoppet med de nye spilleregler for Berlingske blogs. Men jeg har åbenbart taget fejl.

  Måske skulle jeg tage anklagerne mod mig for at være jøde som en ros, som jeg ganske vist ikke har fortjent. Den første jøde i min familie i sikkert adskillige hundrede år (min stamtavle for Lemchefamilien går tilbage til ca. 1600) er min svigerdatter (en af dem) og derved mit ældste barnebarn. Jeg tror ikke, at der var mange jøder i hverken de bondefamilier, der sad på de fleste gårde i Hellerup og Gentofte til indtil slutningen af 1800-tallet, ej heller i den jyske Kirk-familie, som jeg tilhører på den anden side. Men alt dette er ligegyldigt, for hvad laver et indlæg som hr. Munchs dog her?

 42. Af Benny B

  -

  At kalde NPL for jøde, er en fornærmelse mod – jøderne.
  Jødehader måske, men ikke jøde.
  Jøderne er det eneste folk, der har forstået alvoren af den islamiske vækkelse og det skal de have respekt for. De er åbenbart klogere en os.

 43. Af j nielsen

  -

  “Det handler om OVERLEVELSE! Den europæiske fred og civilisation vil blive UDSLETTET hvis osv osv osv.”

  En mulighed det er let at overse men vigtigt at tage med i betragtning er, at ovenstående er en gang forvirret, højtråbende nonsens.

 44. Af j nielsen

  -

  “Da jeg anklagede NN for at være jøde …”

  Hvad i alverden foregår der i sådan et menneske. Hvad er det her, uddrag af Eichmanns erindringer?

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  Michael Böss, nu synes jeg, at du skulle se lidt på din blog, for der er vist nogle her af de gamle kendinge, der forsøger at køre den i grøften med personangreb. Hvis de pågældende indlæg får lov til at stå, er det vist enden på de gode fortsætter med hensyn til niveauet på bloggene.

 46. Af Benny b

  -

  NPL vil selvfølgelig helst udelukke alle andre end NPL her på bloggen, der ikke deler hans meninger om muslimsk masseindvandring og had mod Israel, men det går jo ikke.
  Må jeg gøre opmærksom på, at NPL tidligere har udtalt, at jøderne ikke har ret til Israel og at den jødiske fordrivelse fra Jerusalem er en myte.

  Er NPL også holocaust benægter?

 47. Af Benny B

  -

  Når NPL selv flittigt har kaldt andre bloggere og kendte politikere for nazister og racister, så skal han ikke blive overrasket, hvis nogle stiller spørgsmål ved hans egen moralske habitus.
  Moral er godt, men…….

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  BENNY B , du lagde vist ikke mærke til skærpelsen af reglerne for indlæggene her for et par uger siden. Det kræveders, at man holdt sig til emnet og holdt sig fra personangreb à la ovenstående fra Hr. Munch (aka Martinez?). Jeg beder blot blogholderen om at holde sig til de regler, der er sat op, ellers er vi snart tilbage i det gamle spor.

  I øvrigt er spørgsmålet om jødernes historieske ret til Palæstina og spørgsmålet om en jødisk fordrivelse fra Jerusalem tekniske historiske spørgsmål, og her tvivler jeg på din kompetence til at sætte mine teorier til vægs. Det er så langt mere kompliceret, end du forestiller dig.

  Den jødiske ret til Palæstina sidder i geværløbene og den klassiske folkeret: Du har ret til det område, du kan forsvare. Og jeg tror ikke, at jeg nogensinde har draget det moderne Israels evne til at forsvare landet i tvivl.

 49. Af Benny B

  -

  NPL.
  Nu deler jeg ikke A.M.`s syn på jøder, men jeg kan ikke se, at det er et personangreb at spørge til folks tro. -. Det er et simpelt spørgsmål.
  Ligesom, det kan være relevant, at spørge om folk er muslimer eller kristne.

  Menneskers (over)tro kan fortælle meget om deres holdninger FX. til staten Israel berettigelse.
  Muslimer bredt, giver åbenbart gladelig deres ældste søn væk, og gerne med et bælte om maven, for staten Israel udslettelse.
  Er du muslim?

 50. Af Niels Peter Lemche

  -

  Benny B, sønnen ryger til paradis og fatter får en ordentlig pose penge, for det er faktisk det, der sker (det med paradis ved jeg jo ikke noget om), og nej, muslim bliver jeg aldrig, ej heller jøde. Dertil sætter jeg for stor pris på en ordentlig svinekotelet og et godt glas rødvin.

 51. Af j nielsen

  -

  “…jeg kan ikke se, at det er et personangreb at spørge til folks tro. -. Det er et simpelt spørgsmål.”

  Man kunne også spørge om han er neger. Det er et ligeså simpelt spørgsmål.

  Al denne snagen i folks baggrund er kildekritikken fra ’68 der er gået fuldstændigt amok.

 52. Af Niels Peter Lemche

  -

  J NIELSEN, dette har ikke mere med kildekritik at gøre end Trumps sindsyge udfald mod navngivne personer. Ser man indlægget fra Hr. Munch nærmere efter, er der ingen tvivl om, at det var for at sværte en bestemt person til. At det samtidigt er udtryk for en kraftig antisemitisme hos Hr. Munch, gør jo ikke sagen bedre. Den fangede du vist også i en tidligere reaktion. Og når nu tante Berlinger udtrykkeligt har sagt, at sådan noget vil man ikke have, så er der jo grund til at påpege, at dette overskrider normerne for god opførsel på bloggene.

 53. Af j nielsen

  -

  ” … dette har ikke mere med kildekritik at gøre end Trumps sindsyge udfald mod navngivne personer. ”

  Ikke dette specifikke tilfælde, men den generelle tendens er en overdreven og efter min mening sygelig interesse i samtalepartneres oprindelse. Hvad ved vi om forfatteren er blevet til Hvad har vi på forfatteren?

  Og først og fremmest har man navnet. Bedst ikke at hedde noget udenlandsk. Så bryder helvede løs.

  Det 11. bud lyder: “Thou shalt not Google Thyself” men på blogdegaen skal det udstrækkes til at gælde samtlige tilstedeværende.

 54. Af georg christensen

  -

  Det juridiske statsborgerskab kontra det subjektive?. (Det ene eller det andet).

  Så spørger jeg dig : Min far og min mor og jeg selv er født under Tysk overherredømme. Er “jeg” Tysker eller er jeg Dansker?. Juridisk eller subjektiv?.

  Juridisk vil du sige, at “jeg”, som sønderjyde er Dansker, subjektiv, vil du nok sige, at jeg er Tysker.

  Hvem er “jeg” overhovedet?. Det samme spørgsmål stiller nok både tyrkerne og kurderne sig selv overfor syrerne irakerne og iranerne sig selv overfor alle de andre udefrakommende magtbegærligheder..

  Find svaret i EU, og du søger i høstakken efter (en nål som ikke findes) , ene og alene ,fordi LIVET , uden “magtbegæret” følger sine egne veje, religiøse som politiske.

  Et EU i opløsning, ene og alene, på grund af sit “eget” egocentriske” magtbegær, styret igen af tyskerne desværre.

 55. Af Benny B

  -

  J Nielsen
  Det er tydeligt at du ikke mestrer nuancens kunst.
  En tro er ikke en race og en race er ikke en tro.
  Man kan forlade en tro, men ikke en race.

 56. Af j nielsen

  -

  ” Man kan forlade en tro, men ikke en race.”

  Det er bare at kigge på det tyvende århundredes historie. Så får man hurtigt dokumenteret noget andet.

 57. Af georg christensen

  -

  Hej , Benny B.. du har nok misforstået mit udsagn. Magtbegærligheden overalt er mig “uvedkommen”, som LIV, har jeg ikke brug for. Denne form for “LIVS forståelse” jeg har ikke brug for. konfrontationer, men et “LIV” i forståelse for hinanden i de såkaldte Magtbegærlighedes konstellationer., men et LIV i forståelse med hinanden.

  Et LIV , i det mindste tildeles samme værdi (helst lidt mere) som “guldkronen´s”, værdiløshed..

 58. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “dansk-hed ! –Vi esker NASER Khader ! –Til gengæld hader vi “de to med sorte-stikkende abe-øjne–fra National-islamist-partiet ” –Vi sidder i Berlin´s zoo-logiske Have ! –Og synes AT: De vil passe perfekt lige her ! “de 2 ” !

 59. Af Benny b

  -

  j Nielsen – Du taler sort. Hvis der er pointe så kom med den.

  Georg Christensen – jeg er i tvivl og er ganske givet enig med dig i mange ting, men jeg mindes ikke ,,at jeg har skrevet til dig?

  Jeg tager lige en øl, så kan det være, at min fatteevne stiger.

 60. Af j nielsen

  -

  Vi og vore bændelorme.

 61. Af Benny B

  -

  For en gang skyld har Lemche ret og det piner mig.
  Der er ikke noget som svinekotelet på grillen, stuvet spidskål og en bajer.

  Men nu bliver jeg usikker. Er Lemche en påvirknings agent for det mandshungrende matriarkat i Sverige,. der er ved at besnakke mig. En moderne Corfits Ulfeldt, der sidder i sit eksil i det tidligere danske skåne og sender neokommunistisk propaganda? – måske.

  Lemche, spionen der kom op i kulden.

 62. Af Henning Svendsen

  -

  Juridisk er de danske men ikke medborgere? Og hun er Dronningen for alle medborgere??ja Dronningen og Boss vrøvler om kap og ingen af disse to kan svare Storm 18,30 og heller ikke Arvid Holm har svaret Storm-ja og Proffessoren tør heller svare Storm -og det er forståelig !-det er jo Onkel Tom typer som Boss der opstiller krav til de fremmede og hvis bare de sender deres børn i skole og holder tilbage for rødt lys -ja så er de Medborgere og DF er nogle lede racister

 63. Af Anders Sørensen

  -

  – Ingen sociale ydelser til udlændinge
  – Kun midlertidige opholdstilladelser til udlændinge indtil de efter en lang årrække har vist, at de er fuldt integrerede
  – Midlertidige opholdstilladelser tildeles kun for 2-3 år af gangen, og såfremt man kan forsørge sig selv
  – Forlænges kun såfremt man stadig kan forsørge sig selv, og såfremt man ikke har overtrådt straffeloven
  – Ægtefæller og børn under 18 kan også få midlertidige opholdstilladelser, såfremt man kan forsørge dem
  – Ingen familiesammenføring udover det

  Eneste undtagelse er ægtefæller til danske statsborgere. De kan søge om permanent opholdstilladelse efter 2 år, og opnå indfødsret/statsborgerskab efter 5 år, såfremt en helhedsvurdering viser fuld assimilation

  Hvor svært kan det være???

 64. Af j nielsen

  -

  – Ingen sociale ydelser til udlændinge

  Ens sociale ydelser til alle der arbejder og betaler skat på samme vilkår. Uanset farven på deres pas.

  Hvor svært kan det være.

 65. Af georg christensen

  -

  Jeg er bare “mig selv” , jeg er født i Sønderborg under tysk overherredømme, min far og min mor var også født under tysk overherredømme, min fars far kæmpede under første verdenskrig under tysk overherredømme i frankrig.

  Hvem er “jeg”, spørgsmål tegnet , er ligegyltighedens tegn.. Hvem er “jeg” i virkelighedens verden “?”, ligegyltig hedens magtbegærligheder bestemmer resultatet af hvem “jeg” er. Et resultat, som LIVET bør bekæmpe og ikke bare i magtbegærets jordiske paradiser følge.

  NB: Jeg selv , er ikke dansker men “europæer,sammen med russerne og tyrkerne”,
  At forsøge, overhovedet , at lukke disse to store folk udenfor , uanset deres fællesskabsforståelser er den størst fejl, som europa sammenslutningen indtil nuet har begået.

  Englænderne får vel nok ret i deres “breaksit”: De turde gå imod. Det 4 tyske rige er uden krigshandling af sig selv på vej mod “konkursen”,. Tyske Bank, med alle dens ” erstatnings sager”, sammen med commersbanken , den nest største tyske bank burde forlængst have indgivet “konkursbegæringen”, med håbet om, at det Tyske folk igen betaler regningen, det samme gælder for udviklsbanken, som samfundet nationaliserede, på samme måde, som USA støttede alle former for “privatiserings modeller”, styret af “egocentriske” værdiløsheder, som med “ord”, værdisætter sig selv , medens handlingen udebliver..

  NB: Udtalelser, som fra min side, nok vil virke,som en “uforskammethed” overfor det nuværende “illusions betændte” verdensomspændte illusoriske magtbegærlighed, politisk som religiøst , medens værdiløse “papirlapper” flyder omkring hovederne på de ikke “indvidede”, og bruges som lokal betaling for en arbejdsydelse..

 66. Af Niels Larsen

  -

  Anders Munch – 30. september 2016 17:27

  Hvad har du imod jøder, som er nogle af de bedste forskere, denne klode har frembragt?

  Er du mon pølsetysker med hang til naziarmbind? 🙁

 67. Af Javier Martinez

  -

  Helt enig for engangs skyld..Indvandrer skal tilpasse sig..Jeg er blevet så træt af så mange indvandrer der ikke tilpasser sig de sidste år, opfører sig truende, begår en masse kriminalitet at jeg i dag ikke køber så meget som en radise fra en Indvandrer..Går aldrig på indvandrer restaurant, kunne ikke drømme om at købe en kebab, eller handle i en indvandrer kiosk..

  At Danmark åbnet op for jødisk og muslimsk indvandring var og er en kæmpe fejltagelse. Det er ikke Danske normer, er endda anti-danske normer..Selv kristne normer er anti-danske normer i dag.

  Det eneste der i dag kunne få mig til at handle fra en indvandrer, er en stram indvandringspolitik. Og da der er kommet så mange nu de sidste 25 år, af en sådan grad at den betyder et indvandrerstop i sin totalitet.. Først da vil jeg started med at handle hos dem igen. Den Danske model eksistere ikke om 2o år, hvis indvandringen fortsætter som den gør nu. Bla. derfor skal vi forbyde jøder i at skære i deres børns kønsdele..

 68. Af Javier Martinez

  -

  “Når et land som Canada fungerer så godt med mange etniske mindretal, skyldes det, at der findes en “engelsk” flertakskultur — og i Quebec en “fransk” flertalskultur. Og at alle mindretallene tilpasser sig dem med glæde.”

  Nej, Canada fungere som så godt som det gør af følgende grunde, og jeg har boet i landet i flere år… Samme grunde angår Australien.

  1. Så godt som alle indvandrer de tager imod kommer fra Asien eller Europa..Mestendels Asien, nok ca. 80%.

  2. De tillader rige fri indvandring. 1 million dollars i bagagen—Velkommen..

  3. De tillader så godt som ingen fattige indvandring, mm. de er en del af deres nødvendige FN kvota..

  4. De bruger ligesom Australien et system, hvor de annoncere efter den uddannet arbejdskraft de har brug for , i deres indvandrings “lotto”. (Ikke at forveksle med den Amerikanske “lotto indvandring”, hvor man rent faktisk får et green card hvis man er heldig, uanset hvad!).

  5. Deres geografiske beliggenhed gør at de ikke modtager vandrende flygtninge som vi gør, men bestemmer hvem kommer ind, før de ankommer.

  6. Deres store mineralrige land, gør at der er stort behov for selvstændige inde for landbrug og mineral virksomhed, hvilket ikke kræver de store uddannelser. DK kan ikke hamle op her heller. Især ikke efter de blå frasolgte vores Grønlandske interesser for fremtiden.

  Engelsktalende og Fransktalende der hader hinanden lige så meget som gør Englændere og Franskmænd hinanden. Intet med sproget at gøre, Canadas succesfulde indvandringspolitik.
  Canada er på mange måder lige så elitært som USA..Lønningerne er kun noget større, og ja uddannelse og sygehuse er næsten frie..Man betaler dog gebyrer.. Så et bedre land er det end USA..Det er en mellemting mellem DK og USA..Ikke en rollemodel. Og deres indvandrerpolitik og færre problemer, kan ikke sammenlignes med Danmarks der skal leve af “brainpower”..

 69. Af Javier Martinez

  -

  “Hvad har du imod jøder, som er nogle af de bedste forskere, denne klode har frembragt?” NL

  Jøderne sidder på uforbeholdent meget mediemagt..Ca. halvdelen af verdens medier er ejet af dem..Samme mht. fx Facebook..Kritisere du jøder der, bliver du automatisk bannet, men ingen nedre grænse for at kritisere muslimer der, eller i deres ejet medier.. Samme mht. antallet af chefredaktører og ansatte..se på debatten..Ca. 60% er jøder af værterne, mens kun ca under . 0.5% af befolkningen er? Gider ikke regne på hvad er 6ooo er af 6 millioner..Selvom det burde være overskueligt. 🙂

  Og når man så erindre at de starte så godt som alle krige i denne verden i dag? Via. jøderne i Washington og Wall st. Begår terror, og “genocide” i Gaza uafbrudt mv. Ejer det meste af banksystemet. mv..Startede frimurer logen, og hvad ved jeg.

 70. Af Javier Martinez

  -

  “Ens sociale ydelser til alle der arbejder og betaler skat på samme vilkår. Uanset farven på deres pas.”
  J. Nielsen

  Intet Dansk velfærdssamfund, hvis denne model bliver indført..Det er logik for perlehøns realiteterne her.

 71. Af Javier Martinez

  -

  “…jeg kan ikke se, at det er et personangreb at spørge til folks tro. -. Det er et simpelt spørgsmål.”

  Man kunne også spørge om han er neger. Det er et ligeså simpelt spørgsmål.
  AF J NIELSEN – 1. OKTOBER 2016 14:08

  Absolut helt på sin plads at få folks interessesfære begrundet. Især når den er af religiøs egen- stamme -realiseret..Mestendels her faktisk..
  Om han er sort (neger er så racistisk!) , hvis , asiatisk er af mindre betydelse, men ens religion er ikke..Derfor vi skal stoppe alle disse muslimske “kristne omvendinger” som foregår disse dage, for at hjælpe indvandrere til at få opholdstilladelse..Indvandringsdebatten må ses på nøgternt og uden skelen til religion, men blot fra et Dansk synspunkt af interesser. Vi skal stoppe indvandringen uanset religionen af personen, og relatere til helheden af “Danskheden”, som er målbar i dens dyder.

 72. Af Javier Martinez

  -

  Jo mere jeg lytter til J. Nielsen, som jeg mener foregiver at være Johanne Schmidt Nielsen, er jeg overbevist om at personen ikke er hende.

  Vi må spørge Johanne Schmidt Nielsen selv?

 73. Af Javier Martinez

  -

  Jo mere jeg lytter til J. Nielsen, som jeg mener foregiver at være JSN og enhedslistens fhv leder, er jeg overbevist om at personen her ikke er hende.

  Vi må spørge JSN selv? (Hendes fulde navn går i filteret)!

Kommentarer er lukket.