Godt gymnasieforlig, også for demokratiet

Af Michael Böss 15

  Det var et godt forlig, der blev indgået om gymnasiereform i forrige uge. Ja, det var ligefrem formidabelt. Det signalerer, at gymnasiet er for boglige elever og sigter mod mellemlange og lange videregående uddannelser. Men forliget var samtidig godt … Fortsættes

Bloggens saloon sent på aftenen

Af Michael Böss 56

Jeg er mildest talt ikke imponeret over niveauet af den debat, der føres i Berlingskes blogunivers. I tirsdags lagde jeg sidste del af denne artikel ind på min blog på Berlingske. Teksten var stort set den samme som en opdatering, … Fortsættes

Jeg bryder mig ikke om at blive kaldt hvid

Af Michael Böss 207

Man er kun sort, hvis man ikke er hvid. Og hvid hvis man ikke er sort. Tegn og ord får nemlig betydning ved at være forskellige fra andre. Engang var det en vigtig skelnen. Det er det ikke længere. Derfor … Fortsættes

Et folk er mere end en befolkning

Af Michael Böss 68

Som jeg skrev den 18. marts på denne blog, betragter jeg processen omkring Danmarkskanon for at være et folkeoplysningsprojekt. Derved ligger det i forlængelse af en halvanden hundrede år gammel dansk tradition for, at samfundets borgere gennem oplysende aktiviteter og … Fortsættes

En ydmyg udenrigspolitisk realisme

Af Michael Böss 101

I sin udredning om dansk udenrigspolitik giver ambassadør Peter Taksøe-Jensen, med sine egne ord, ”et bud på Danmarks vitale og meget vigtige nationale interesser”. Han fastslår, at hovedformålet med udenrigspolitikken må være ”at bevare og videreudvikle et sikkert, frit og … Fortsættes

Gode viljer kan medføre meget skidt

Af Michael Böss 73

Det har længe været almindeligt at møde to – udokumenterede – påstande, nemlig at forholdet mellem muslimske og etniske danskere er præget af mistillid, og at der i det danske samfund er en hadstemning over for muslimer. Hvis årsagerne ikke … Fortsættes

Når multikulturalisme bliver “blød totalitarisme”

Af Michael Böss 96

Redaktørerne og forfatterne bag en ny bog Multikulturalismens fælder er ikke modstandere af kulturel forskellighed. De mener endog, at den kan være berigende. Men kun »hvis der er politisk vilje til at skabe demokratiske rammer for, at folk med forskellige … Fortsættes

Unge bedst tjent med høje faglige krav

Af Michael Böss 50

Partierne på venstrefløjen stiller sig kritiske over for en bebudet gymnasiereform, der skal styrke de faglige krav og derfor vil fastlægge et adgangskrav på 4 fra folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik. I stedet ønsker de 02, ligesom på erhvervsuddannelserne. … Fortsættes

Danmarkskanonen – interaktiv folkeoplysning

Af Michael Böss 51

Jeg betragter processen omkring Danmarkskanonen for at være et interaktivt folkeoplysningsprojekt og dermed som et projekt, der bør kunne nyde bred politisk opbakning. Fra enkelte reaktioner, jeg har modtaget eller læst i medierne, kan jeg dog konstatere, at der hos … Fortsættes

Som borger kan man ikke vælge loven til og fra

Af Michael Böss 42

At retfærdiggøre lovbrud med henvisning til ens egne personlige følelser, værdier og overbevisninger gør det godt nok ikke nemt for nytilkomne til Danmark at forstå, hvad det indebærer at være dansk eller at blive integreret. De må blive fuldstændigt forvirrede … Fortsættes